สูตรสำเร็จ Digital Transformation ปรับธุรกิจอย่างไร? ให้รอดในยุค 4.0

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Wednesday November 7, 2018 15:23
กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--วิช กรุ๊ป

ปัจจุบันการทำธุรกิจในศตวรรษที่ 21 อยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นทางการแล้ว อันเนื่องมาจากการแข่งขันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ หากการดำเนินธุรกิจไม่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย ย่อมส่งผลเสียต่อองค์กรและผลประกอบการทั้งปัจจุบันและอนาคต

เมื่อดิจิทัลเป็นปัจจัยใหม่ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจดั้งเดิมก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพราะถ้าไม่ปรับตัว ธุรกิจอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกคู่แข่งแซงหน้าหรือถูกแทนที่ได้อย่างไม่ทันตั้งตัว

เมื่อเราไม่ต้องการให้เทคโนโลยี มาแทนที่หรือบีบคั้นให้เราต้องเปลี่ยนแปลง จึงมีคำถามขึ้นมาว่าจะดีกว่าไหม หากผู้ประกอบการหรือนักบริหารองค์กร จะมาเรียนรู้พร้อมปรับกรอบความคิด วางกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่ Digital Transformation ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงธุรกิจเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise) เพื่อนำประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น AI, Blockchain, 3D Printing ที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นยุทธศาสตร์สมัยใหม่ที่จะช่วยให้ธุรกิจสร้างความเติบโตครั้งใหม่ได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลนั้น ไม่ได้มีแต่ในเฉพาะองค์กรเอกชนขนาดใหญ่เท่านั้น หากแต่ยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับประเทศ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

Digital Transformation คือ บทสรุปของการขับเคลื่อนองค์กรในยุคปัจจุบัน ที่ไม่ใช่แค่เรื่องการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของผู้บริหารอย่างมีกลยุทธ์ อย่างถึงแก่น เริ่มจากรากของธุรกิจ ด้วยการ Transform รูปแบบธุรกิจจากเดิมสู่ Digital Business ในยุคดิจิทัล เป็นการคิดใหม่ในทุกมิติ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกคนในองค์กรรวมถึงผู้นำองค์กรด้วยเช่นกัน

คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กล่าวว่า "เมื่อการดำเนินธุรกิจเริ่มมีปัญหา เพราะดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การทำ Digital Transformation จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถพลิกเกมได้ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ดังนั้น ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจหลายท่านอาจมีความสงสัยว่า ที่ผ่านมา ธุรกิจก็เคยทำ Digital Marketing หรือมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว แต่ผลลัพธ์ที่ได้ในปัจจุบันกลับไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเช่นเคย ซึ่งสาเหตุสำคัญล้วนมาจากวิธีคิดและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร"

คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล
กูรู และวิทยากรด้าน Digital Transformation

"ผู้บริหารหลายๆ องค์กรถามผมว่า "ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นดิจิทัล" ผมกล้าพูดได้เลยว่าหากไม่เปลี่ยน "บริษัทเจ๊งแน่นอน" เพราะหลายๆ สิ่งเปลี่ยนแปลงไปทั้งบริบทการแข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น สมัยก่อนแต่ละเดือนเราจ่ายเงินค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือเป็นค่า Voice ผ่านทางเคาร์เตอร์เซอร์วิส ปัจจุบันเราจ่ายเป็นค่าบริการ Data ผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือโมบายแอพพลิเคชั่นโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระเงินเหมือนแต่ก่อน ซึ่งในอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนเป็นการจ่ายเป็นค่าใช้บริการเครือข่ายระบบ IoT (Internet of Things) ในการใช้บริการเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่ง IoT ก็เป็นหนึ่งในดิจิทัลเทคโนโลยีในยุค Industry 4.0 ดังนั้น การทำ Digital Transformation ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือทางการตลาด แต่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ

ในเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน การตลาดก็ต้องเปลี่ยนตาม ผู้บริหาร นักการตลาด และผู้ประกอบการต้องสร้างประสบการณ์กับผู้บริโภค ให้เกิดการซื้อ ซื้อซ้ำและบอกต่อ ดังนั้น การปรับตัวเท่านั้นถึงอยู่รอด และต้องไม่เพียงแค่การทำการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำ Digital Transformation เท่านั้น แต่ต้องทำ Digital Transformation คือการเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจทั้งหมด รวมถึง mindset หรือวิธีคิดของผู้นำในการทำธุรกิจอีกด้วย

ยกตัวอย่าง Airbnb เปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจใหม่ จากเดิมที่ว่า การให้บริการที่พักโดยผู้ให้บริการจะต้องเป็นเจ้าของที่พักเอง เปลี่ยนมาเป็นผู้ให้บริการในที่นี้คือ Airbnb ให้บริการการแบ่งปันที่พักด้วยแนวคิดที่ให้เจ้าของที่พัก ไม่ว่าจะเป็นที่พักแบบใดก็ตาม สามารถเปิดห้องให้ผู้อื่นมาเช่าได้ เจ้าของที่พักหรือผู้ให้เช่าจะมีรายได้จากการให้เช่าที่พัก โดยแบ่งรายได้ให้กับทาง Airbnb ในฐานะเป็นคนกลางที่คอยอำนวยความสะดวกสบายระหว่างผู้เข้าพักกับผู้ให้เช่า ประโยชน์ที่ผู้เข้าพักจะได้รับคือ มีตัวเลือกมากขึ้นจากการเข้าพักตามโรงแรมแบบเดิม ๆ และหาที่พักราคาประหยัดและถูกกว่าโรงแรมได้ โดยเข้ามาเลือกและจองที่พักผ่านทางเว็บไซต์และโมบาย แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนของ Airbnb

