โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย เติบโตก้าวขึ้นสู่ปีที่ 15 ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง พร้อมลุยตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Thursday December 19, 2019 15:25
กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--อินสไปร์ คอมมิวนิเคชั่นส์

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกในด้านบริการที่เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคคลและองค์กร จากประเทศฝรั่งเศส โซเด็กซ์โซ่ดำเนินงานใน 67 ประเทศ ให้บริการลูกค้า 100 ล้านคนในแต่ละวันทั่วโลกด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ทั่วโลก ปัจจุบัน ได้ดำเนินธุรกิจและให้บริการในประเทศไทยมาเป็นเวลา 15 ปี ได้ประกาศแต่งตั้ง มร. อาร์โนด์ เบียเลคกิ ขึ้นเป็นผู้นำบริหารโซเด็กซ์โซ่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทยเช่นเดิม โดย มร. อาร์โนด์ ซึ่งจะเป็นผู้นำการขับเคลื่อนธุรกิจ โซเด็กซ์โซ่ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องของตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งการขยายและพัฒนาการบริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองธุรกิจในตลาดประเทศไทย

มร. อาร์โนด์ นักธุรกิจชาวฝรั่งเศส สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมจากสถาบัน Ecole Centrale de Marseille จากประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางเข้ามาพำนักและทำงานในประเทศไทยนานกว่า 24 ปี โดยได้เข้าร่วมงานกับ โซเด็กซ์โซ่ มาเป็นเวลา 7 ปี เริ่มจากตำแหน่งประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และผู้อำนวยการ กลุ่มลูกค้าองค์กร ประเทศเวียดนาม และเกาหลี

มร. อาร์โนด์ บริหารงานด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นไปพร้อม ๆ กับการร่วมงานกับทีมคนไทยด้วยความใกล้ชิดและเอาใจใส่พนักงานมาโดยตลอด ทำให้เขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งผลให้การทำงานเป็นทีมเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าระดับนานาชาติอย่างรวดเร็ว และปัจจุบัน มร. อาร์โนด์ ยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการที่ปรึกษาการค้าต่างประเทศฝรั่งเศสในประเทศไทย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการลงทุนของไทยในฝรั่งเศสและสนับสนุนการเติบโตของการค้าระหว่างฝรั่งเศสและไทย

เกี่ยวกับโซเด็กซ์โซ่:

โซเด็กซ์โซ่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดย มร. ปิแอร์ เบลลอน โซเด็กซ์โซ่-เป็นผู้นำระดับโลกในด้านบริการที่เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคคลและองค์กร โซเด็กซ์โซ่ดำเนินงานใน 67 ประเทศ ให้บริการลูกค้า 100 ล้านคนในแต่ละวัน ด้วยความหลากหลายและโดดเด่นทั้งการบริการนอกสถานที่ บริการด้านสิทธิประโยชน์และรางวัลจูงใจ รวมไปถึงบริการส่วนบุคคลและที่พักอาศัย โซเด็กซ์โซ่ให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจรด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี โดยครอบคลุมการบริการด้านอาหาร การต้อนรับ การบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด ตลอดจนการบริหารจัดการสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก นอกจากนี้ยังมีบริการและโปรแกรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการหาโซลูชั่นที่ช่วยให้สามารถจัดการความคล่องตัวและค่าใช้จ่ายของพวกเขาได้ง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมถึงบริการให้ความช่วยเหลือถึงบ้าน ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก และบริการผู้ช่วยส่วนตัว ความสำเร็จและผลการดำเนินงานของโซเด็กซ์โซ่นั้นมีรากฐานจากการพึ่งพาตนเอง รูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนและความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีการว่าจ้างพนักงานจำนวน 470,000 คนทั่วโลก นอกจากนี้โซเด็กซ์โซ่ยังมีรายชื่ออยู่ในดัชนี CAC 40, FTSE4Good และ DJSI

ข้อมูลตัวเลขที่สำคัญ (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562)