ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติปรับตัวรับตลาดแข่งขันสูง ในการใช้แพลตฟอร์มรับชำระเงินแบบใหม่ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday May 9, 2019 11:42
กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--ธนาคารเอชเอสบีซี

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส จับมือธนาคารเอชเอสบีซีมอบบริการเรียกเก็บเงินเชื่อมโยงทุกช่องทางแบบครบวงจรรายล่าสุด

ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยส่งผลให้การแข่งขันในตลาดการศึกษาสูงขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนกลายเป็นเรื่องจำเป็นมากขึ้น ตลอดจนความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากให้ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส ในกรุงเทพมหานคร ได้เลือกให้ธนาคารเอชเอสบีซีเป็นผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินที่เชื่อมโยงทุกช่องทางการชำระเงินรวมเป็นหนึ่งเดียว (omni-channel solutions) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายพร้อมด้วยบริการแบบครบวงจร ประกอบด้วย ระบบเชื่อมโยงทุกช่องทางชำระเงินเป็นหนึ่งเดียว รายงานแสดงการรับ-จ่ายเงินในคราวเดียว และบนแพลตฟอร์มเดียว

บริการดังกล่าวนี้ช่วยให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทยสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของตนเองผ่านช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย อันรวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) และเงินสด บริการดังกล่าวช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้มากขึ้น จากการใช้ระบบเชื่อมต่อเพื่อรับชำระเงินโดยตรงได้ในจุดเดียว (one direct interface) โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายผู้ให้บริการรับชำระเงินหลายรายเพื่อเรียกเก็บเงิน

ข้อมูลจาก ISC Research[1] ระบุว่า ในปี 2561 โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 170 แห่ง โดยจัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้นเกือบ 66,700 คน ทั้งนี้ โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 106 แห่ง โดยพบว่า อัตราการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ตั้งแต่ปี 2555 และคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยยังคงสามารถจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศมากขึ้น

นายเคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า "ธนาคาร เอชเอสบีซีมุ่งมั่นที่จะมอบบริการธุรกรรมการเงินที่ใช้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้นแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่บริการด้านดิจิทัลของเราได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำตลาด ด้วยการเป็นพันธมิตรธุรกิจกับผู้ให้บริการด้านรับชำระเงินชั้นนำ ทำให้แพลตฟอร์มที่เหนือชั้นของเราช่วยให้ลูกค้าองค์กรสามารถบริหารจัดการเงินสดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะผู้นำในตลาดด้านการชำระเงินระดับโลก ธนาคารเอชเอสบีซีได้ใช้งบประมาณลงทุนจำนวนมากเพื่อมอบบริการธุรกรรมดิจิทัลที่เป็นประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า พร้อม ๆ กับบริการให้คำปรึกษาแนะนำอย่างมืออาชีพจากทีมงานที่เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการ"

นายเจสัน แทน ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงินและบริหารสภาพคล่อง ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ธนาคารเอชเอสบีซี กล่าวว่า "บริการบริหารการเงินและจัดการเงินสดที่ทันสมัยและเป็นผู้นำตลาดในระดับภูมิภาคขณะนี้ได้เปิดให้บริการแล้วในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียกเก็บเงินและบริหารสภาพคล่องที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไปของประเทศ ธนาคารเอชเอสบีซีมุ่งมั่นในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในตลาดเครือข่ายสาขาของเราเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรามอบบริการอันก้าวหน้าล้ำสมัยแก่ลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าของเราเติบโตธุรกิจในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและนวัตกรรม โดยธนาคารเอชเอสบีซีจะเปิดตัวบริการใหม่ ๆ ที่เหนือระดับอีกมากในประเทศไทย เนื่องจากเรามุ่งหวังที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้"

นายพอล สตีเฟ่น สโกฟิลด์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นองค์กรแห่งแรก ๆ ที่ร่วมมือกับธนาคารเอชเอสบีซีในการรุกให้บริการด้วยระบบดิจิทัล การเป็นพันธมิตรธุรกิจกับธนาคารเอชเอสบีซีช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มการบริหารจัดการสภาพคล่อง และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยบริการเรียกเก็บเงินที่เชื่อมโยงทุกช่องทางเป็นหนึ่งเดียวนี้ ทำให้เรามีความพร้อมอย่างมากที่จะสร้างความพึงพอใจโดยรวมแก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินได้อย่างอิสระไม่จำกัดเวลาหรือสถานที่ ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงต้นทุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และความต้องการของลูกค้าเป็นหลักมากขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโต"

