สวทน. ร่วมกับ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ เดินเครื่องขับเคลื่อน BCG Economy จัดสัมมนา นโยบายและการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Tuesday December 18, 2018 18:17
กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--สวทน.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ "นโยบายและการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย (Strategic Policy and Investment for Biorefinery in Thailand Forum)" เชิญวิทยากรระดับแนวหน้าแลกเปลี่ยนความรู้ และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐและเอกชนต่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กาญจนา วานิชกร รองเลขาธิการ สวทน. มาบรรยาย หัวข้อ "BCG Economy : นโยบายและการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย" และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรบริษัทชั้นนำ อาทิ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย มาร่วมเสวนาในหัวข้อ "โอกาสของธุรกิจไบโอรีไฟเนอรีและพลาสติกชีวภาพ"

ดร.กาญจนา วานิชกร รักษาการรองเลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า การสัมมนาและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับ "นโยบายและการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย" เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) ที่ประชาคมนักวิจัยได้ยื่นสมุดปกขาว BCG in Action ต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ทำเนียบรัฐบาล โดย BCG Economy จะเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศที่สร้างมูลค่ากว่า 4.3 ล้านล้านบาท (25% GDP) ใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งหนึ่งในสี่กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG คือ เป้าหมายด้านพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าว่าจะมุ่งสู่การเป็น ไบโอรีไฟเนอรี ฮับ ของเอเชีย โดยต้องเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมช่างเทคนิคและวิศวกรด้านไบโอรีไฟเนอรีเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พร้อมมีการลงทุนในโรงงานต้นแบบ และส่งเสริมการวิจัยคอมปาวด์และการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ

"โอกาสของอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทยเริ่มเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นจากการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ อาทิ แผนจัดการขยะพลาสติก ปี 60 – 64 มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตลอดจนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร ที่จะก่อให้เกิด biocomplex ในพื้นที่ EEC ขอนแก่น และนครสวรรค์ แต่ยังมีประเด็นที่ไทยต้องหันมามองอย่างจริงจังเพื่อให้การลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีเกิดประโยชน์สูงสุดกับเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของไทยให้ทัดเทียมระดับโลก และก้าวสู่ไบโอรีไฟเนอรี ฮับ ของเอเชีย ตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ การสร้างแผนที่นำทาง (Roadmap) หรือแพลตฟอร์มวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยต่างสาขา มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเป็นผู้นำในอนาคต หรือการวิจัยเพื่อหาชีวเคมี (Biochemical) อื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ตลอดจนแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess) เป็นต้น" ดร.กาญจนา กล่าว

ทั้งนี้ ภาคเอกชนได้ให้ความเห็นต่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทยอย่างหลากหลาย โดยหนึ่งในความเห็นที่น่าสนใจคือ อุตสาหกรรมไบโอนีไฟเนอรี่มีความโดดเด่นที่ไม่ใช่เพียงการสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญและสร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยประเทศไทยมีวัตถุดิบต้นน้ำสำหรับอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ที่พร้อมมาก แต่ยังต้องเน้นการให้ความสำคัญกับเรื่องความต้องการของตลาดให้มีความชัดเจน และมีการวางกลยุทธ์เรื่องการตลาดควบคู่ไปด้วยจะสามารถทำให้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ของไทยสู่ "ไบโอรีไฟเนอรี ฮับ ของเอเชีย" ได้อย่างไม่ยาก


Latest Press Release

Gossip News: 7UP ย้ายเข้าหมวดพลังงาน

รู้กันหรือยังจ๊ะพี่จ๋า!!! SETประกาศให้ 7UP ย้ายหมวดการซื้อขายจากสื่อสาร ไปซื้อขายในหมวดพลังงาน หลังพบว่ารายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจพลังงานในฐานะผู้ให้บริการสถานีบริการแก๊สLPG และธุรกิจพลังงานทดแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. นี้เป็นต้นไปนะจ๊ะพี่จ๋า!!!...

Gossip News: รู้ยังBIZ เค้ามีบริการใหม่

เป็นที่รู้กัน บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) ผู้นำด้านการจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา แต่จะมีใครรู้บ้างไหมน้า… BIZ มีบริการใหม่ Genetic Testing for Cancer Screening ด้วยนะค้าบบบ...

สยามคาร์ดีล สตาร์ทอัพน่าจับตา ได้เงินลงทุนจาก 500 TukTuks กว่า 10 ล้านบาท

สยามคาร์ดีล (Siamcardeal.com) สตาร์ทอัพสัญชาติไทยมาแรง ทำผลงานเข้าตานักลงทุน ล่าสุดได้รับเงินลงทุนจากกองทุน 500 TukTuks และนักลงทุนส่วนตัว (Angel Investor) กว่า 10 ล้านบาท สยามคาร์ดีลดอทคอม เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการค้นหาโปรโมชั่นรถใหม่ป้ายแดง...

ก.ล.ต. เปิด คลินิก ให้คำปรึกษาเพื่อขออนุญาตทำธุรกิจและระดมทุนตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

ก.ล.ต. เปิดคลินิกบริการให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการระดมทุนตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถ โทรสอบถาม Help Center 1207 กด 4...

นีโอ เดินหน้าโปรโมต ASEANBIKE 2019 งานจักรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้

"นีโอ" ผู้จัดงาน INTERNATIONAL BANGKOK BIKE และในฐานะผู้นำการจัดงานจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กำลังเริ่มเดินหน้าโปรโมตงานจักรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งมีชื่อว่า ASEANBIKE 2019 โดยทางนีโอ ได้ผนึกกำลังกับ เมสเซ่ ฟีดดริกซาเฟ่น ผู้จัดงาน...

Related Topics