ยิปรอคคว้ารางวัลองค์กรต้นแบบ Happy Workplace นวัตกรรมนำสุขยุคดิจตอล จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Wednesday January 23, 2019 08:55
กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์

นายอภิรักษ์ ชัยศิริพาณิชย์ ผู้จัดการโรงงานไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม สาขาแหลมฉบัง เป็นผู้แทนบริษัท ขึ้นรับรางวัล "Happy Workplace นวัตกรรมนำสุขยุคดิจตอล" จาก นายไพโรจน์ มีทวี นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ประธานคณะทำงานโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยรางวัลนี้ถือเป็นการยกย่องโรงงานไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม สาขาแหลมฉบัง ในฐานะโรงงานยิปซัมชั้นนำที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและรักษากำลังการผลิตและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในสถานที่ทำงาน

"ยิปรอคสร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างในทุกวัน เพื่อส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขให้แก่ผู้คนในทุกที่ และเราเริ่มต้นสร้างความอยู่ดีมีสุขนี้ให้แก่พนักงานของเราเอง" นายอภิรักษ์ ชัยศิริพาณิชย์ กล่าว "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล "Happy Workplace นวัตกรรมนำสุขยุคดิจตอล" ในประเทศไทย เพราะสำหรับยิปรอคนั้น เราเชื่อว่าความสุขสามารถสร้างได้จากการทำงาน ซึ่งสิ่งนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากการรักษาสวัสดิภาพในสถานที่ทำงานเพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด การลงทุนเพื่อสร้างองค์กรที่มีสุขนั้นให้ผลตอบแทนแก่ทุกคน เริ่มจากพนักงานที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ประสบความสำเร็จทั้งเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายทางอาชีพ ความสุขในที่ทำงานจึงถือว่ามีเป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับพนักงานและองค์กร"

"การส่งเสริมสภาวะที่ทำให้ผู้คนมีความสุขนำไปสู่สิ่งดี ๆ มากมาย เช่น กำลังการผลิต คุณภาพ ยอดขาย ความพึงพอใจของลูกค้า ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การปรับตัว ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น และช่วยลดความสูญเสีย การขาดงาน ความเครียดของพนักงาน อุบัติเหตุ และโรคภัยจากอาชีพให้น้อยลง"

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เป็นที่รู้จักมานานในฐานะผู้สร้างรูปแบบธุรกิจที่เป็นธรรมซึ่งให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทั้งขององค์กรและพนักงาน รางวัล "Happy Workplace นวัตกรรมนำสุขยุคดิจตอล" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติกับแรงงานที่เหมาะสมนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติที่สะท้อนถึงคุณสมบัติดังกล่าวของยิปรอคอย่างชัดเจน รวมถึงความพยายามที่ต่อเนื่องของยิปรอคในการสร้างเสริมสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยให้คุณค่าและส่งเสริมการนำเสนอแนวคิดสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน

รางวัลนี้ยังตอกย้ำถึงรางวัลที่ แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ได้รับมาก่อนในปีนี้ นั่นคือรางวัล "ผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Top Employers Thailand)" เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ถือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงกลยุทธ์ระยะยาวของ แซง-โกแบ็ง ในการให้คุณค่ากับพนักงานทุกคน ซึ่งส่งเสริมผ่านการมอบขั้นตอนการทำงาน นโยบาย และสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนกัน เพื่อสร้างความสำเร็จ รวมถึงความสุขในระยะยาว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.gyproc.co.th/ หรือ https://www.facebook.com/GyprocTH

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ฉลองความสำเร็จการดำเนินธุรกิจครบ 50 ปีในประเทศไทย หลังการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วเมืองไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ปัจจุบันมีโรงงานการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มนำเสนอสินค้าและการบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชั่นส์การตกแต่งภายในอาคารที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้บริโภค

เกี่ยวกับ แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการก่อสร้าง อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป

แซง-โกแบ็ง มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 170,000 คน ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยธุรกิจยิปซัมของแซง-โกแบ็ง ซึ่งมีการดำเนินงานมานานกว่า 350 ปีใน 130 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานในหน่วยงานถึง 13,000 คน ฐานการดำเนินงานระดับโลกนี้แสดงให้เห็นว่า แซง-โกแบ็ง สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ และนำเสนอโซลูชั่นส์การก่อสร้างที่ยั่งยืนและเหมาะสมสำหรับตลาดในประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


Latest Press Release

เชิญร่วมงานแถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) และโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ปี 2562

สมกับที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับ SME ไทย ล่าสุด ผอ.เสือ - สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานแถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) และ โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น...

เปิดตัวโครงการ ไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 เปิดมิติใหม่สู่ก้าวต่อไป อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อชุมชน

เปิดตัวโครงการ ไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 และงานไมซ์โชว์เคส "เปิดมิติใหม่สู่ก้าวต่อไป อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อชุมชน" ไปแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 โรงแรม Centra by Centara กรุงเทพมหานคร...

จุฬาฯ มอบรางวัล ASEAN and Thailands Top Corporate Brands 2019 สร้างตระหนักคุณค่าแบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล ASEAN's and Thailand's Top Corporate Brands 2019...

SET Note ฉบับที่ 7/2562 หัวข้อ เมื่อเมืองขยายตัว ธุรกิจบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคเติบโต

- การขยายตัวของเมืองสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างชัดเจน จำนวนประชากรในเขตเมืองของไทยเติบโตเฉลี่ย 4% ต่อปี ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป จากการพึ่งพาตนเองเป็นการเกื้อหนุนเชื่อมโยงกันของภาคการผลิตและการบริการต่างๆ...

รู้งี้...สมัคร PTT Blue Card

รู้อะไรไม่เจ็บเท่า...รู้งี้ แล้วรู้หรือยังว่าวันนี้ PTT Blue Card ขยายพันธมิตรไปมากถึงกว่า 100 ร้านค้า และบริการ เพื่อมอบสิทธิพิเศษและส่วนลดต่าง ๆ ให้กับสมาชิกกว่า 5 ล้านราย...

Related Topics