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเปิดสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2544 และต่อมาในปี 2555 ได้เข้าร่วม Nord Anglia Education Group of schools ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ธนาคารเอชเอสบีซีตั้งเป้าเป็นธนาคารต่างประเทศชั้นนำผู้ให้บริการหลักด้านเรียกเก็บเงินแก่ลูกค้าองค์กรในประเทศไทย และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินของประเทศไทยเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารเอชเอสบีซีได้มอบบริการพร้อมเพย์และการชำระบิลพร้อมเพย์ (Bill Payment PromptPay) แก่ลูกค้าองค์กรในประเทศไทย และยังมีบริการด้านเรียกเก็บเงินอื่น ๆ อีกมากที่จะค่อย ๆ ทยอยเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้

นอกจากนี้ ธนาคารเอชเอสบีซียังคว้ารางวัลชนะเลิศหลายรางวัลในการประกาศรางวัลผลสำรวจธนาคารผู้ให้บริการด้านจัดการเงินสดยอดเยี่ยมของนิตยสาร Euromoney ประจำปี 2561 ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในการจัดการด้านการเงินและบริหารสภาพคล่องในระดับโลกและหลายตลาดทั่วภูมิภาคเอเชีย

1. ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เอชเอสบีซีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย เปิดสำนักงานให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2431 ธนาคารเอชเอสบีซีเปิดให้บริการด้านการเงินและการธนาคาร ทั้งบริการด้านเงินฝาก สินเชื่อธุรกิจ พาณิชย์ธนกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน บริการด้านบริหารเงินและตลาดทุน บริการหลักทรัพย์ บริการการค้าและเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศ และบริการจัดการด้านการเงินและบริหารสภาพคล่องแก่ลูกค้าประเภทองค์กร

2. เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มเอชเอสบีซี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กลุ่มเอชเอสบีซีให้บริการลูกค้าทั่วโลกด้วยเครือข่ายสาขาใน 66 ประเทศและเขตปกครองทั้งในยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ เอชเอสบีซี เป็นสถาบันผู้ให้บริการด้านการเงินและการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีสินทรัพย์รวม 2,659 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)


Latest Press Release

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 จำนวน 9,438 ล้านบาท

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงและการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกและการท่องเที่ยว...

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นในการกำกับดูแล #ธุรกิจที่ปรึกษา-ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มีการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม...

CPW เปิดเทรดวันแรกที่ 2.68 บาท เหนือจองเกือบ 13% มั่นใจ ผลงานปลายปี 62 แจ่มว้าว !!! รับไฮซีซั่นธุรกิจ

"ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข" ซีอีโอ CPW ปลื้มนักลงทุนให้ความสนใจเข้าลงทุนจำนวนมาก คาดเป็นผลจากศักยภาพธุรกิจแกร่ง ธุรกิจสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายที่สุด และอยู่ในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต...

Gossip News: บิ๊กบอส TWPC ลุยเก็บหุ้นเข้าพอร์ต

แม้ตลาดหุ้นไทยผันผวนแรง กดดันราคาหุ้น บมจ.ไทยวา (TWPC) แต่บอสหนุ่ม "โฮ เรน ฮวา" ไม่หวั่น เดินหน้าเก็บหุ้นเข้าพอร์ต ตอกย้ำความเชื่อมั่นธุรกิจ แถมยังฝากบอกบรรดาแฟนคลับทุกอย่างเดินหน้าตามแผน มั่นใจไตรมาส 4 ปีนี้จะกลับมาโตแรง...

ธนาคารธนชาต (TBANK) ไตรมาส 3 กำไรนิวไฮ เปิดแบรนด์ใหม่ ธนชาตDRIVE พร้อมขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้ลูกค้าทุกมิติ

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TBANK ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2562 โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 4,054 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อน 12.86% พร้อมทั้งเปิดตัวแบรนด์ใหม่ "ธนชาตDRIVE" ซึ่งต่อยอดมาจากแนวคิด ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน Your...

Related Topics