ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกันของ Risland (Thailand) ที่ AA(tha)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday July 9, 2020 16:03
กรุงเทพฯ--9 ก.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ที่   AA(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ สำหรับหุ้นกู้มีประกันจำนวน 1.5 พันล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 ซึ่งออกโดย บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ RLT ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีประกัน สะท้อนถึงการค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวในลักษณะเต็มจำนวน ไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้โดย Country Garden Holdings Company Limited (CGH, BBB-/Stable)   ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ RLT โดยหนี้จากการค้ำประกันมีสถานะทางกฏหมายเท่าเทียมกับหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ของ   CGH

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีประกันของ RLT สะท้อนถึงสถานะทางเครดิตของผู้ค้ำประกันได้แก่ CGH (BBB-/Stable) ผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชั้นนำในประเทศจีน โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีที่ดินกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคมากที่สุดในประเทศจีนเมื่อเปรียบเทียบคู่แข่ง ซึ่งส่งผลให้ CGH สามารถรักษาระดับรายได้ได้ค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดวัฏจักรของธุรกิจ CGH มีขนาดของธุรกิจที่ใหญ่กว่าและมีการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มากกว่าบริษัทในประเทศไทยที่มีอันดับเครดิตอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เช่น   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ThaiBev (BBB-/AA(tha)/Negative) ซึ่งเป็นผู้นำทางการตลาดในตลาดสุราและเบียร์   แม้ว่า ThaiBev จะมีขนาดธุรกิจที่เล็กกว่า แต่ก็ได้รับการชดเชยด้วยสถานะความเป็นผู้นำทางการตลาดที่แข็งแกร่งในตลาดสุราในประเทศไทย ในขณะที่แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบของ ThaiBev สะท้อนถึงความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องเผชิญในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าในการที่จะลดอัตราส่วนหนี้สินลง

CGH มีสถานะทางเครดิตที่แข็งแกร่งกว่า บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC (BBB/AA(tha)/Negative, Standalone Credit Profile: aa-(tha)) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทย DTAC ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการกอบกู้ส่วนแบ่งตลาดกลับคืน และรักษาระดับรายได้ให้สม่ำเสมอในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการมีเครือข่ายที่มีความครอบคลุมน้อยกว่าคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงได้รับการบรรเทาโดยอัตราส่วนหนี้สินที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลให้   DTAC มีอันดับเครดิตเมื่อพิจารณาเครดิตของ DTAC โดยลำพัง (Standalone Credit Profile) ที่ aa-(tha) อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบของ DTAC สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้สินของ DTAC อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าระดับที่สอดคล้องกับอันดับเครดิตในปัจจุบันในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า เนื่องจากการชำระเงินค่าตอบแทนเพื่อระงับข้อพิพาทเมื่อสิ้นปี 2562 อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ DTAC ที่   AA(tha) ได้รวมการเพิ่มอันดับเครดิตขึ้นหนึ่งอันดับจาก Standalone Credit Profile ของ DTAC เพื่อสะท้อนถึงความเกี่ยวโยงในระดับปานกลางกับ Telenor ASA แห่งประเทศนอร์เวย์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ DTAC

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยบวก:
การปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากลระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating) ของ CGH
ปัจจัยลบ:

การปรับลดอันดับเครดิตสากลระยะยาวของ CGH โดยการปรับลดอันดับเครดิตสากลระยะยาวของ CGH ลงหนึ่งอันดับอาจมีผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีประกันของ RLT มากกว่าหนึ่งอันดับ

ส่วนปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตสากลระยะยาวในอนาคตของ CGH ตามที่เคยแสดงใน Rating Action Commentary ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้แก่

ปัจจัยบวก:

อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ (EBITDA Margin) ที่สูงกว่าร้อยละ 20 อย่างต่อเนื่องอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อสินค้าคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ที่ต่ำกว่าร้อยละ 30 อย่างต่อเนื่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) หลังจากหักเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม ที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยลบ:

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อสินค้าคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ที่สูงกว่าร้อยละ 35 อย่างต่อเนื่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) หลังจากหักเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม ที่เป็นลบอย่างต่อเนื่อง


Latest Press Release

YLG เผยทองคำผันผวนระยะสั้น ระยะยาวเทรนด์ยังเป็นขาขึ้น แนะนักลงทุนซื้อสะสมใกล้แนวรับ $1,900 ขายหากไม่ผ่านแนวต้าน $1,950

วายแอลจีเผยราคาทองคำผันผวนในระยะสั้น หลังกองทุน SPDR และนักลงทุนขายทำกำไรบางส่วน แต่ระยะยาวเทรนด์ยังเป็นขาขึ้น แม้จะมีข่าวดีเรื่องไวรัส COVID-19 แต่ตลาดทองคำรับรู้ข่าวนี้ไปแล้ว เชื่อระยะยาวยังแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น ชี้ปัจจัยสนับสนุนทองคำยังอยู่ครบ...

สรุปประเด็นสำคัญจาก LIVE สด Capturing Opportunity on the Rise of Asia – คว้าโอกาสการลงทุนจากการเติบโตของเอเชีย

เนื่องจากจำนวนประชากรในเอเชียมีมากถึงเกือบ 60% ของประชากรทั่วโลก และมีสัดส่วนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น ทำให้คนเอเชียเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการรายใหญ่ของโลก ส่งผลให้เอเชียมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจของเอเชียมีมากถึง...

JUBILE เพชรแท้ ไม่แพ้โควิด ครึ่งปีแรก กำไร 80 ล้านบาท เผยเตรียมอัดผลงานครึ่งปีหลัง จัดอัดบิ๊กอีเวนต์ ผนึกพันธมิตรกระตุ้นยอดขาย

JUBILE เผยผลงานงวดครึ่งปีแรก มีรายได้ 616.52 ลบ. และ กำไร 80.02 ลบ. ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากการปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าตามนโยบายรัฐฯ และกำลังซื้อที่หายไปในช่วงโควิด-19 แต่ได้ค้นพบความปกติใหม่ (New Normal) สร้างยอดขายผ่านออนไลน์โตกระฉูด...

SGP อวดงบ Q2/63 พลิกมีกำไรโต 109% บอร์ดไฟเขียวปันผล 0.10 บ/หุ้น แย้มครึ่งปีหลังโตกว่า หนุนยอดขายปีนี้โต 5% ตามแผน

สยามแก๊สฯ เผยผลงานไตรมาส 2/63 พลิกมีกำไร 12.22 ลบ. โตแรง 109.65% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 126.68 ลบ. มีรายได้ 11,137.64 ลบ. ลดลง 33.26% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เหตุจากราคา LPG ในตลาดโลกปรับตัวลดลงถึง 187 เหรียญสหรัฐต่อตัน...

TMI ปลื้มกำไรQ2/63พุ่ง 179.5% ลงทุนโรงไฟฟ้าชีวภาพคาดเสร็จปี 64

“TMI” กระแสดี กำไร Q 2/63 ทะยานกว่า 179.5% คาดครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง พร้อมทุ่มลงทุนโรงไฟฟ้าชีวภาพ คาดเสร็จปี 64 หวังสร้างผลตอบแทนระยะยาว นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด...

Related Topics