ก.ล.ต. หารือตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก เตรียมประยุกต์แนวทางจัดตั้งแพลตฟอร์มข้อมูลด้านตราสารยั่งยืนในไทย และการสร้างความเชื่อมโยงโดยนำหลักทรัพย์ของบริษัทไทยไปเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday February 3, 2020 14:58
กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก.ล.ต. เข้าพบตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Stock Exchange : LuxSE) ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดตั้งแพลตฟอร์มข้อมูล (Information platform) ด้านตราสารยั่งยืน พร้อมมีแนวคิดเชื่อมโยงสองตลาด เปิดทางบริษัทไทยเสนอขายหลักทรัพย์ใน LuxSE เตรียมเทียบเกณฑ์เสนอขายหลักทรัพย์ของทั้งสองประเทศ คาดแล้วเสร็จไตรมาส 2 นี้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ นางสาวจอมขวัญ คงสกุล และคณะ เข้าพบ Mr. Robert Scharle, CEO of LuxSE และคณะ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยหารือเกี่ยวกับแนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดตั้ง Luxembourg Green Exchange (LGX) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลตราสารยั่งยืนที่ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์กได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 เพื่อนำมาปรับใช้กับการพัฒนาการจัดตั้งแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับการซื้อขายตราสารยั่งยืนในไทย

เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งที่ ก.ล.ต. กำหนดขึ้น โดยมีแผนที่จะสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยที่ยั่งยืนเพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดทุนยั่งยืนในภูมิภาค ในขณะที่ LuxSE และ LGX มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านของการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายและแสดงข้อมูลครบวงจรของตราสารหนี้ยั่งยืนตามลำดับ การหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อ ก.ล.ต. ในการต่อยอดแผนงานที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับตราสารหนี้ รวมทั้งตราสารยั่งยืน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้ลงทุนทั่วโลก ทำให้สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ นอกจากนี้ เนื่องจากการเชื่อมโยงกับตลาดทุนในต่างประเทศ (connectivity) เป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งของ ก.ล.ต. สองฝ่ายจึงได้หารือความเป็นไปได้ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยการนำหลักทรัพย์ของบริษัทไทยไปเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก เพื่อให้มีโอกาสในการขยายฐานผู้ลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะดำเนินการเปรียบเทียบกฎเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก(regulatory mapping) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทไทย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2563"

สำหรับ LuxSE ถือเป็นตลาดหลักทรัพย์อันดับหนึ่งของโลกที่มีความโดดเด่นด้านการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์จากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ (คิดเป็นร้อยละ 61 ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนทั้งหมดที่เหลือเป็นกองทุนรวมหร้อยละ 17 ใบสำคัญแสดงสิทธิร้อยละ 15 และหุ้นร้อยละ 2) ส่วนLGX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลแรกของโลกที่แสดงข้อมูลครบวงจรของตราสารหนี้และกองทุนรวมยั่งยืนจากหลายประเทศที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันมีการแสดงข้อมูลของตราสารหนี้ยั่งยืน (green, social, sustainable bond) มากกว่าร้อยละ 50 ของตราสารหนี้ยั่งยืนที่จดทะเบียนทั่วโลก


Latest Press Release

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอบเทรนด์ลงทุนยั่งยืน เพิ่มข้อมูลความยั่งยืนของ บจ. ใน settrade.com

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยรวบรวม “ESG Information” หรือข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ทั้งรายชื่อหุ้นในดัชนีความยั่งยืนและผลการประเมิน...

เคทีซีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับวิถีใหม่ (New Normal)

นายปริญญา พัฒนภักดี (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายระเฑียร ศรีมงคล (กลางขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ...

“สุริยะ” นำทัพภาครัฐ-เอกชนลงพื้นที่สมุทรปราการเติมพลังเอสเอ็มอีไทย อุ้มถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจาก ธพว. ช่วยรักษาการจ้างงาน หนุนสร้างอาชีพ

รมว.อุตสาหกรรม นำทีมผนึกพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน เตรียมลงพื้นที่ ต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ วันที่ 13 ก.ค.63 ลุย “เติมพลัง SMEsไทย ก้าวไปด้วยกัน” หนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนของ ธพว. อัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน...

กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เสริมความรู้การบริหารสถาบันการเงิน

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนทุกแห่ง ให้มีความรู้ด้านการบริหารสถาบันการเงิน โดยใช้หลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ...

ก.ล.ต. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

ก.ล.ต. เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จากการเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจเป็นปีแรก สะท้อนเจตจำนงการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต...

Related Topics