Thursday October 17, 2019 07:46

FDI WORLD Press Releases

สุขภาพช่องปาก ถูกบรรจุในปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสหประชาชาติ สุขภาพ—18 Sep 19

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ประกาศข่าวดีว่า ในที่สุด "สุขภาพช่องปาก" ก็ได้รับการบรรจุในปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสหประชาชาติ (UN Political Declaration on Universal Health Coverage)

United Nations Political Declaration on Universal Health Coverage Finally has Some Heathcare—18 Sep 19

FDI World Dental Federation (FDI) welcomes the long overdue commitment to strengthening oral health in the UN Political Declaration on Universal Health Coverage (UHC). The declaration will be officially adopted by world leaders at the UN High-Level

FDI World Dental Federation and Smile Train Launch Project to Improve Oral Health of Children With Heathcare—06 Sep 19

- Cleft lip and palate (clefts) are the most common birth difference of the face and mouth. - Clefts happen when certain body parts and structures do not fuse together during fetal development and impact the development of the mouth, gums, and palate. -

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกสนับสนุนทันตแพทย์-คนไข้ ร่วมกันรับมือกับการสูญเสียฟันบางส่วน สุขภาพ—05 Sep 19

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) เผยแพร่ข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการดูแลรักษาคนไข้ที่สูญเสียฟันบางส่วน ระหว่างการประชุม ADA FDI World Dental Congress ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ในวันนี้ ทุกวันนี้

New FDI World Dental Federation Care Pathway Promotes Dentist-patient Collaboration to Manage Heathcare—05 Sep 19

Today during the ADA FDI World Dental Congress in San Francisco, USA, FDI World Dental Federation (FDI) released its latest resources on the treatment and care of patients with partial tooth loss. Rather than losing all their teeth as they age, more and

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเตือนสุขภาพช่องปากแย่กระทบสมรรถภาพของนักกีฬา สุขภาพ—05 Jun 19

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ได้เผยแพร่ข้อมูลทันตกรรมการกีฬาสำหรับนักกีฬามืออาชีพและมือสมัครเล่น ทันตแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์การกีฬา รวมถึงองค์กรกีฬาต่างๆ ซึ่งประจวบเหมาะกับช่วงเวลานี้ที่มีการแข่งขันกีฬาสำคัญหลายรายการ เช่น

Poor Oral Health Severely Impacts Training and Athletic Performance, Says FDI World Dental Heathcare—05 Jun 19

If they want to win, elite and amateur athletes need to make their oral health a top priority. FDI World Dental Federation (FDI) couldn't agree more. Today the organization released a series of sports dentistry resources for amateur and elite athletes,

ผลสำรวจของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยโรงเรียนในสหราชอาณาจักรรั้งท้ายเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่ สุขภาพ—20 Mar 19

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขโลกปีนี้ สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ได้เผยแพร่ผลการสำรวจพ่อแม่ที่มีลูกอายุ 5-16 ปี ใน 13 ประเทศ ว่าโรงเรียนของลูกให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีหรือไม่ ทั้งนี้

UK Schools Rank Last in Providing Oral Health Education, FDI Survey of 13 Countries Heathcare—20 Mar 19

Today on World Oral Health Day (WOHD), FDI World Dental Federation (FDI) released the results of a survey from 13 countries, which asked parents with children aged 5–16 if their child's school provided lessons on good oral care. Poor oral health

FDI: Endodontics White Paper Calls for Treatment to Consider Impact on Patient Health and Heathcare—11 Mar 19

FDI World Dental Federation (FDI) released its first white paper on endodontic care today, providing an important resource for dentists, national dental associations (NDAs) and other oral health actors. (Logo:

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยแพร่สมุดปกขาวว่าด้วยการรักษารากฟัน เรียกร้องให้พิจารณาผลกระทบที่มีต่อสุขภาพขอ สุขภาพ—11 Mar 19

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) เผยแพร่สมุดปกขาวว่าด้วยการรักษารากฟันฉบับแรกในวันนี้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับบรรดาทันตแพทย์ สมาคมทันตกรรมระดับชาติ และหน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากอื่นๆ (โลโก้:

FDI White Paper and Practical Guide Address the Global Burden of Periodontal Heathcare—23 Apr 18

FDI World Dental Federation published two resources - a white paper and a practical guide - as part of its Global Periodontal Health Project (GPHP), which aims to bring attention to periodontal health as a priority area for policy worldwide. (Logo:

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยแพร่สมุดปกขาวและคู่มือปฏิบัติเพื่อรับมือกับโรคปริทันต์ สุขภาพ—23 Apr 18

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) เผยแพร่เอกสารสองฉบับ ได้แก่ สมุดปกขาวและคู่มือปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุขภาพปริทันต์สากล (Global Periodontal Health Project หรือ GPHP)