ปัจจุบัน Airbnb เป็น Startup ให้บริการการแบ่งปันที่พักที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก Airbnb จัดอยู่ในธุรกิจประเภท OTA (Online Travel Agency) คู่แข่งโดยตรง คือ Priceline แม้ว่าธุรกิจ Airbnb จะ Disrupt ธุรกิจโรงแรมเองก็ตาม แต่ Airbnb ไม่ได้จัดอยู่ในธุรกิจประเภทโรงแรม หากจัดอยู่ในธุรกิจ ประเภท OTA (Online Travel Agency หรือตัวแทนออนไลน์ที่เป็นหนึ่งในช่องทางการขายห้องของโรงแรม) ซึ่งคู่แข่งโดยตรงและ เป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก มากกว่า Airbnb กว่า 2 เท่านั้นก็คือ Priceline ปัจจุบันคือ Booking Holding มีธุรกิจในเครือ เช่น Booking.com, Priceline.com, Agoda.com, Kayak.com, Rentalcars.com, OpenTable เป็นต้น

ในกรณีของ Airbnb นั้นชัดเจนว่า Airbnb ได้เข้าไปทำการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของ กลุ่มลูกค้าที่ถูกละเลยจากบริษัทใหญ่ที่มีอยู่เดิม (ในที่นี้คือ โรงแรม) เมื่อ Airbnb ได้ครองกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นตลาดล่างกว่าของธุรกิจนี้แล้ว จึงเริ่มเจาะกลุ่มตลาดที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่และกลุ่มตลาดบน ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่เคยเป็นของบริษัทใหญ่ที่มีอยู่เดิม ในกรณีนี้ถือได้ว่า Airbnb เป็นธุรกิจ Disruptive Innovation

ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ผู้บริหารและผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนว่าปัจจุบันมีดิจิทัลเทคโนโลยีอะไรบ้าง และเทคโนโลยีอะไรที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา ให้หยิบเอาตัวนั้นมาปรับใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันครั้งใหม่ให้กับธุรกิจของเรา และศึกษาการแข่งขันให้ชัดเจน ต้องรู้เข้าใจด้วยว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปในทางทิศทางไหน และที่สำคัญคือการเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด วิถีและวัฒนธรรมการทำงาน ของผู้บริหารและพนักงานให้ปรับตัวรู้เท่าทันสิ่งเปลี่ยนที่กำลังจะเกิดขึ้น"

คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า "หนังสือ เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step Digital Transformation In Action" เล่มนี้ ผู้อ่านจะได้เห็นและเข้าใจการแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรมที่ไม่เหมือนเดิม และได้ทราบว่าดิจิทัลเทคโนโลยีอะไรที่จะเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนรูปแบบในการแข่งขัน และส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการเองก็ต้องตระหนักว่า ธุรกิจของเราจะถูกเทคโนโลยีบังคับให้เปลี่ยนแปลงหรือจะเป็นผู้ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโอกาสครั้งใหม่ในยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ในทุกอุตสาหกรรม ในทุกช่วงของวงจรธุรกิจ เมื่อพร้อมที่จะปรับธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ก้าวทันตามโลกแล้ว ย่อมประสบความสำเร็จครั้งใหม่อย่างแน่นอน"

หนังสือ เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step Digital Transformation In Action จึงเป็นดั่งคู่มือของธุรกิจยุคใหม่ ที่ผู้บริหารและผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ราคา 295 บาท วางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 418 2885 และที่ Facebook @digitaltransformationinaction


Latest Press Release

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(16 กุมภาพันธ์ 2562)

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. ปฏิทินข่าวประจำวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ...

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประสานสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกทม. เปิดพื้นที่ให้กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์นำสินค้ามาจำหน่ายประจำทุกเดือน

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมให้สหกรณ์ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งจำหน่ายสู่ตลาด โดยพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์...

ดับบลิวซีจีไดมอนด์จัดโปรฯ ซื้อเพชรราคาส่ง ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 63

บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรี่แบรนด์ WCG DIAMOND เตรียมร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับ นานาชาติ ครั้งที่ 63 (The 63rd Bangkok Gems and Jewelry Fair) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์...

เปิดตัว ไอซี!เบอร์ลิน เอเชี่ยน คอลเลคชั่น ครั้งแรกในโลก อายลิ้งค์ วิชั่นฯ ชวน โย่ง อนุสรณ์ ลัดฟ้ายลโฉมถึงฮ่องกง

คุณประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลก "ไอซี เบอร์ลิน (ic!berlin) ประเทศเยอรมัน เทียบเชิญสื่อมวลชนบินลัดฟ้า ร่วมงาน ic!berlin launch party for Asian custom fit เปิดตัวแว่นตา...

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(16 กุมภาพันธ์ 2562)

กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. ปฏิทินข่าวประจำวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ...

Related Topics