Tuesday September 17, 2019 11:57

ปฏิทินข่าว Press Release : 24 Oct 2018

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(25 ตุลาคม 2561) ปฏิทินข่าว—24 Oct 18

กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 08.30 น. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดเสวนาพิเศษต้อนรับการ เปิดเทรด TFEX Gold Online Futures ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(25 ตุลาคม 2561) ปฏิทินข่าว—24 Oct 18

กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 12.30 น. อพวช. จัดพิธีเปิดงาน ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่น เยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี สารสนเทศ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(24 ตุลาคม 2561) ปฏิทินข่าว—24 Oct 18

กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 13.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน เปิดนิทรรศการ “เก็บตังค์ พลังบวก DCA” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 13.00 น. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(24 ตุลาคม 2561) ปฏิทินข่าว—24 Oct 18

กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดพิธีเปิดการซื้อขาย หลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง “TIGER” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00