FDI Global Survey Shows Children are not Getting Dental Check-ups Early Heathcare—20 Mar 18

On the occasion of World Oral Health Day, FDI World Dental Federation asked parents around the world how they cared for their children's oral health growing up and the responses suggest room for improvement. Maintaining a healthy mouth is crucial to

ผลสำรวจของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเผยเด็กส่วนใหญ่เข้ารับการตรวจสุขภาพฟันช้าเกินไป สุขภาพ—20 Mar 18

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขโลกปีนี้ สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ได้ตั้งคำถามกับพ่อแม่ทั่วโลกว่าดูแลสุขภาพฟันของลูกอย่างไร และคำตอบที่ได้ทำให้ตระหนักว่าต้องมีการปรับปรุง

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI) ออกคู่มือแนะนำแนวทางป้องกันฟันผุสำหรับทันตแพทย์ สุขภาพ—29 Aug 17

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ได้ออกคู่มือสำหรับทันตแพทย์เพื่อแนะนำแนวทางในการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากของคนไข้ เนื่องในโอกาสเปิดการประชุมทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Congress) ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่

FDI Releases Chairside Guide for Dentists with a Focus on Caries Prevention Heathcare—29 Aug 17

FDI World Dental Federation issued today a chairside guide to advise clinicians on restorative interventions with their patients. It was released on the opening day of the FDI World Dental Congress in Madrid, Spain (29 August-1 September) under the

Truth or Myth? Global Survey for World Oral Health Day Exposes the Truth About our Oral Health Heathcare—20 Mar 17

Today on World Oral Health Day , FDI World Dental Federation is myth busting what people around the world believe to be good oral health practices, encouraging them to become better informed and take action. Oral health is integral to our general health

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI) แนะวิธีดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง เนื่องในวันทันตสาธารณสุขโลก สุขภาพ—20 Mar 17

ในวันทันตสาธารณสุขโลก ( World Oral Health Day ) ปีนี้ สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) จะเปลี่ยนความเชื่อผิดๆ ที่หลายคนคิดว่าทำแล้วดีต่อสุขภาพช่องปาก

องค์กรสหพันธ์ทันตกรรมโลก (FDI) ออกสมุดปกขาวแนะวิธีการรับมือฟันผุอย่างครอบคลุม สุขภาพ—07 Sep 16

องค์กรสหพันธ์ทันตกรรมโลก (FDI World Dental Federation) ได้ออกสมุดปกขาวในหัวข้อ "การป้องกันและจัดการฟันผุ" ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อป้องกันฟันผุร่วมกับ "คอลเกต" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและจัดการฟันผุสำหรับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติร่วมกัน

New White Paper Introduces Comprehensive Approach to Managing Tooth Heathcare—07 Sep 16

FDI World Dental Federation has today released a white paper 'Dental Caries Prevention and Management' under the banner of its Caries Prevention Partnership with Colgate. The paper outlines strategies to prevent and manage dental caries (tooth decay)

FDI Unveils New Universally Applicable Definition of #Oral Health# Heathcare—07 Sep 16

FDI World Dental Federation today launched the new definition of 'oral health' - positioning it as an integral part of general health and well-being - at its Annual World Dental Congress in Poznan, Poland. It was adopted by over 200 national dental

องค์กรสหพันธ์ทันตกรรมโลก (FDI) เผยนิยามใหม่ของคำว่า สุขภาพช่องปาก สำหรับนำไปใช้ในวงการทันตกรรมทั่วโล สุขภาพ—07 Sep 16

ในการประชุมทันตกรรมโลกประจำปีที่เมืองพอซนาน ประเทศโปแลนด์ องค์กรสหพันธ์ทันตกรรมโลก (FDI World Dental Federation) ได้ประกาศนิยามใหม่ของคำว่า "สุขภาพช่องปาก" โดยได้กำหนดให้เป็นส่วนสำคัญของสุขภาพโดยทั่วไปและสุขภาพที่ดี

FDI World Dental Federation launches second edition of its Oral Health Atlas at Annual World Dental General—01 Oct 15

FDI World Dental Federation is publishing the second edition of its Oral Health Atlas called The Challenge of Oral Disease – A call for global actionat its Annual World Dental Congress (AWDC) in Bangkok. The book is a valuable advocacy resource for

กรมอนามัย ประกาศในที่ประชุมทันตแพทย์โลก ตั้งเป้า พ.ศ.2569 เด็กไทยที่เกิดใหม่ สุขภาพ—29 Sep 15

เมื่อเร็วๆ นี้ ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย ได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Congress) ประจำปี 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ว่า การประชุมทันตแพทย์โลก ประจำปี 2558