NNCL จรดปากกา MOU ดัน ALT วางโครงข่าย High Speed Fiber Optic ในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผูกสัญญายาว 16 ปี หนุนรายได้โตต่อเนื่อง คาดเริ่มดำเนินการใน Q4/60 ก่อนเปิดให้บริการ Q3/61

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Wednesday August 9, 2017 14:54
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--IR network

บมจ.นวนคร (NNCL) ปั้น Navanakorn Smart City พร้อมลงนาม MOU ให้บมจ. เอแอลที เทเลคอม (ALT) วางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง (High Speed Fiber Optic) เพื่อให้เช่า ภายในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี ระยะเวลาสัญญา 16 ปี ด้านบิ๊กบอส NNCL "นิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา" เล็งเห็นความสำคัญของระบบสื่อสารดิจิตอลความเร็วสูง เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยมากที่สุด ขณะที่บอสหญิง ALT "ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์" เผยเริ่มดำเนินการวางโครงข่ายฯ ได้ในช่วงไตรมาส 4/60 ก่อนเปิดให้บริการไตรมาส 3/61 หนุนรายได้เติบโตต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (NNCL) ผู้ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้บริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเปิดเผยว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสทางธุรกิจบริการในด้านการสื่อสารรูปแบบดิจิตอล ด้วยกายภาพของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ที่มีพื้นที่ให้บริการมากกว่า 6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งภายในบริเวณดังกล่าวมีโรงงานรวมจำนวน198 โรงงาน มีที่อยู่อาศัยมากกว่า 5,000 หลังคาเรือนและจำนวนประชากรมากกว่า 150,000 คน ดังนั้นการสร้างและบริหารระบบสื่อสารดิจิตอลความเร็วสูงเพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัย เป็นช่องทางธุรกิจใหม่เพื่อสร้างรายต่อเนื่องอีกช่องทางหนึ่งให้กับ NNCL จึงทำให้เกิดโครงการระบบสายสื่อสาร "Navanakorn Smart City"

โดยโครงการ Navanakorn Smart City จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยปัจจุบัน 1.การวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง (High Speed Fiber Optic) 2.อินเตอร์เน็ทเพื่อชุมชน (WIFI Zone) และ 3.ศูนย์เก็บข้อมูลดิจิตอลความมั่นคงสูง ระดับ3 (Data Center, Tier 3)

"เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดต่อลูกค้าของ NNCL เราจึงได้ร่วมมือกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT ซึ่งเป็นบริษัทระดับแนวหน้า ที่มีความชำนาญสูงในด้านการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง และเป็นที่ยอมรับในด้านการบริหารงานด้านธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมทั่วประเทศ โดยให้ ALT เข้ามาวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงให้เช่า ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างระบบที่มั่นคงเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการอินเตอร์เน็ทเพื่อชุมชน และอาคารเก็บข้อมูลดิจิตอลความมั่นคงสูงระดับ 3 ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานและระยะเวลาการวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงให้เช่า และโครงการอินเตอร์เน็ทเพื่อชุมชน นั้น จะทำการวางระบบขนานกันไปเพื่อให้เปิดบริการพร้อมกัน ในส่วนของศูนย์เก็บข้อมูลดิจิตอลความมั่นคงสูง ระดับ 3 อยู่ในระหว่างศึกษาแนวโน้มทางเทคโนโลยี และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม" นายนิพิฐ กล่าวในที่สุด

ด้านนางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ALT) ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ALT ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (NNCL) เพื่อเป็นผู้วางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง (High Speed Fiber Optic) ให้เช่าภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ด้วยระยะเวลาสัญญา 16 ปี ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) ตามยุทธศาสตร์หลักของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจที่มีรายได้แบบต่อเนื่อง โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า ทั้งโครงการที่ลงทุนเองโดยตรง และลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุนหรือกิจการร่วมค้า เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของโครงสร้างกำไรที่มาจากธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่องเป็นครึ่งหนึ่งของผลกำไรรวมภายใน 5 ปี (2563)

"ALT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับงานวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง ของโครงการ Navanakorn Smart City ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าของประเทศ ที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 150,000 คน โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการวางโครงข่ายฯ ในไตรมาส 4 ปี 2560 และพร้อมเปิดให้บริการภายในไตรมาส 3 ของปี 2561 ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่า การวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง โครงการ Navanakorn Smart City เพื่อให้เช่าครั้งนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนตลอดระยะเวลาสัญญาและสนับสนุนการเติบโตของ ALT ให้มั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต และยังเป็นอีกแนวทางของงานโครงการวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง ภายในนิคมอื่นๆ ที่สนใจวางระบบดังกล่าวได้อีกด้วย" นางปรีญาภรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ ส่งผลทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่ารวม ทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นโครงการดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า 3 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ และโครงการโครงข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูงเพื่อให้เช่าภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

อนึ่ง ALT ดำเนินธุรกิจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจให้บริการ ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการสร้างสถานีฐาน, วางสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมเป็นหลัก 2.กลุ่มธุรกิจจำหน่ายสินค้า ประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าประเภท สายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (RDU), สายอากาศ และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ 3. กลุ่มธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) จากการให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม


Latest Press Release

แคมเบียม เน็ตเวิร์ค คว้า 3 รางวัลใหญ่จากสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย

แคมเบียม เน็ตเวิร์ค ( Cambium Networks ) ผู้ให้บริการโซลูชั่นเครือข่ายไร้สายชั้นนำของโลก ได้รับรางวัลผู้ผลิตยอดเยี่ยมแห่งปี บริการยอดเยี่ยมแห่งปีสำหรับระบบบริหารจัดการเครือข่าย cnMaestro (TM) และผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีสำหรับโซลูชั่นเครือข่ายไร้สาย PMP...

กลุ่มทรู ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประกาศให้พนักงานเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แจ้งของดให้บริการที่ทรูช้อป ทุกสาขา 26 ตุลาคมนี้ พร้อมเสริมศักยภาพโครงข่าย รองรับการใช้งานของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ

กลุ่มทรู ในฐานะบริษัทของคนไทยที่เติบโตใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งได้เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์...

กิกะแบนด์ซิตี้ สร้างสังคมดิจิทัล

เมื่อเร็วๆ นี้ สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO) ได้จัดงานเสวนาระดับเอเชีย-แปซิฟิคครั้งที่ 3 ขึ้นที่กรุงเทพฯ...

เอไอเอส ประกาศงดให้บริการที่เอไอเอส ช็อป และร้านเทเลวิซ ทั่วประเทศ

26 ตุลาคมนี้ ให้พนักงานมีส่วนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ประกาศงดให้บริการที่เอไอเอส ช็อป และร้านเทเลวิซ ทั่วประเทศ (ยกเว้น เอไอเอส...

กทปส. ประกาศใช้หลักเกณฑ์ขอรับทุนฉบับใหม่ขยายให้ภาคธุรกิจ SMEs และกลุ่ม Startup หวังเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม วิทยุ โทรทัศน์ของประเทศ ในกรอบวงเงิน 300 ล้านบาท

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) ได้จัดทำแผนแม่บทของ กทปส....

Related Topics