เบทาโกร ผนึก กลุ่มธุรกิจใหญ่ด้านวัสดุก่อสร้างและโลจิสติกส์เมียนมา ชเว แมร์ กรุ๊ป ตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจเกษตรและอาหารครบวงจรในเมียนมา

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Friday November 23, 2018 14:54
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--เครือเบทาโกร

เครือเบทาโกร โดย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้งธุรกิจร่วมทุนกับ ชเว แมร์ กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ทั้งการนำเข้า-ส่งออก และคลังสินค้าในในเมียนมา รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจี เพื่อดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารคุณภาพครบวงจรในเมียนมา ภายใต้ชื่อบริษัท เบทาโกร (เมียนมา) จำกัด โดยมี วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร และ ทุน ลวิน กรรมการผู้จัดการ ชเว แมร์ กรุ๊ป (Tun Lwin, Managing Director, Shwe Me Group) เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมี ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของทั้ง 2 กลุ่มบริษัท ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการพัฒนาด้านการเกษตร-ปศุสัตว์ในเมียนมา ส่งต่ออาหารคุณภาพและปลอดภัยเข้าถึงผู้บริโภค และส่งเสริมให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับ บริษัท เบทาโกร (เมียนมา) จำกัด ดำเนินการจัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 600 ล้านบาท โดย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 80 และ ชเว แมร์ กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 20 มีแผนลงทุนเบื้องต้นในธุรกิจต้นน้ำ ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ กำลังการผลิต 12,000 ตัน/เดือน ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ และฟาร์มสุกร ที่เมืองย่างกุ้ง เป็นต้น

วสิษฐ กล่าวว่า เบทาโกร มุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่เหนือกว่า เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม เรามองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจเกษตร-ปศุสัตว์และอาหาร ในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV ซึ่งเมียนมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและมีศักยภาพหลายด้าน มีปัจจัยพื้นฐานที่มีความพร้อม ให้สิทธิพิเศษประโยชน์ทางภาษี เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศ รวมถึงประชากรเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความตระหนักและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและมีกำลังซื้อ

"การร่วมทุนครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่เครือเบทาโกรได้รับ ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย เรามีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ ทั้งในแง่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการผลิต และเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานด้านคุณภาพและอาหารปลอดภัย ที่สำคัญยึดมั่น ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง การผสานประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ ชเว แมร์ กรุ๊ป โดยเฉพาะ

ด้านโลจิสติกส์ และจำหน่าย ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทถั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์มายาวนาน มากกว่า 20 ปี ไม่เพียงจะช่วยให้บริษัทที่ตั้งใหม่สามารถพัฒนามาตรฐานการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ในเมียนมา แต่ยังสามารถนำผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเข้าถึงผู้บริโภคในเมียนมาอีกด้วย ที่สำคัญยังมีส่วนในการสร้างอาชีพ รายได้ ให้คนในพื้นที่มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น" นายวสิษฐ กล่าว

ด้าน ทุน ลวิน กล่าวว่า รัฐบาลเมียนมามีนโยบายที่จะพัฒนาด้านการเกษตรในเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมให้ประชากรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ และเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ ซึ่งประเทศเรามีความพร้อมหลายด้าน ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินทางการเกษตร แรงงานมีทักษะด้านการทำงาน อัตราค่าแรงที่ไม่สูง อย่างไรก็ตาม การผลิตทางภาคการเกษตรของเมียนมาในปัจจุบัน ยังขาดองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเครือเบทาโกรถือเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารคุณภาพของไทย ดำเนินธุรกิจครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ มายาวนานมากกว่า 50 ปี ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ทางเรามีความเชื่อมั่นในศักภาพของเครือเบทาโกร

ปัจจุบัน เครือเบทาโกร โดยกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจการค้าและลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยในเมียนมาได้เข้าไปดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 มีสำนักงานตัวแทน (Rep. Myanmar) ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง ส่งออกอาหารสัตว์ แม่พันธุ์สุกร จากประเทศไทยเข้าไปจำหน่าย รับผลิตไส้กรอกภายใต้ตราสินค้าร่วม C&B รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับยาสัตว์และผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์น


Latest Press Release

เชิญร่วมงานแถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) และโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ปี 2562

สมกับที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับ SME ไทย ล่าสุด ผอ.เสือ - สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานแถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) และ โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น...

เปิดตัวโครงการ ไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 เปิดมิติใหม่สู่ก้าวต่อไป อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อชุมชน

เปิดตัวโครงการ ไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 และงานไมซ์โชว์เคส "เปิดมิติใหม่สู่ก้าวต่อไป อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อชุมชน" ไปแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 โรงแรม Centra by Centara กรุงเทพมหานคร...

จุฬาฯ มอบรางวัล ASEAN and Thailands Top Corporate Brands 2019 สร้างตระหนักคุณค่าแบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล ASEAN's and Thailand's Top Corporate Brands 2019...

SET Note ฉบับที่ 7/2562 หัวข้อ เมื่อเมืองขยายตัว ธุรกิจบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคเติบโต

- การขยายตัวของเมืองสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างชัดเจน จำนวนประชากรในเขตเมืองของไทยเติบโตเฉลี่ย 4% ต่อปี ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป จากการพึ่งพาตนเองเป็นการเกื้อหนุนเชื่อมโยงกันของภาคการผลิตและการบริการต่างๆ...

รู้งี้...สมัคร PTT Blue Card

รู้อะไรไม่เจ็บเท่า...รู้งี้ แล้วรู้หรือยังว่าวันนี้ PTT Blue Card ขยายพันธมิตรไปมากถึงกว่า 100 ร้านค้า และบริการ เพื่อมอบสิทธิพิเศษและส่วนลดต่าง ๆ ให้กับสมาชิกกว่า 5 ล้านราย...

Related Topics