สวทน. ร่วมกับ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ เดินเครื่องขับเคลื่อน BCG Economy จัดสัมมนา นโยบายและการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Tuesday December 18, 2018 18:17
กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--สวทน.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ "นโยบายและการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย (Strategic Policy and Investment for Biorefinery in Thailand Forum)" เชิญวิทยากรระดับแนวหน้าแลกเปลี่ยนความรู้ และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐและเอกชนต่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กาญจนา วานิชกร รองเลขาธิการ สวทน. มาบรรยาย หัวข้อ "BCG Economy : นโยบายและการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย" และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรบริษัทชั้นนำ อาทิ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย มาร่วมเสวนาในหัวข้อ "โอกาสของธุรกิจไบโอรีไฟเนอรีและพลาสติกชีวภาพ"

ดร.กาญจนา วานิชกร รักษาการรองเลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า การสัมมนาและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับ "นโยบายและการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย" เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) ที่ประชาคมนักวิจัยได้ยื่นสมุดปกขาว BCG in Action ต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ทำเนียบรัฐบาล โดย BCG Economy จะเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศที่สร้างมูลค่ากว่า 4.3 ล้านล้านบาท (25% GDP) ใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งหนึ่งในสี่กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG คือ เป้าหมายด้านพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าว่าจะมุ่งสู่การเป็น ไบโอรีไฟเนอรี ฮับ ของเอเชีย โดยต้องเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมช่างเทคนิคและวิศวกรด้านไบโอรีไฟเนอรีเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พร้อมมีการลงทุนในโรงงานต้นแบบ และส่งเสริมการวิจัยคอมปาวด์และการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ

"โอกาสของอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทยเริ่มเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นจากการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ อาทิ แผนจัดการขยะพลาสติก ปี 60 – 64 มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตลอดจนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร ที่จะก่อให้เกิด biocomplex ในพื้นที่ EEC ขอนแก่น และนครสวรรค์ แต่ยังมีประเด็นที่ไทยต้องหันมามองอย่างจริงจังเพื่อให้การลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีเกิดประโยชน์สูงสุดกับเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของไทยให้ทัดเทียมระดับโลก และก้าวสู่ไบโอรีไฟเนอรี ฮับ ของเอเชีย ตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ การสร้างแผนที่นำทาง (Roadmap) หรือแพลตฟอร์มวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยต่างสาขา มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเป็นผู้นำในอนาคต หรือการวิจัยเพื่อหาชีวเคมี (Biochemical) อื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ตลอดจนแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess) เป็นต้น" ดร.กาญจนา กล่าว

ทั้งนี้ ภาคเอกชนได้ให้ความเห็นต่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทยอย่างหลากหลาย โดยหนึ่งในความเห็นที่น่าสนใจคือ อุตสาหกรรมไบโอนีไฟเนอรี่มีความโดดเด่นที่ไม่ใช่เพียงการสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญและสร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยประเทศไทยมีวัตถุดิบต้นน้ำสำหรับอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ที่พร้อมมาก แต่ยังต้องเน้นการให้ความสำคัญกับเรื่องความต้องการของตลาดให้มีความชัดเจน และมีการวางกลยุทธ์เรื่องการตลาดควบคู่ไปด้วยจะสามารถทำให้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ของไทยสู่ "ไบโอรีไฟเนอรี ฮับ ของเอเชีย" ได้อย่างไม่ยาก


Latest Press Release

เมื่อ AI ครองโลก SMEs ปรับตัวอย่างไร ?ไขคำตอบกับหนุ่ย-พงศ์สุข พุธที่ 18 ก.ย.นี้

เอสเอ็มอี ตื่น ตื่น !! เมื่อ AI ครองโลก ส่งผลกระทบหรือเป็นเรื่องดีต่อธุรกิจ ผู้ประกอบการควรปรับตัวอย่างไรจึงจะอยู่รอด !! ไขคำตอบกับ คุณหนุ่ย- พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรด้านไอที และ CEO บริษัท โชว์ไร้ขีดจำกัดได้ในรายการ SME Clinic วันพุธที่ 18 กันยายน 2562...

สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ อัดโปรแรง

สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ อัดโปรแรง จับมือ ธนาคารกสิกรไทย จัดแคมเปญพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ นางสาวชนิสา แก้วเรือน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์...

ภาพข่าว: APM เยี่ยมชมธุรกิจ เจนกล้องไกล

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ (คนที่ 3 จากซ้าย) และคุณสุมาลี บำรุงชาติอุดม ที่ปรึกษา (คนที่ 4 จากขวา) บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมกับคุณสันติพล เจนวัฒนไพศาล กรรมการ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (คนที่ 4 จากซ้าย)...

งาน ASEAN (Bangkok) Vending Machine Self-Service Facility Expo 2019

สมาคมอาเซียน แปซิฟิก เวนดิ้ง ร่วมกับ บริษัท กวางตง แกรนเดอร์ เอ็กซิบิชั่น กรุ๊ป และบริษัท คอมพาส เอ็กซิบิชั่น จำกัด ประกาศความพร้อมจัดงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องอำนวยความสะดวกและเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ...

อีสานคราฟต์ แบรนด์สินค้าแปรรูปจากผ้า โชว์เสน่ห์ภูมิปัญญาไทย

อีสานคราฟต์ (ISANCRAFT) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า ด้วยภูมิปัญญาในการทอผ้าของชาวอีสาน โดดเด่น ประณีตสวยสดงดงาม มาพร้อมดีไซน์อาร์ท อินดี้ ที่ผสมผสานกับลวดลายอันวิจิตรบรรจง เผยสู่สายตาทั่วโลกพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย...

Related Topics