ก.ล.ต. ระดมความเห็นปรับเกณฑ์เงินกองทุนสำหรับ บลจ. ที่จัดการกองอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday September 4, 2019 13:30
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี เพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทางเดียวกับ บลจ. ที่จัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อปลายปี 2561 เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของ บลจ. ที่จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี โดยกำหนดให้ บลจ. ดำรงเงินกองทุน 3 ส่วน คือ (1) ส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ (2) เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ และ (3) เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายจากการปฏิบัติงานผิดพลาด รวมทั้งกำหนดข้อปฏิบัติในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ในครั้งนี้ ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนดังกล่าวข้างต้น โดยได้ปรับปรุง และเพิ่มเติมเกณฑ์ในบางประเด็นตามข้อเสนอแนะของภาคเอกชน เพื่อให้เกณฑ์มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาทิ (1) เพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทำประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่ดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 200 และมีกำไรสุทธิติดต่อกันไม่น้อยกว่ารอบ 3 ปีล่าสุด (2) ปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการ

เพื่อแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ สำหรับผู้จัดการกองทรัสต์ที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศ

มีผลใช้บังคับ ต้องดำเนินการเพื่อให้มีส่วนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ภายใน 2 ปี และ 10 ล้านบาท ภายใน 4 ปี และ (3) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายงานการดำรงเงินกองทุนต่อทรัสตี

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=552 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์   หรือโทรสาร 0-2263-6231 หรือทาง e-mail sittiwat@sec.or.th หรือ nuchanat@sec.or.th หรือ kittinee@sec.or.th จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562


Latest Press Release

บล.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยอาจขึ้นน้อยกว่าหุ้นโลก จาก 3 ปัจจัยกดดัน แนะทยอยสะสมอีกครั้งหากดัชนีต่ำกว่า 1,300 จุด

บล.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยอยู่ในช่วงหาสมดุลใหม่ และอาจปรับขึ้นน้อยกว่าหุ้นโลกอีกสักระยะ จาก 3 ปัจจัยกดดัน คือ กำไรบจ.ต่ำกว่าคาด การเมืองสหรัฐฯ ตึงเครียดมากขึ้น ขณะที่การเมืองไทยยังอึมครึม และเศรษฐกิจโลกอาจชะงักอีกครั้ง แนะทยอยเข้าซื้อหุ้นเมื่อดัชนีต่ำกว่า 1,300...

บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ PTL ชี้ธุรกิจแผ่นฟิล์ม PET แกร่ง รับ ศก.โลกทยอยฟื้นตัวหลังคลายล็อคดาวน์จาก COVID-19

บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ PTL ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม PET เพื่อใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เปิดเกมรุกตลาดผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์ม PET ชูศักยภาพด้านฐานการผลิตยักษ์ใหญ่อันดับ 5 ของโลก...

ไอแบงก์ ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ตามที่ ธนาคารได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์มีรอซ ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น...

อิออน จัดโปรฯ แรง กระตุ้นตลาดหลังปลดล็อกดาวน์ ในงานมหกรรมทางการเงินโคราช ครั้งที่ 14

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการเงินและสินเชื่อชั้นนำ เตรียมพร้อมจัดโปรโมชั่นครั้งยิ่งใหญ่ หวังช่วยกระตุ้นตลาดการเงินหลังปลดล็อกดาวน์จากสถานการณ์ที่คลี่คลายลงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ โควิด-19...

“ควิกเลน” รู้ใจคนงานยุ่ง นำเสนอบริการเปลี่ยนยาง 4 เส้น พร้อมรับ-ส่งรถ ฟรีถึงบ้าน

ควิกเลน ศูนย์บริการยางและรถยนต์ประเภทเร่งด่วน มาตรฐานระดับโลก เดินหน้านำเสนอบริการเพื่อตอบรับการใช้ชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่ ด้วยบริการรับ-ส่งคืนรถยนต์ของลูกค้าถึงบ้านฟรี สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์ 4 เส้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม...

Related Topics