ผู้ถือหน่วยไฟเขียว HREIT ลงทุนเพิ่มครั้งที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 477 ล้านบาท ชูจุดเด่นทรัพย์เพิ่มทุน OR 100% และตั้งอยู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ เชื่อมต่อภาคกลาง สู่ภาคอีสาน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday December 19, 2018 09:44
กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) ปลื้ม ผู้ถือหน่วยไฟเขียวลงทุนเพิ่มครั้งที่ 2 เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าโรงงานสำเร็จรูปของ WHA GROUP มูลค่าไม่เกิน 477 ล้านบาท จำนวน 9 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่รวม 15,916 ตารางเมตร ด้านกรรมการผู้จัดการ " เภรี อิชยพฤกษ์ " ระบุทรัพย์สินที่จะลงทุนตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุรี จัดเป็นเส้นสำคัญของเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ ที่เชื่อมระหว่างภาคกลาง กับภาคอีสาน คาดเข้าลงทุนได้ภายในช่วงสิ้นปีนี้ หนุนขนาดทรัพย์สินเพิ่มขึ้น แตะระดับ 9,700 ล้านบาท

นายเภรี อิชยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ HREIT มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มครั้งที่ 2 เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าโรงงานสำเร็จรูปของ WHA GROUP จำนวนไม่เกิน 477 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี และต่ออายุการเช่าได้อีก 30 ปี รวมทั้งสิ้น 60 ปี ประกอบด้วยอาคารโรงงานสำเร็จรูปและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ของกลุ่ม WHA GROUP ประกอบด้วย 1. อาคารโรงงานแบบ Attached Building จำนวน 8 ยูนิต มีพื้นที่อาคารประมาณ 11,196 ตารางเมตร 2. อาคารโรงงานแบบ Detached Building จำนวน 1 ยูนิต มีพื้นที่อาคารประมาณ 4,720 ตารางเมตร รวมทั้งหมด 9 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่รวม 15,916 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เช่าที่หลากหลายอุตสาหกรรม และทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้เช่าเต็ม 100%

สำหรับความโดดเด่นของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT เข้าไปลงทุนนั้น เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงาน สำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น เป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของเศรษฐกิจด้านนิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่เชื่อมระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมลำดับต้นๆ ของประเทศ คาดว่าจะสามารถเข้าลงทุนได้ภายในช่วงสิ้นปีนี้

กรรมการผู้จัดการกองทรัสต์ HREIT กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะทำให้อัตราการเช่ารวมเพิ่มสูงขึ้น กระจายทำเลที่ตั้งให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในกองทรัสต์ HREIT จะอยู่ในทำเลที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลภายใต้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ ชลบุรี ระยอง รวมถึง ประเภทอุตสาหกรรมที่กระจายตัว (Diversification) มากขึ้นอีกด้วย

สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ถือหน่วยได้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต เพราะกองทรัสต์ HREIT ได้ใช้เงินทุนจากการกู้ยืมจำนวนไม่เกิน 420 ล้านบาท และเงินสดภายในของกองทรัสต์อีกไม่เกิน 80 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น ไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยที่ผู้ถือหน่วยเดิมไม่ต้องลงทุนเพิ่มแต่อย่างใด ซึ่งภายหลังการเข้าซื้อทรัพย์ จะทำให้กองทรัสต์ HREIT ขนาดทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เป็นประมาณ 9,700 ล้านบาท และมีพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้น 332,505 ตารางเมตรอีกด้วย ซึ่งผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนจากปัจจัยบวกดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในระยะยาว

นอกจากนี้ กองทรัสต์ HREIT ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก ทริสเรทติ้ง ที่ระดับ "BBB+" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงการที่กองทรัสต์ HREIT มีกระแสรายรับที่สม่ำเสมอจากสัญญาเช่าและบริการ รวมถึงการได้รับการสนับสนุนที่เข้มแข็งจาก บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ (อันดับเครดิต "A-/Stable") ในฐานะสปอนเซอร์ของกองทรัสต์ HREIT อีกทั้ง กองทรัสต์ HREIT มีแผนที่จะออกหุ้นกู้เพื่อจะป้องกันความเสี่ยงของดอกเบี้ยขาขึ้นในอนาคตอีกด้วย


Latest Press Release

กนง. คงดอกเบี้ยและปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ EIC

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2019 คณะกรรมการมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่า...

ที่ประชุมวิสามัญสมาชิก ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 ราย

นายธิติ ตันติกุลานันท์ นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายไพบูลย์ นลินทรางกูร และนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ รวมทั้งสิ้น 4 รายได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมวิสามัญสมาชิก ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม พ.ร.บ....

โรงกษาปณ์แคนาดาเปิดตัวเหรียญสะสมรุ่นพิเศษ ผลิตจากทองคำแท้ในเขตนูนาวุต ฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาดินแดนใหม่สุดของแคนาดา

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาดินแดนนูนาวุต โรงกษาปณ์แคนาดา (Royal Canadian Mint) จึงมีความภาคภูมิใจในการออกเหรียญสะสมรุ่นใหม่ สร้างขึ้นจากทองคำแท้ในเขตนูนาวุตทั้งชิ้น เหรียญทองคำแท้ 99.99% รุ่นนี้...

กรุงศรีเผยเงินบาทแข็งค่า หลังกนง. มีมติคงดอกเบี้ยตามคาด จับตาบาทแข็งค่าเร็วเกินไป

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) หลัง กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ซึ่งเป็นการโหวตอย่างเป็นเอกฉันท์ติดกันเป็นครั้งที่ 3 ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าและซื้อขายแถวระดับ...

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง (ACG) เริ่มซื้อขาย 27 มิ.ย. นี้บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง ผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 27 มิ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 864 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ACG" ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ACG...

Related Topics