ภาพข่าว: ก.ล.ต. จัด SEC Capital Market Symposium 2019 ต่อยอดงานวิจัยใช้วางนโยบายพัฒนาตลาดทุน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday December 17, 2019 14:51
กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. จัดงานสัมมนา "SEC Capital Market Symposium 2019: แข่งขันได้ ประชาชนเข้าถึง พัฒนายั่งยืน" ระดมสมองนักวิชาการ ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน และหน่วยงานกำกับดูแล ร่วมเสวนาและนำเสนอผลงานวิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อยกระดับคุณภาพและต่อยอดงานวิจัย นำมาใช้ในการวางนโยบายเพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ในงานสัมมนาครั้งนี้ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ตลาดทุนไทยจะรับมืออย่างไร ในวันที่โลกเปลี่ยนไป" โดยกล่าวถึงความท้าทาย 4 ด้าน ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ได้แก่ การก้าวสู่ยุคที่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้ประโยชน์จากบทบาทของภูมิภาคเอเชียรวมทั้งอาเซียนที่สูงขึ้นในเวทีโลก การส่งเสริมให้ตลาดทุนเป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืน และการแก้ไขประเด็นที่เป็นความท้าทายภายในตลาดทุนไทย โดยขอให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนร่วมมือกันเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและเอกชนในตลาดทุนกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาวิชาการ "SEC Capital Market Symposium 2019: แข่งขันได้ ประชาชนเข้าถึง พัฒนายั่งยืน" มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และศักยภาพของงานวิจัยต่อการดำเนินนโยบายตลาดทุน โดยถือเป็นครั้งแรกที่ ก.ล.ต. มุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และแสดงยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ที่ให้ความสำคัญกับการนำงานวิชาการและงานวิจัยมาใช้ดำเนินนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น"

ในการสัมมนายังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนร่วมนำเสนองานวิจัยเชิงนโยบายตลาดทุน เช่น "เจาะลึกการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยด้านระบบการเงิน" "บทบาทของประชากรกลุ่ม generation ต่าง ๆ ที่มีต่อการลงทุนในตลาดทุน" และ"แรงจูงใจภาษีและการลงทุนระยะยาวของคนไทย" รวมทั้งร่วมเสวนาเรื่อง "สร้างคุณค่างานวิจัย เสริมศักยภาพตลาดทุนไทย สู่ความยั่งยืน" เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดงานวิจัยคุณภาพที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งการลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับการเกษียณอายุ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามชมวิดีโอการสัมมนา SEC Capital Market Symposium 2019 ได้ที่เฟซบุ๊ก "สำนักงาน กลต." หรือ @sec.or.th และดูรายละเอียดงาน พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาและงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/2EjMEcu


Latest Press Release

ถึงเวลาฉีดวัคซีนเศรษฐกิจ วัคซีนโนมิกส์ โดย ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะการถดถอยทางเทคนิค คือการที่ GDP หดตัวเทียบไตรมาสต่อไตรมาสหลังปรับฤดูกาล (quarter on quarter after seasonal adjustment) สองไตรมาสติดต่อกันขึ้นไป จากปัญหาไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ที่กระทบภาคการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง...

โรงแรมหรู 3 แบรนด์ดังในเครือ ฮิลตัน เตรียมเปิดให้บริการใน รีสอร์ทส์ เวิลด์ ลาสเวกัส

โรงแรมฮิลตัน โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์, แอลเอ็กซ์อาร์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ และคอนราด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ รวมถึงลอยัลตี้โปรแกรม ฮิลตัน ออนเนอร์ส ทั้งหมดถูกรวมไว้ในรีสอร์ทครบวงจรมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รีสอร์ทส์ เวิลด์ ลาสเวกัส จับมือ ฮิลตัน...

ภาพข่าว: บตท. จัดประชุม Town Hall ครั้งที่ 1-2563

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำโดยนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ ประธานในการประชุม Town Hall ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสื่อสารถึงแนวทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ทิศทางอนาคตและเป้าหมายขององค์กร ในปี...

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารประชาชนเมียนมา ส่งเสริมผู้ประกอบการเมียนมานำเข้าสินค้าไทย

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายก๊อดฟรี สเวน (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารประชาชนเมียนมา (Myanmar Citizens Bank: MCB)...

ก.ล.ต. ผ่อนผันการนำส่งงบการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ก.ล.ต. เปิดให้บริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำหนังสือแจ้งขอผ่อนผันการนำส่งงบการเงินเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ...

Related Topics