ภาพข่าว: ยูโอบี รับรางวัล Best Foreign Retail Bank in Thailand และ Wealth Management of the Year

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday October 6, 2017 10:08
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--ชม พีอาร์

ธนาคารยูโอบี (ไทย) โดยนายยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลธนกิจ (ที่ 5 จากขวา) เป็นตัวแทนรับรางวัล Best Foreign Retail Bank in Thailand เป็นปีที่ 3 และรางวัล Wealth Management of the Year เป็นปีที่สองติดต่อกัน จาก มร. บุน ปิง ฟู (ที่ 5 จากซ้าย) บรรณาธิการบริหารนิตยสาร The Asian Banker นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการธนาคารในภูมิภาคเอเชีย ในงาน Asian Banker Thailand Country Awards ประจำปี 2560

รางวัลที่ได้รับสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบีในการดำเนินุรกิจเพื่อรายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยโดดเด่นในด้านการพัฒนาสินเชื่อที่อยู่อาศัยและเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน นอกจากนี้ ยูโอบี ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ในการช่วยบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า ทั้งกลุ่มพริวิเลจ แบงก์กิ้งและกลุ่มเวลท์ แบงกิ้งอีกด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน Thailand e-Commerce Week 2017 Online Shall We Go! วิ่งให้ทันโอกาส เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 ขากขวา) นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายรชฎ เสกตระกูล Senior Vice President ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก นครหลวง (ซ้าย) และดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่บริหารระดับ...

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน ETDA จัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 หนุนธุรกิจไทยก้าวสู่ตลาดออนไลน์อย่างแข็งแกร่ง พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล

ธนาคารกรุงเทพ ให้การสนับสนุนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน "Thailand e-Commerce Week 2017" ภายใต้แนวคิด "Online! Shall We GO… วิ่งให้ทันโอกาส...

ก.ล.ต. ย้ำผู้ลงทุนเลือกบริษัทจดทะเบียนคุณภาพดีด้วยการอ่านรายงานข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจ

ก.ล.ต. ย้ำผู้ลงทุนถึงหลักการเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ดี ต้องอ่านรายงานข้อมูลสำคัญ เพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร พร้อมชูหลักการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนเกิดจากการแนวคิดที่มุ่งสร้างมาตรฐานช่วยพัฒนากิจการ พัฒนาผู้ลงทุน...

ภาพข่าว: มอบทุนสนับสนุนซื้อเครื่องผ่าตัดใหญ่

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนามมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่นายแพทย์อุดม โบจรัส ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตระการพืชผล เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดใหญ่ มอบแก่โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี...

ภาพข่าว: สินเชื่อธนชาตรถแลกเงินคว้า 2 รางวัลเวที Adman Award 2017

นายธีรชาติ จิรจรัสพร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อรถยนต์ และ นายนรบดี ผดุงเจริญ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารการตลาด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นำทีมรับรางวัล ADMAN Award 2017...

Related Topics