แถลงการณ์ของ Anheuser-Busch InBev เกี่ยวกับ SABMiller plc

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 17, 2015 17:34
บรัสเซลส์--17 ก.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) รับทราบการประกาศของ SABMiller plc โดย AB InBev ยืนยันว่า บริษัทได้ติดต่อไปยังคณะกรรมการบริหารของ SABMiller เกี่ยวกับการรวมตัวกันของทั้งสองบริษัท AB InBev มีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารของ SABMiller เกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามที่ได้มีการแนะนำ

ทั้งนี้ ยังไม่มีความแน่นอนว่า การติดต่อครั้งนี้จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อเสนอหรือสัญญา หรือเงื่อนไขของการทำสัญญาใดๆในทำนองดังกล่าว

จะมีการออกแถลงการณ์เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ภายใต้กฎระเบียบ Rule 2.6(a) ว่าด้วยหลักการซื้อและควบกิจการของเมือง ("หลักการ") AB InBev จะต้องประกาศยืนยันความตั้งใจในการยื่นข้อเสนอต่อ SABMiller ตาม Rule 2.7 ของหลักการ หรือประกาศว่าบริษัทไม่ได้ตั้งใจที่จะยื่นข้อเสนอต่อ SABMiller ภายในเวลา 17.00 น. ของวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ในกรณีที่มีการประกาศจะถือเป็นแถลงการณ์ตาม Rule 2.8 ของหลักการที่มีผลบังคับ กำหนดเวลาดังกล่าวจะขยายระยะเวลาได้ตามการยินยอมของ SABMiller และคณะกรรมการกำกับการซื้อกิจการภายใต้ Rule 2.6(c) ของหลักการเท่านั้น

ภายใต้กฎระเบียบของ Rule 2.10 ของหลักการ AB InBev ยืนยันว่า ณ วันที่ประกาศนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวน 1,608,242,156 หุ้นโดยไม่ระบุมูลค่าตามตราสารในการออกและได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหุ้น Euronext Brussels (ISIN: BE0003793107) AB InBev มีหุ้น American Depositary Receipt (ADR) ซึ่งมีธนาคารนิวยอร์กเมลลอน (Bank of New York Mellon) เป็นผู้รับฝาก หุ้น ADR แต่ละหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของ AB InBev จำนวน 1 หุ้น และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (ISIN: US03524A1088)

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ดัทช์ และฝรั่งเศสจะโพสต์ที่เว็บไซต์ www.ab-inbev.com

หมายเหตุ
กฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของหลักการซื้อกิจการ ("หลักการ")

ภายใต้ Rule 8.3(a) ของหลักการ บุคคลใดที่มีความสนใจในหลักทรัพย์ในทุกประเภทที่เกี่ยวข้องในสัดส่วนตั้งแต่ 1% ของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอหรือของหลักทรัพย์ของผู้ยื่นข้อเสนอ (เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่นอกเหนือไปจากผู้ยื่นข้อเสนอตามที่ได้ประกาศไปแล้วว่าข้อเสนอของบริษัทเป็น หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็น เงินสดเพียงอย่างเดียว) จะต้องเปิดเผยรายละเอียด Opening Position Disclosure ภายหลังระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอมีผลบังคับใช้ และหากเลยช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้ว ภายหลังการประกาศซึ่งหลักทรัพย์ของผู้ยื่นข้อเสนอได้ถูกระบุเป็นครั้งแรก Opening Position Disclosure จะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดความสนใจของบุคคลและการขายหลักทรัพย์ (short position)   และสิทธิในการลงทะเบียนสำหรับ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละ (i) บริษัทที่ได้รับข้อเสนอ และ (ii) หลักทรัพย์ของผู้ยื่นข้อเสนอ การเปิดเผย Opening Position Disclosure โดยบุคคลที่ Rule 8.3(a) มีผลครอบคลุม ต้องดำเนินการไม่เกินเวลา 15.30 น. (ตามเวลาในลอนดอน) ในวันทำการที่ 10 ภายหลังจากที่ระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอมีผลบังคับใช้ และหากเหมาะสม ไม่เกินเวลา 15.30 น. (ตามเวลาในลอนดอน) ในวันทำการที่ 10 ภายหลังการประกาศซึ่งหลักทรัพย์ของผู้ยื่นข้อเสนอได้ถูกระบุเป็นครั้งแรก บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทผู้รับข้อเสนอหรือหลักทรัพย์ของผู้ยื่นข้อเสนอก่อนถึงวันครบกำหนดในการทำ Opening Position Disclosure จะต้องทำ Dealing Disclosure แทน

