ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโครงการ SET Social Impact Gym ปีที่ 2 มุ่งสร้าง SE แข็งแกร่ง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday June 15, 2018 16:57
กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เปิดโครงการ SET Social Impact Gym 2018ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) โดยปีที่ผ่านมา SE กว่าครึ่งหนึ่งที่ร่วมโครงการเกิดความร่วมมือกับภาคธุรกิจต่อยอดการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้ง SMEs Startup และ Social Enterprise (SE) ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศไทยยุคต่อไป โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นว่าหากธุรกิจและสังคมเติบโตไปพร้อมกันจะส่งผลให้ประเทศพัฒนาได้อย่างยั่งยืน สอดรับวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"

"เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SE ซึ่งเป็นธุรกิจที่ตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีรายได้ในการนำไปแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงดำเนินโครงการ SET Social Impact Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจตลาดทุนและ SE รวมทั้งองค์กรที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรม โดย SET Social Impact Gym เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และในปีนี้ SET Social Impact Gym 2018 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้คัดเลือก SE 19 รายเข้าร่วมโครงการ และมีผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่อาสาเป็นโค้ชในโครงการถึง 25 ท่าน ทั้งนี้ โครงการ SET Social Impact Gym 2017 ในปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ SE กว่าครึ่งหนึ่งที่เข้าร่วมสามารถพัฒนาศักยภาพและต่อยอดธุรกิจกับบริษัทจดทะเบียน" ดร. กฤษฎา กล่าว

ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) กล่าวว่า maiA ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านโครงการ SET Social Impact Gym ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้บริษัทจดทะเบียนสนใจร่วมเป็นโค้ชอาสาจำนวนมากขึ้น เนื่องจากเห็นความสำคัญในการส่งต่อความรู้ไปยังผู้ประกอบการรายใหม่โดยเฉพาะธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและสามารถขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมได้ในวงกว้าง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลหลักสูตรอบรม และกิจกรรมเพื่อสังคมได้ที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook: SET Social Impact


Latest Press Release

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 22/19

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 22/19 (BP22/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade กองทุน BP 22/19...

TMILL ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 62

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental...

ออมสิน จัดโปรโมชั่นเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อ SMEs และ สตาร์ทอัพ ในงาน SMART SME EXPO 2019

ธนาคารออมสินเตรียมนำสินเชื่อเพื่อกลุ่ม SMEs และ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเสนอในงาน SMART SME EXPO 2019 ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 62 นี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ต่อปี ด้วยสินเชื่อ GSB SMEs Startup No.1 วงเงินกู้ 1-10 ล้านบาท และ สินเชื่อธุรกิจ GSB Smoot Biz...

บลจ.ไทยพาณิชย์ จ่ายปันผล 2 กองทุนหุ้นสหรัฐSP 500-บิลเลี่ยนแนร์

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นต่างประเทศ พร้อมกัน 2 กองทุนในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นี้ ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส...

ภาพข่าว ส่งเสริมจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมแถลงข่าวเปิด "โครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน"...

Related Topics