ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโครงการ SET Social Impact Gym ปีที่ 2 มุ่งสร้าง SE แข็งแกร่ง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday June 15, 2018 16:57
กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เปิดโครงการ SET Social Impact Gym 2018ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) โดยปีที่ผ่านมา SE กว่าครึ่งหนึ่งที่ร่วมโครงการเกิดความร่วมมือกับภาคธุรกิจต่อยอดการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้ง SMEs Startup และ Social Enterprise (SE) ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศไทยยุคต่อไป โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นว่าหากธุรกิจและสังคมเติบโตไปพร้อมกันจะส่งผลให้ประเทศพัฒนาได้อย่างยั่งยืน สอดรับวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"

"เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SE ซึ่งเป็นธุรกิจที่ตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีรายได้ในการนำไปแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงดำเนินโครงการ SET Social Impact Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจตลาดทุนและ SE รวมทั้งองค์กรที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรม โดย SET Social Impact Gym เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และในปีนี้ SET Social Impact Gym 2018 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้คัดเลือก SE 19 รายเข้าร่วมโครงการ และมีผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่อาสาเป็นโค้ชในโครงการถึง 25 ท่าน ทั้งนี้ โครงการ SET Social Impact Gym 2017 ในปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ SE กว่าครึ่งหนึ่งที่เข้าร่วมสามารถพัฒนาศักยภาพและต่อยอดธุรกิจกับบริษัทจดทะเบียน" ดร. กฤษฎา กล่าว

ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) กล่าวว่า maiA ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านโครงการ SET Social Impact Gym ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้บริษัทจดทะเบียนสนใจร่วมเป็นโค้ชอาสาจำนวนมากขึ้น เนื่องจากเห็นความสำคัญในการส่งต่อความรู้ไปยังผู้ประกอบการรายใหม่โดยเฉพาะธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและสามารถขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมได้ในวงกว้าง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลหลักสูตรอบรม และกิจกรรมเพื่อสังคมได้ที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook: SET Social Impact


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561 ส่งเสริม 4 ต้นแบบคนดีสาขาการพัฒนาห้องสมุด ได้แก่ นางทิพย์วรรณ...

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2561 ส่งเสริม 4 ต้นแบบคนดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ต่อเนื่องกว่า 12 ปี ส่งเสริมต้นแบบคนดี ประเดิมมอบรางวัล 4 ผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561 ได้แก่ นางทิพย์วรรณ คงเนตร ร.ร. วังทองพิทยาคม จ. พิษณุโลก นางพรนิชา ทะยอมใหม่...

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันสกุลเงินบาทของอีซี่บาย ที่ #AA+(tha)

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA+(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่จะออกโดย บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) (EB; 'AA+(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)...

ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ส่ง 3 ดิจิทัลโซลูชันสุดล้ำ เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย ให้เติบโต ได้มากกว่า

ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี เผยทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2562 เน้นตอบโจทย์ รู้จริงแก้ปัญหาหลักของเอสเอ็มอีไทย ทั้งปัญหาเรื่องการจัดการธุรกรรมการเงิน การบริหารจัดการพนักงาน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจได้ทันเวลาที่ต้องการ โดยมีแนวทางการพัฒนา 3...

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ กุมภาพันธ์ พุ่งต่อเนื่อง เกิดจากอุปสงค์ในประเทศ และโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ, กังวลเงินบาทผันผวน - ส่งออกชะลอตัว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1,162 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง...

Related Topics