Portfolio 20 หุ้นยั่งยืนไทยใน DJSI ให้ผลตอบแทนสูงกว่า SET Index ในระยะยาว

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday October 1, 2019 14:52
กรุงเทพฯ--1 ต.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Executive Summary
  • บริษัทจดทะเบียนไทยทำสถิติใหม่ หลังการประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่เป็นองค์ประกอบใน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 โดยมีจำนวน 7 บริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดหรือเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรม จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกใน 60 อุตสาหกรรม ส่งผลให้ประเทศไทยมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของโลกมากเป็นอันดับ 2 ของโลก
  • นอกจาก 7 บริษัทผู้นำด้านความยั่งยืนแล้ว บริษัทจดทะเบียนไทยอีก 13 บริษัทยังคงได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบใน DJSI หากพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั้ง 20 บริษัทที่เป็นองค์ประกอบใน DJSI ในปี 2562 จะพบว่า ในระยะยาวการลงทุนในหุ้นที่มีความโดดเด่นในด้าน ESG ให้ผลตอบแทนสูงกว่า SET Index อย่างชัดเจน
  • ในช่วงประมาณ 15 ปี (สิ้นปี 2547 - 20 กันยายน 2562) portfolio จำลองที่ประกอบด้วย 20 หลักทรัพย์ดังกล่าวซึ่งคำนวณถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดให้ผลตอบแทน 370% หรือเฉลี่ย 24% ต่อปี ซึ่งสูงกว่า SET Index ที่ให้ผลตอบแทน 274% หรือ 18% ต่อปี

Disclaimer: ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดแก่ผู้อ่าน มิใช่การให้คำแนะนำด้านการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการนำข้อมูลไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปใช้อ้างอิง หรือเผยแพร่ไม่ว่าในลักษณะใด นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่เห็นสมควร ความเห็นที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเห็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.set.or.th/th/setresearch/information/setnote.html

Latest Press Release

CMO ปักธงปี 63 มีรายได้ 1.5 พันล้านบาท ตอกย้ำหุ้นปันผล จ่ายปันผลเพิ่ม ผลตอบแทนทั้งปี 21%

“CMO” เปิดผลงานปี 62 ทำรายได้ 1,338.10 ล้านบาท พลิกกลับมามีกำไร 109.75 ล้านบาท หลังบริหารต้นทุน และจัดการแก้ปัญหาโครงสร้างบริษัทฯ ในเครือได้ดี พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลอีก 0.075 บาท/หุ้น เพิ่มจากที่จ่ายระหว่างกาลไปแล้ว 0.13 บาท/หุ้น...

TM สยายปีกกำไรสุทธิปี 62 แตะ 60.92 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าจ่ายเงินปันผล 0.13 บาทต่อหุ้น

“เทคโนเมดิคัล” เปิดงบปี 2562 กำไรสุทธิ 60.92 ล้านบาท เติบโต 26.13% อวดรายได้แตะ 696.85 ล้านบาท เติบโต 7.49% รุกจ่ายเงินปันผล 0.13 บาทต่อหุ้น เล็งกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) วันที่ 30เมษายน 2563 นางสุนทรี จรรโลงบุตร...

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมกราคม 2563

“เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2563 มีสัญญาณที่ดีขึ้นจากภาคการส่งออกสินค้า และการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทน โดยเฉพาะปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งและยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น...

EXIM BANK หารือ JETRO กรุงเทพฯ ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายอัทสึชิ ทาเคทานิ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธาน องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น...

กรุงศรีออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อย และลูกค้าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)...

Related Topics