Monday September 23, 2019 10:10

ปฏิทินข่าว Press Release : 21 Mar 2013

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(22 มีนาคม 2556) ปฏิทินข่าว—21 Mar 13

กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 12.30 น. ส.อ.ท. จัดสัมมนา “การบริหารค่าจ้างอย่างไรให้ได้งาน ในสถานการณ์ปัจจุบัน และ รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและ สวัสดิการ ปี 2555/2556” ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(22 มีนาคม 2556) ปฏิทินข่าว—21 Mar 13

กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 08.30 น. - 16.30 น. TK park จัดประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013 ณ โรงแรมเอเชีย 08.30 น. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดสัมภาษณ์พิเศษ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(22 มีนาคม 2556) ปฏิทินข่าว—21 Mar 13

กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 08.00 น. สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเชิง วิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 “Creative Content & Tools for Tablet & m-Learning” 08.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(21 มีนาคม 2556) ปฏิทินข่าว—21 Mar 13

กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 09.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดพิธีมอบรางวัล อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 13.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(21 มีนาคม 2556) ปฏิทินข่าว—21 Mar 13

กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 08.30 น. - 16.30 น. TK park จัดประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013 ณ โรงแรมเอเชีย 09.00 น. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จัดพิธีเปิดการประชุม วิชาการ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(21 มีนาคม 2556) ปฏิทินข่าว—21 Mar 13

กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 10.00 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานแถลงข่าว โครงการ “อีสาน Let’s go” ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(21 มีนาคม 2556) ปฏิทินข่าว—21 Mar 13

กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 09.00 น. EXIM BANK จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “SMEs ไทย ส่งออกมั่นใจ...ไปกับ EXIM” ณ ธสน. สำนักงานใหญ่ 09.00 น. สยามแม็คโคร