ความจำเป็นที่ต้องพิจารณา 3 ประการเมื่อต้องยกระดับความปลอดภัย ของโรงงานอุตสาหกรรมให้ทันสมัย

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Monday August 10, 2020 16:58
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--มายด์ พีอาร์

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียเริ่มผ่อนปรนข้อจำกัดและมีการกลับมาดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิท-19 บรรดาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมก็กำลังวางแผนกลยุทธ์ที่จะกลับคืนสู่ภาวะปกติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน "สุขอนามัย" กลายเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับทุกภาคส่วนธุรกิจ ณ ปัจจุบัน เพื่อป้องกันพนักงานและลูกค้าของตนให้ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กรธุรกิจ อย่างเช่น ผู้ประกอบการโรงงานจำเป็นต้องมั่นใจตลอดเวลาถึงความปลอดภัยในการทำงาน แม้แต่มาตรการความปลอดภัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยใหม่ก็จะต้องปฏิบัติตามด้วย

ขณะที่คนงานกลับเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อปฏิบัติงานอีกครั้ง กิจกรรมประจำวัน เช่น การวางแผนปรับปรุงระบบให้ทันสมัย ที่ถูกพักไว้ชั่วคราวในระหว่างการระบาดครั้งใหญ่ ก็ดำเนินการต่อตามเดิม งานดังกล่าวต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องต่อไปนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ การบังคับใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมในกระบวนการทำงาน ภาวะที่อาจหยุดทำงานของระบบ และการชักชวนของผู้ให้บริการ

อะไรคือเรื่องที่สำคัญที่ควรพิจารณาว่า ระบบควบคุมความปลอดภัย (Safety Instrumented System: SIS) ในโรงงานของคุณเป็นไปตามงานที่ว้างไว้   คือ ระบบ SIS ของคุณสามารถติดตามตรวจสอบสภาวะที่เป็นอันตรายของหน่วยปฏิบัติงานภายในโรงงาน และสามารถดำเนินการเมื่อเกิดสภาวะที่เป็นอันตรายได้หรือไม่

ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน ไม่เพียง แต่พิจารณาถึงการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน SIS ให้ทันสมัยเท่านั้น บรรทัดฐานด้านความปลอดภัยในการใช้งานสามารถให้ความมั่นใจทางกฎหมายในกรณีที่เกิดความรับผิดและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างวงจรชีวิตของระบบ

มาตรฐาน IEC 61511 Edition 2 กำหนดให้ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเป็นระยะ พนักงานต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตลอดวงจรการผลิตของโรงงาน มีการประเมินผลเป็นประจำและปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ รวมถึงการวัดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยด้วย ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยเผยให้เห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นภายในระบบและเน้นให้เห็นจุดสำคัญที่ต้องปรับปรุงให้ทันสมัย

เมื่อการวางแผนปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบ SIS ให้ทันสมัย บริษัทต่างๆ ต้องแน่ใจว่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ได้รับการอัพเกรดนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ยังคงมีการติดตั้งระบบอยู่ ก็อาจส่งผลกระทบต่อใบอนุญาตการดำเนินงานของโรงงานและอาจนำไปสู่บทลงโทษได้

เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบความปลอดภัยที่โปรแกรมได้ ความเสี่ยงและมาตรการใหม่ๆ ก็อาจเข้ามามีบทบาท ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับความเสี่ยงได้เปลี่ยน เพราะได้แปลงสภาพหรือการทดแทนสำหรับบริษัทที่พิสูจน์ว่าระบบ SIS เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61511 ที่ครอบคลุมทั้งการติดตั้งและการใช้งานแล้ว ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องจัดเตรียมเอกสารด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้พร้อมเป็นลำดับต่อไป ซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆ HIMA ขอแนะนำใช้ระบบที่มีระดับความสมบูรณ์ของความปลอดภัย (SIL) ระดับ 3 เพื่อทดแทนและติดตั้งระบบตามมาตรฐาน IEC 61511 สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจำเพาะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นและการทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นสามารถทำได้หลีกเลี่ยงภาวะหยุดทำงานเป็นเวลานาน

เมื่อเกิดกระบวนการปรับระบบให้ทันสมัย การหยุดทำงานก็ย่อมเกิดขึ้นได้ และโดยเฉพาะแอพพพลิเคชั่นของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีที่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะหยุดทำงานที่ยาวนานยิ่งกว่าเดิม เราขอแนะนำให้ดำเนินการวางแผนระยะยาวเสมอ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้พร้อมทั้งเตรียมรับมือกับการหยุดทำงานของระบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างระมัดระวังเพื่อลดระยะเวลาที่ต้องหยุดทำงานให้น้อยลง ผู้ประกอบการควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่มีความทันสมัยตลอดเวลา เวอร์ชั่นที่อัพเดทอาจมาพร้อมการแก้ไขบั๊ก และขยายความสามารถที่เสริมสร้างระบบความปลอดภัยมากขึ้น เครื่องมือทางวิศวกรรมของฮีมา และระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ของเราสามารถนำไปปรับใช้ได้โดยไม่ต้องหยุดกระบวนการผลิต หากคุณใช้ระบบที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน โซลูชันของเราพร้อมให้คุณทดแทนระบบดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยที่ระบบเก่ายังคงสามารถสื่อสารกับระบบใหม่ได้อย่างปลอดภัยหาผู้ช่วยที่เหมาะสม

การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เมื่อคิดพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว พบว่าการสนับสนุนช่วยเหลือที่ได้รับจากวิศวกรและที่ปรึกษาซึ่งมีความเป็นกลางนั้น นำไปสู่โอกาสที่ดีที่สุดของการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างราบรื่นตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นด้วยระบบ SIS: การประเมินผลเป็นระยะๆ แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ใดที่ยังคงมีการใช้งานอยู่ใช่หรือไม่ คุณทราบไหมว่ามีการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นนานเท่าไรแล้ว อะไรคือข้อกำหนดสำคัญและขั้นตอนเริ่มต้นในกระบวนการบ้าง หากคุณต้องใช้ความพยายามเพื่อค้นหาคำตอบให้กับคำถามข้างต้น ขอแนะนำให้ลองขอรับการสนับสนุนจากภายนอก การค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยเหลือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นและทำให้ระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สถานการณ์ที่ต้องหยุดทำงานนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาช่วยให้การแก้ปัญหาและการติดตั้งสามารถดำเนินการได้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ต้องหยุดทำงานได้เพิ่มเติม

มุ่งหน้าสู่การผลิตที่พร้อมรองรับอนาคต

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เดินหน้าเข้าสู่การแปรรูปกระบวนการทำงานของตนให้เป็นระบบดิจิทัล ซึ่งการระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นเพียงตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวเท่านั้น โปรดระลึกไว้เสมอว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญ การดูแลองค์กรธุรกิจให้ดำรงอยู่ภายใต้มาตรฐานปัจจุบันทั้งหมดจะช่วยให้คุณพร้อมรับมือเมื่อต้องดำเนินกระบวนการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย และขอแนะนำให้เก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบที่มีอยู่เดิมของคุณ ตลอดจนพัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องและเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คุณได้วางไว้


Latest Press Release

“โออิชิ อีทโตะ” ขอเสนอความอร่อยแบบฟิวชัน ใหม่ !!! “ราเมนผัดซอสต้มยำหมู” อร่อย จัดจ้าน ถึงเครื่อง

สุดว้าว !!! โออิชิ อีทโตะ (OISHI EATO) ขอเสนอความอร่อยแบบฟิวชัน สไตล์ราเมนผัดแห้งพร้อมทาน ใหม่ล่าสุด !!! โออิชิ อีทโตะ ราเมนผัดซอสต้มยำหมู พร้อมจัดเต็มเอาใจเหล่านักกิน สายอาหารญี่ปุ่น ด้วยราเมนญี่ปุ่น ตำรับเส้นเหนียว…นุ่ม (สูตรเฉพาะของ โออิชิ...

“ตาวิเศษ” จับมือ “ซีพี ออลล์”และเครือข่ายจัดกิจกรรม “ร่วมใจ ทำบ้านครัวให้สะอาด” รักษ์สิ่งแวดล้อมในยุค New Normal

“ตาวิเศษ” จับมือ “ซีพี ออลล์”และเครือข่ายจัดกิจกรรม “ร่วมใจ ทำบ้านครัวให้สะอาด” รักษ์สิ่งแวดล้อมในยุค New Normal สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) ร่วมกับซีพี ออลล์, คณะกรรมการชุมชนบ้านครัวเหนือ, สำนักงานเขตราชเทวี,...

“PRAPAT” เดินหน้าโรดโชว์ห้องค้า บล.ฟิลลิป

นายวีระพงค์ ลือสกุล (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน...

“PRAPAT” ลุยโรดโชว์ห้องค้าบล.โนมูระ

นายวีระพงค์ ลือสกุล (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่3จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน...

แลคตาซอย ลุยทำตลาดช่วงโค้งสุดท้ายของปี ทุ่ม 15 ล้าน จัดแคมเปญ “เติมพลัง...เติมความสุข ที่คุณเลือกได้”

“แลคตาซอย” ลุยตลาดช่วงโค้งสุดท้ายของปี ทุ่มงบ 15 ล้านบาท จัดแคมเปญ “เติมพลัง…เติมความสุข ที่คุณเลือกได้” เปิดให้ลูกค้าและร้านค้านำใบเสร็จมาแลกของสุดชิค และลุ้นชิงโชคจับรางวัลใหญ่...

Related Topics