Tuesday April 23, 2019 05:35

ปฏิทินข่าว Press Release : 31 Mar 2015

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(1 เมษายน 2558) ปฏิทินข่าว—31 Mar 15

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 08.30 น. TISCO Wealth จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ประจำปี “เจาะ กลยุทธ์การลงทุน สร้างกำไรครึ่งปีหลัง” ณ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ 10.00 น. ดีแทค

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(1 เมษายน 2558) ปฏิทินข่าว—31 Mar 15

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 09.00 น. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย สำนักพัฒนาการจัดการ อุตสาหกรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(1 เมษายน 2558) ปฏิทินข่าว—31 Mar 15

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 09.00 น. งานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี(งานย่าโม) ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 15.00 น. กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ กรมอนามัย

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(1 เมษายน 2558) ปฏิทินข่าว—31 Mar 15

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 09.30 น. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดงานสัมมนาเปิดตัว “กิจกรรมพัฒนา ผ้าผืนสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำสิ่งทออาเซียน” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(31 มีนาคม 2558) ปฏิทินข่าว—31 Mar 15

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 09.00 น. นิตยสาร Nikkei Asian Review ร่วมกับสถาบันศึกษาความ มั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thammasat Business School

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(31 มีนาคม 2558) ปฏิทินข่าว—31 Mar 15

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 09.00 น. งานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี(งานย่าโม) ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 13.00 น. เคทีซี แถลงข่าว

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(31 มีนาคม 2558) ปฏิทินข่าว—31 Mar 15

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเสวนา CG Forum 1/2015 “CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล ” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 09.45 น. แอพพลิแคด