CAT รีแบรนด์...มุ่งขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้า ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Monday July 1, 2019 14:34
กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--พีอาร์ โฟกัส

CAT ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ครั้งใหญ่ สะท้อนตัวตนผ่านแท็กไลน์ Catalyse Achievement through Technology มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยียุคใหม่ ช่วยเสริมศักยภาพการทำงานของผู้ใช้บริการให้ประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินธุรกิจได้รวดเร็ว ยืดหยุ่น และน่าเชื่อถือ พร้อมก้าวสู่การให้บริการในรูปแบบ B2B2C เพื่อนำเทคโนโลยีให้บริการกับลูกค้าทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น ประเดิมด้วยการเปลี่ยนยูนิฟอร์มพนักงานใหม่ ควบคู่กับการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า หลังจากปี 2546 ที่ CAT แปลงสภาพในส่วนการให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยแล้ว CAT ได้ดำเนินการปรับภาพลักษณ์องค์กรครั้งแรกในปี 2551 และการปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ครั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ ซึ่งจะสะท้อนได้จากแบรนด์แท็กไลน์ใหม่คือ 'ขับเคลื่อนทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี' หรือ Catalyse Achievement through Technology ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันธุรกิจของ 'ผู้ใช้บริการ' และ 'พันธมิตรธุรกิจ' ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

"ที่ผ่านมา CAT เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำของชาติที่มีภาพของความมั่นคง ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมด้วยบริการโครงสร้างพื้นฐานอย่างเคเบิลใต้น้ำรายเดียวในประเทศที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังทั่วโลกได้ แต่ในความเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งภาพรวมอาจจะยังคงดูไม่คล่องตัวในสายตาลูกค้ามากนัก โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการเอกชน ซึ่งตั้งแต่เรามีการ Rebrand เมื่อปี 2551 เราได้เปลี่ยนภาพของการให้บริการแบบหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงจุด Touch Point ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดให้บริการ หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก็ได้ปรับให้มีความทันสมัยตามเทรนด์ของตลาดมากขึ้น

ในวันนี้ การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเกี่ยวกับโลโก้หรือภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่เราทำตั้งแต่การสร้างแบรนด์ดีเอ็นเอให้กับพนักงานทุกคน ปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำแต่ Product Branding ไปเป็นการสร้าง Customer Branding ด้วย เพื่อให้การเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มมากขึ้น เราเห็นว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้สนใจสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ อาจไม่ได้ต้องการรับรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการใช้งานบนเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ แต่ลูกค้าจะเน้นไปที่การใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นดีขึ้น และช่วยให้สิ่งที่ต้องการทำประสบความสำเร็จตามต้องการ ดังนั้นภาพลักษณ์ใหม่ของ CAT จะต้องแสดงให้เห็นว่า CAT ไม่ใช่แค่องค์กรที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการผลักดันธุรกิจของผู้ใช้บริการ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ในรูปแบบที่ผู้ใช้บริการสัมผัสได้ โดยปีนี้เรามีความภูมิใจที่ได้รับรางวัล 2019 Thailand Public Sector Digital Infrastructure Services Provider of the Year จาก Frost and Sullivan ซึ่งเป็นองค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลกที่ได้พิจารณาว่า CAT เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่มีความเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และมีผลประกอบการที่ดี"

สำหรับการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ในครั้งนี้ CAT ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางปี 2561 ที่ผ่านมา ด้วยกระบวนการรับฟังเสียงจากภายนอก ทั้งจากลูกค้าทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรในธุรกิจ สื่อมวลชน และบุคลากรภายในเอง ทำให้ CAT ปรับสู่การสร้างความเป็นแบรนด์ไปยังทุกคนในองค์กรให้แสดงออกและสื่อสารแบรนด์ออกไปยังจุด Touch Point ต่าง ๆ ในธุรกิจมากขึ้น โดยปลูกฝัง DNA ให้ทุกคนเป็น C-A-T-A-L-Y-S-T ซึ่งแต่ละตัวอักษรมีความหมาย ในขณะที่คำว่า CATALYST เองก็มีความหมายที่ให้ทุกคนเป็นเสมือนปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

"เราสร้าง Commitment ความเป็น CATALYST ร่วมกันและจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ประกอบไปด้วยภาพที่ลูกค้าจะมองเห็น CAT ได้แก่ C คือ Customer Centric ที่หมายถึงการมุ่งความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ, A หรือ Agility หมายถึงความพร้อมปรับเปลี่ยนและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว, T แทน Trustworthy คือการรักษาคำพูด การสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร ส่วนสิ่งที่เราจะมุ่งปฏิบัติเพื่อให้บุคคลภายนอกรับรู้ได้ว่าเป็นเรา ได้แก่ A หรือ Advocacy ความทุ่มเทให้กับองค์กรและการให้บริการลูกค้า, L มาจาก Leadership ที่เน้นการกล้าสอนกล้านำให้ทีมสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่, Y บ่งบอกถึง Young at Heart ที่จะต้องมีความพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ, S แทน Skill การสร้างประสบการณ์ความรู้เพื่อความเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ และ T ก็คือTeamworkการทำงานเป็นทีมที่ผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