ภายใต้ Rule 8.3(b) ของหลักการ บุคคลที่เป็น หรือกลายมาเป็น ผู้ที่สนใจถือผลประโยชน์ตั้งแต่ 1% หรือสูงกว่า 1% ของหลักทรัพย์ในประเภทใดๆที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอหรือหลักทรัพย์ของผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำ Dealing Disclosure หากบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องใดๆของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอหรือของหลักทรัพย์ผู้ยื่นข้อเสนอ Dealing Disclosure จะต้องประกอบไปด้วยรายละเดียดของการทำข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ของบุคคลและ short position ใน และสิทธิในการลงทะเบียนสำหรับ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละ (i) บริษัทที่ได้รับข้อเสนอ และ (ii) หลักทรัพย์ของผู้ยื่นข้อเสนอ ยกเว้นรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยในก่อนหน้านี้ไปแล้วภายใต้ Rule 8 ในขณะที่ Dealing Disclosure โดยบุคคลที่ Rule 8.3(b) มีผลบังคับจะต้องดำเนินการไม่เกิน 15.30 น. (ตามเวลาในลอนดอน) ในวันทำการภายหลังวันที่ของการทำข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

หากมีบุคคลตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปดำเนินการร่วมกันตามสัญญาหรือบันทึกความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อเข้าซื้อกิจการหรือควบคุมผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอหรือหลักทรัพย์ของผู้ยื่นข้อเสนอ จะถือว่าเป็นบุคคลเดียวกันสำหรับวัตถุประสงค์ของ Rule 8.3

Opening Position Disclosures จะต้องดำเนินการโดยบริษัทที่ได้รับข้อเสนอและโดยผู้ยื่นข้อเสนอใดๆ และ Dealing Disclosures จะต้องทำโดยบริษัทที่ได้รับข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอหรือบุคคลใดๆที่ดำเนินการเพื่อบุคคลดังกล่าว (ดูที่ Rules 8.1, 8.2 และ 8.4)

รายละเอียดของบริษัทที่ได้รับข้อเสนอและบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ต้องทำ Opening Position Disclosures และ Dealing Disclosures สามารถดูได้ใน Disclosure Table บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับการซื้อกิจการที่ www.thetakeoverpanel.org.uk ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของหมายเลขหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในการออก เมื่อระยะเวลาการยื่นข้อเสนอเริ่มต้นและเมื่อมีการระบุผู้ยื่นข้อเสนอเป็นครั้งแรก คุณควรจะติดต่อไปยังแผนก Market Surveillance Unit ของคณะกรรมการที่เบอร์โทร +44 (0)20 7638 0129 หากคุณมีข้อสงสัยว่าคุณต้องทำ Opening Position Disclosure หรือ Dealing Disclosure หรือไม่

รายชื่อสำหรับการติดต่อของ Anheuser-Busch
สื่อมวลชน
Marianne Amssoms
โทร: +1-212-573-9281
อีเมล: marianne.amssoms@ab-inbev.com
Karen Couck
โทร: +1-212-573-9283
อีเมล: karen.couck@ab-inbev.com
Kathleen Van Boxelaer
โทร: +32-16-27-68-23
อีเมล: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com
Steve Lipin, Brunswick Group US
โทร: +1-212-333-3810
อีเมล: slipin@brunswickgroup.com
Richard Jacques, Brunswick Group UK
โทร: +44-20-7404-5959
อีเมล: rjacques@brunswickgroup.com
นักลงทุน
Graham Staley
โทร: +1-212-573-4365
อีเมล: graham.staley@ab-inbev.com
Christina Caspersen
โทร: +1-212-573-4376
อีเมล: christina.caspersen@ab-inbev.com
Heiko Vulsieck
โทร: +32-16-27-68-88
อีเมล: heiko.vulsieck@ab-inbev.com

