ก.ล.ต. ระดมความเห็นปรับเกณฑ์เงินกองทุนสำหรับ บลจ. ที่จัดการกองอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday September 4, 2019 13:30
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี เพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทางเดียวกับ บลจ. ที่จัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อปลายปี 2561 เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของ บลจ. ที่จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี โดยกำหนดให้ บลจ. ดำรงเงินกองทุน 3 ส่วน คือ (1) ส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ (2) เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ และ (3) เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายจากการปฏิบัติงานผิดพลาด รวมทั้งกำหนดข้อปฏิบัติในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ในครั้งนี้ ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนดังกล่าวข้างต้น โดยได้ปรับปรุง และเพิ่มเติมเกณฑ์ในบางประเด็นตามข้อเสนอแนะของภาคเอกชน เพื่อให้เกณฑ์มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาทิ (1) เพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทำประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่ดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 200 และมีกำไรสุทธิติดต่อกันไม่น้อยกว่ารอบ 3 ปีล่าสุด (2) ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการ

เพื่อแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ สำหรับผู้จัดการกองทรัสต์ที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศ

มีผลใช้บังคับ ต้องดำเนินการเพื่อให้มีส่วนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ภายใน 2 ปี และ 10 ล้านบาท ภายใน 4 ปี และ (3) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายงานการดำรงเงินกองทุนต่อทรัสตี

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=552 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์   หรือโทรสาร 0-2263-6231 หรือทาง e-mail sittiwat@sec.or.th หรือ nuchanat@sec.or.th หรือ kittinee@sec.or.th จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562


Latest Press Release

ผยง ศรีวณิช ผู้บริหารกรุงไทย ยกระดับองค์กรไม่ทนต่อการทุจริต เดินหน้านโยบายไม่รับของขวัญ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม ธนาคารได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ เมืองทองธานี พร้อมกับจัดนิทรรศการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตที่อาคารสำนักงานใหญ่...

นครเฉิงตูเตรียมตั้งกองทุนอุตสาหกรรม 11 กองทุน คาดระดมทุนได้ 1 พันล้านดอลลาร์

การประชุม Western China Capital Innovation Summit ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ Tianfu International Fund Town ในนครเฉิงตู ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา งานนี้จัดขึ้นตามแนวนโยบายของสำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งนครเฉิงตู (Chengdu Municipal...

ไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ จัดเต็มฉลองปีที่ 10 เงินฝาก สินเชื่อ หุ้น LTF/RMF ประกัน อสังหาฯ ขนทัพสถาบันการเงิน ส่งท้ายปี62

ไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ กรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ 10 ปี ด้วยแนวคิด "A Decade of Prosperity…ทศวรรษแห่งความมั่งคั่ง" ยกทัพสถาบันการเงิน การลงทุนชั้นนำ ออกบูธนำเสนอบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจร ทั้งฝาก-กู้-ลงทุน-ลดหย่อนภาษี ในดอกเบี้ยอัตราพิเศษสุด ระหว่าง...

ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือธนาคารยูเอบีในเมียนมา ให้บริการชำระเงินแบบไร้สัมผัส

ยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay) เครือข่ายการชำระเงินชั้นนำระดับโลก ร่วมมือกับธนาคารยูเอบี (uab bank) ให้บริการชำระเงินแบบไร้สัมผัส UnionPay Contactless ตามร้านค้าปลีก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายโทรศัพท์มือถือ ร้านขายเครื่องใช้ในครัวเรือน และร้านค้าอื่น ๆ...

TMBAM Eastspring ประกาศข่าวดีจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดทหารไทย Property Income Plus ในอัตรา 0.19 บาท/หน่วย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ประกาศจ่ายปันผลกองทุนเปิดทหารไทย Property Income Plus (TMBPIPF) ในอัตรา 0.19 บาท/หน่วย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ...

Related Topics