ด้วยความเป็นผู้ให้บริการในกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ภาคธุรกิจเป็นกลุ่มหลัก ทำให้เราต้องพยายามเชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภคด้วยการตลาดแบบ B2B2C โดยเน้นการนำเทคโนโลยีที่จะส่งต่อไปถึงลูกค้าของผู้ประกอบการที่ใช้บริการของเราอีกต่อหนึ่ง และสิ่งที่ประชาชนทั่วไปจะได้สัมผัสมากขึ้นในช่วงต่อจากนี้คือการใช้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐที่จะมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคเอกชนมากขึ้น โดยการให้บริการต่างๆเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงระบบไอทีอยู่บนเครือข่าย Cloud ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงของ CAT ตามโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ Government Data Center and Cloud Service ที่เริ่มรู้จักกันในชื่อ GDCC อีกทั้งเรายังมีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากขึ้น อย่างในเดือนกันยายนนี้เราจะมีจัดงานวิ่งมินิมาราธอน CAT 10K Thailand Championship 2019 ซึ่งจะมีการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในกิจกรรมส่วนต่าง ๆ ทำให้ผู้ร่วมงานได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานแปลกใหม่ในแบบดิจิทัลไลฟ์สไตล์"

ดร.ดนันท์กล่าวว่าสำหรับช่องทางในการสื่อสารแบรนด์ออกไปสู่ภายนอก พนักงานจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลักดันและสื่อสารแบรนด์ผ่านจุด Touch Point ต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการพบปะ ติดต่อ ประสานงาน ให้บริการแก่ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ หรือแม้แต่การแสดงออกต่อผู้พบเห็นทั่วไป ซึ่งจากการสร้างแบรนด์ดีเอ็นเอ CATALYST จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมและรูปแบบในการทำงานแบบใหม่ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนและแสดงภาพลักษณ์ที่ดีออกไปสู่ภายนอก

นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มของพนักงานใหม่ เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ หลังจากก่อนหน้านี้ได้ย้ายอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันมากขึ้น มีความทันสมัย และทำให้คนรุ่นใหม่มองว่าเป็นองค์กรที่น่าร่วมงาน สำหรับการเปลี่ยนยูนิฟอร์มยังนำไปสู่การเป็น Customer Centric เนื่องจาก CAT เล็งเห็นว่าก่อนที่จะไปถึงลูกค้านั้น ต้องเริ่มจาก Employee Centric ก่อน

"สมัยก่อนชุดเอกลักษณ์เหมือนกันหมด แต่คนที่ใส่ต่างกัน จะทำอย่างไรพนักงานยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ แต่สวย ดูดี และยังเป็นตัวของตัวเอง เราจึงออกแบบชุดเอกลักษณ์ใหม่ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับอายุและรูปร่างที่แตกต่างกัน พร้อมกับสะท้อนให้คนในองค์กรเห็นว่าการทำให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางนั้น ต้องสร้างบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนและไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ซึ่ง CAT จะเปิดตัวยูนิฟอร์มใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้"

ดร.ดนันท์กล่าวว่าการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเทคโนโลยีเปลี่ยนไป โดย CAT มีการประเมินสถานการณ์ ความต้องการของผู้บริโภค พันธมิตรธุรกิจ สภาพการแข่งขันโดยตลอด เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สามารถขับเคลื่อนความสุขให้กับลูกค้าได้ ทั้งนี้ภาพการเป็นหน่วยงานภาครัฐในอดีตอาจจะไม่คล่องตัวในบางเรื่อง ด้วยเงื่อนไขหลายอย่างทั้งระบบระเบียบในการดำเนินงาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานภาครัฐจะให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วไม่ได้ในยุคนี้


Latest Press Release

ROBINSON GIFTS THE RHYTHM OF HAPPINESS

โรบินสัน เร่งเครื่องแรงแซงโค้งท้ายไตรมาสสี่ เปิดบี๊กแคมเปญรุกชิงยอดคริสต์มาส – ปีใหม่ 'ROBINSON GIFTS THE RHYTHM OF HAPPINESS' อัดแน่น ความสุข ทั้งห้างและศูนย์ฯ ให้ ช้อป กิน เที่ยว ชิล และแชร์ความสุขแบบจัดเต็ม คาดปลุกการจับจ่ายดึงนักช้อปส่งท้ายปี...

#อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ผนึก 3 แบงก์ชั้นนำและบิ๊กพาร์ทเนอร์เสิร์ฟแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM นำทัพ 3 แบงก์ใหญ่ ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเดรดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และบิ๊กพาร์ทเนอร์ชั้นนำอย่างทรูมันนี่ วอลเล็ท...

โอสถสภาเดินหน้าบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งศูนย์รีไซเคิล รับขยะบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วไม่จำกัดแบรนด์

โอสถสภา ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญที่ผู้ผลิตจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยลดปัญหาขยะ เปิดศูนย์รีไซเคิลในจังหวัดสระบุรี...

สยามโกลบอลเฮ้าส์ บุกตลาดอีสาน เปิดตัว โกลบอลเฮ้าส์ สาขากันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อย่างเป็นทางการ การันตีความเป็นผู้นำในธุรกิจโมเดิร์นเทรด ด้านวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ฉลองเปิดตัวอย่างเป็นทางการ GRAND OPENING DAY ณ โกลบอลเฮ้าส์กันทรลักษ์ ที่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้านและสวน พร้อมตอบสนอง...

15 ปี AIS Serenade ยืนหนึ่ง โปรแกรมดูแลลูกค้าที่ทรงพลังที่สุด เดินกลยุทธ์ผูกใจลูกค้าด้วยบริการเหนือระดับ ปล่อยไฮไลท์เด็ด ตามกระแสเรียกร้อง Serenade Day 15 ธันวาคมนี้ ว้าวรัวๆ ทั่วประเทศ

AIS Serenade ผู้นำของโปรแกรมดูแลลูกค้ากลุ่ม High Value ตอกย้ำแนวคิด Always Exclusive, Always on Top เพื่อสร้างที่สุดของประสบการณ์พิเศษเหนือระดับให้กับลูกค้าคนสำคัญ จนกลายเป็นต้นแบบโปรแกรม CRM ที่ครองใจลูกค้ามากที่สุด จุดพลุฉลองครบรอบSerenade 15 ปี...

Related Topics