เกี่ยวกับ Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev เป็นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Euronext: ABI) ที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองลูเวน ประเทศเบลเยี่ยม และมี American Depositary Receipts ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: BUD) Anheuser-Busch InBev เป็นบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลกและเป็นหนึ่งใน 5 บริษัทผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ที่สุดในโลก   เบียร์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเครือข่ายทางสังคม สามารถดึงผู้คนให้มารวมตัวกันได้เป็นเวลากว่าหลายพันปี และผลิตภัณฑ์เบียร์มากกว่า 200 แบรนด์ของเรายังเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงแบรนด์ระดับโลกอย่าง Budweiser(R), Corona(R) และ Stella Artois(R); แบรนด์ในต่างประเทศอย่าง Beck's(R), Leffe(R), และ Hoegaarden(R); และแบรนด์ชั้นนำในประเทศอย่าง Bud Light(R), Skol(R), Brahma(R), Antarctica(R), Quilmes(R), Victoria(R), Modelo Especial(R), Michelob Ultra(R), Harbin(R), Sedrin(R), Klinskoye(R), Sibirskaya Korona(R), Chernigivske(R), Cass(R), และ Jupiler(R) ความทุ่มเทในเรื่องคุณภาพของ Anheuser-Busch InBev ย้อนไปสู่การกลั่นเบียร์แบบดั้งเดิมกว่า 600 ปี ที่โรงกลั่นเบียร์   Den Hoorn ในเมืองลูเวน ประเทศเบลเยี่ยม รวมทั้งจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของ Anheuser & Co ที่มีต้นกำเนิดในเซนต์ หลุยส์ สหรัฐอเมริกา มาตั้งแต่ปี 2395 ด้วยความแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์และการเปิดสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและตลาดที่กำลังพัฒนา Anheuser-Busch InBev ใช้ความแข็งแกร่งแบบผสมผสานจากพนักงานราว 155,000 คนของบริษัทใน 25 ประเทศทั่วโลก ในปี 2557 AB InBev มีรายได้ 4.71 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเบียร์ที่ดีที่สุดที่นำผู้คนมารวมกันเพื่อโลกที่ดีกว่า สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่   ab-inbev.com, facebook.com/ABInBev หรือทางทวิตเตอร์ที่ @ABInBevNews

ข้อมูลที่แนบมาด้วยประกอบไปด้วยข้อมูลที่บัญญัติเอาไว้ใน Belgian Royal Decree of 14 November 2007 ตามหน้าที่ของผู้ออกเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดที่ผ่านการกำกับดูแล


Latest Press Release

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอบเทรนด์ลงทุนยั่งยืน เพิ่มข้อมูลความยั่งยืนของ บจ. ใน settrade.com

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยรวบรวม “ESG Information” หรือข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ทั้งรายชื่อหุ้นในดัชนีความยั่งยืนและผลการประเมิน...

เคทีซีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับวิถีใหม่ (New Normal)

นายปริญญา พัฒนภักดี (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายระเฑียร ศรีมงคล (กลางขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ...

“สุริยะ” นำทัพภาครัฐ-เอกชนลงพื้นที่สมุทรปราการเติมพลังเอสเอ็มอีไทย อุ้มถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจาก ธพว. ช่วยรักษาการจ้างงาน หนุนสร้างอาชีพ

รมว.อุตสาหกรรม นำทีมผนึกพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน เตรียมลงพื้นที่ ต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ วันที่ 13 ก.ค.63 ลุย “เติมพลัง SMEsไทย ก้าวไปด้วยกัน” หนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนของ ธพว. อัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน...

กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เสริมความรู้การบริหารสถาบันการเงิน

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนทุกแห่ง ให้มีความรู้ด้านการบริหารสถาบันการเงิน โดยใช้หลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ...

ก.ล.ต. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

ก.ล.ต. เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จากการเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจเป็นปีแรก สะท้อนเจตจำนงการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต...

Related Topics