เบทาโกร ผนึก กลุ่มธุรกิจใหญ่ด้านวัสดุก่อสร้างและโลจิสติกส์เมียนมา ชเว แมร์ กรุ๊ป ตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจเกษตรและอาหารครบวงจรในเมียนมา

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Friday November 23, 2018 14:54
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--เครือเบทาโกร

เครือเบทาโกร โดย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้งธุรกิจร่วมทุนกับ ชเว แมร์ กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ทั้งการนำเข้า-ส่งออก และคลังสินค้าในในเมียนมา รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจี เพื่อดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารคุณภาพครบวงจรในเมียนมา ภายใต้ชื่อบริษัท เบทาโกร (เมียนมา) จำกัด โดยมี วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร และ ทุน ลวิน กรรมการผู้จัดการ ชเว แมร์ กรุ๊ป (Tun Lwin, Managing Director, Shwe Me Group) เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมี ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของทั้ง 2 กลุ่มบริษัท ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการพัฒนาด้านการเกษตร-ปศุสัตว์ในเมียนมา ส่งต่ออาหารคุณภาพและปลอดภัยเข้าถึงผู้บริโภค และส่งเสริมให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับ บริษัท เบทาโกร (เมียนมา) จำกัด ดำเนินการจัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 600 ล้านบาท โดย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 80 และ ชเว แมร์ กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 20 มีแผนลงทุนเบื้องต้นในธุรกิจต้นน้ำ ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ กำลังการผลิต 12,000 ตัน/เดือน ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ และฟาร์มสุกร ที่เมืองย่างกุ้ง เป็นต้น

วสิษฐ กล่าวว่า เบทาโกร มุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่เหนือกว่า เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม เรามองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจเกษตร-ปศุสัตว์และอาหาร ในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV ซึ่งเมียนมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและมีศักยภาพหลายด้าน มีปัจจัยพื้นฐานที่มีความพร้อม ให้สิทธิพิเศษประโยชน์ทางภาษี เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศ รวมถึงประชากรเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความตระหนักและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและมีกำลังซื้อ

"การร่วมทุนครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่เครือเบทาโกรได้รับ ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย เรามีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ ทั้งในแง่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการผลิต และเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานด้านคุณภาพและอาหารปลอดภัย ที่สำคัญยึดมั่น ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง การผสานประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ ชเว แมร์ กรุ๊ป โดยเฉพาะ

ด้านโลจิสติกส์ และจำหน่าย ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทถั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์มายาวนาน มากกว่า 20 ปี ไม่เพียงจะช่วยให้บริษัทที่ตั้งใหม่สามารถพัฒนามาตรฐานการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ในเมียนมา แต่ยังสามารถนำผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเข้าถึงผู้บริโภคในเมียนมาอีกด้วย ที่สำคัญยังมีส่วนในการสร้างอาชีพ รายได้ ให้คนในพื้นที่มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น" นายวสิษฐ กล่าว

ด้าน ทุน ลวิน กล่าวว่า รัฐบาลเมียนมามีนโยบายที่จะพัฒนาด้านการเกษตรในเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมให้ประชากรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ และเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ ซึ่งประเทศเรามีความพร้อมหลายด้าน ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินทางการเกษตร แรงงานมีทักษะด้านการทำงาน อัตราค่าแรงที่ไม่สูง อย่างไรก็ตาม การผลิตทางภาคการเกษตรของเมียนมาในปัจจุบัน ยังขาดองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเครือเบทาโกรถือเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารคุณภาพของไทย ดำเนินธุรกิจครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ มายาวนานมากกว่า 50 ปี ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ทางเรามีความเชื่อมั่นในศักภาพของเครือเบทาโกร

ปัจจุบัน เครือเบทาโกร โดยกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจการค้าและลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยในเมียนมาได้เข้าไปดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 มีสำนักงานตัวแทน (Rep. Myanmar) ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง ส่งออกอาหารสัตว์ แม่พันธุ์สุกร จากประเทศไทยเข้าไปจำหน่าย รับผลิตไส้กรอกภายใต้ตราสินค้าร่วม C&B รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับยาสัตว์และผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์น


Latest Press Release

ไทยประกันชีวิตยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและบริษัทฯ จับมือไทยพัฒน์กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ครอบคลุมทั้ง CSR ในกระบวนการและหลังกระบวนการทำธุรกิจ

ไทยประกันชีวิตยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและบริษัทฯ จับมือไทยพัฒน์กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ครอบคลุมทั้ง CSR ในกระบวนการและหลังกระบวนการทำธุรกิจ พร้อมขยับการลงทุนสู่ ESG Investing...

เลิศ โกบอล กรุ๊ป ร่วมกับสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จีน ส่งผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยรุกตลาดประเทศจีน

Lert Global Group ร่วมกับสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จีน นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าระดับโลกที่ประเทศจีน ในงาน China Beauty Expo ครั้งที่ 24 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วโลกเข้าร่วมออกบูธกว่า 3,500 แบรนด์ ทั่วโลก จัดขึ้นที่...

ธนาคารเอชเอสบีซีแต่งตั้งผู้อำนวยการธุรกิจเครือข่ายต่างประเทศประจำประเทศไทยคนใหม่

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ได้แต่งตั้งนายอเล็กซานเดอร์ มอลล็อชให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเครือข่ายต่างประเทศ ในประเทศไทย การเข้ารับตำแหน่งของนายมอลล็อชจะช่วยให้ธนาคารเอชเอสบีซีมอบบริการทางการเงินที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นแก่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระหว่างป...

EXIM BANK พร้อมขยายบริการประกันการส่งออกช่วยผู้ส่งออกไทย ประเมินผู้ซื้อและบุกตลาด ท่ามกลางภัยการค้าโลกยุคใหม่

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ในการค้าขายระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการต้องรู้ทันโลก ทันข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

ภาพข่าว: #DRT ลงนามรุกขยายกำลังการผลิต

นายสาธิต สุดบรรทัด (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ (ซ้ายสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT และ นายอุดมเดช ถมังรักษ์สัตว์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรเธนเบิร์ก จำกัด...

Related Topics