ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Social Impact Day 2018 : Partnership for Better Impact

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday July 10, 2018 13:35
กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงาน SET Social Impact Day 2018 : Partnership for Better Impact ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม2561 เวลา 9.00-17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

9.00 น. ลงทะเบียนและชมบูธ "Social Impact Showcase"
9.30 น. กล่าวเปิดงาน "SET Social Impact Day 2018"
โดย คุณชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.45 น. เสวนา "Impactful Partnership Talk"
โดย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
Impact Investment
คุณพงศ์ธร ธาราไชย
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Impact Corporate
คุณนพเก้า สุจริตกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Impact Multiplier
คุณณฐมน กะลำพะบุตร

ผู้จัดการสำนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

Impact Co-Creation ต้นแบบการลงทุนเพื่อสังคม
คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร
ผู้ประกอบการ Social Enterprise บริษัท คิด คิด จำกัด
Impact Model
11.00 น. เสวนา "Unlimited Partnership Talk" 3E (Empathy / Entrepreneur / Extended Impact)
โดย SE ด้านพัฒนาชุมชน "วิสาหกิจเพื่อชุมชนผาปัง"
SE ด้านการศึกษา "Volunteer English"
SE ด้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ "Young Happy"
SE ด้านสิ่งแวดล้อม "Green Style"
12.00 น. พักกลางวันและชมบูธ "Social Impact Showcase"
13.30 น. Breakout session "Partnership Co-creation" Impact networking & Business Matching
  • Partnership "Community development" (ห้องประชุม B701)
  • Partnership "Sustainable environment and climate action" (ห้องประชุม B702)
  • Partnership "Support vulnerable population" (ห้องประชุม B603)
  • Partnership "health and education" (ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี)
17.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม

Latest Press Release

ภาพข่าว: โครงการ GHB Strategic Synergy กับ บลจ.วรรณ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ GH B...

THAC ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการบริหารจัดการความขัดแย้ง นำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) เริ่มซื้อขาย 20 ก.พ. นี้

บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ผู้ให้บริการร้านอาหารชั้นนำของไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ZEN" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ...

ภาพข่าว: ธอส.ร่วมกับ บลจ.วรรณ จัดทำความร่วมมือโครงการ GHB Strategic Synergy

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บลจ.วรรณ...

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562...

Related Topics