ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคม บจ. จัดสัมมนา Key Audit Matter

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday September 11, 2017 08:20
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา "เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter: KAM) สำหรับนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาให้รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทยดียิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา "เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ KAM และพัฒนาให้รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400คน จากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้ลงทุน และผู้สอบบัญชี เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "การสัมมนาครั้งนี้ได้ยกประเด็นสำคัญและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับKAM ในหลากหลายแง่มุม เช่น การนำเสนอและภาษาที่ใช้ของผู้สอบบัญชีให้เข้าใจง่ายขึ้น และประเด็นที่ควรจะหยิบยกทำความเข้าใจกับกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งบการเงินทราบประเด็นที่สำคัญ และสามารถนำข้อสังเกตมาซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างตรงประเด็นเพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่ส่วนรวม"


Latest Press Release

ภาพข่าว : PTG พบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2563

Opp Day นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายรังสรรค์ พวงปราง (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG และนายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ (ซ้าย)...

ไอแบงก์ เร่งช่วยลูกค้ารายย่อยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดีที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจไปแล้วเกือบ 2,000 ราย พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องเข้าร่วมตามมาตรการ...

Gossip News: JKN ขึ้นแท่นหุ้นในดวงใจ คะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เป็นหุ้นที่อยู่ในใจนักลงทุนไปแล้ว สำหรับ JKN หรือ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ที่ราคาหุ้นขยับขึ้นจากผลงานการทำกำไรที่โดดเด่นฝ่ากระแส COVID-19 ในไตรมาส Q1/63 ล่าสุด สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เทคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน...

มุมมองด้านความยั่งยืนของสกุลเงินรูปแบบต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ในวาระที่วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) กำลังจะเวียนมาถึงในปีนี้ ซึ่งเป็นปีสำคัญของการครบรอบ 50 ปีแห่งการจัดตั้งวันคุ้มครองโลก (Earth Day) อีกด้วย...

Stenn ขยายโครงการสินเชื่อการค้าเป็น 500 ล้านดอลลาร์ หลังได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนรายใหม่

Stenn บริษัทฟินเทคด้านสินเชื่อการค้าออนไลน์ ได้รับเงินทุนจาก Barclays Bank, Coface SA และ Crayhill Capital Management LP ในการระดมทุนรอบล่าสุด ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการขยายโครงการสินเชื่อการค้า Stenn Assets Funding...

Related Topics