อยากรู้เรื่องสุขภาพของคุณผ่านทางออนไลน์ คลิกไปที่เว็บไซต์หาหมอ.com เว็บไซต์สุขภาพของคนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Tuesday September 13, 2011 13:23
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--เซอร์ (ไทยแลนด์)

แนะแนวทุกโรค แนะนำทุกหมอ หาหมอ.com จากสโลแกนที่กล่าวมาข้างต้นคือที่มาของเว็บไซต์สุขภาพที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาทางวิชาการ เรียกได้ว่าเป็นสารานุกรมสุขภาพ online ฉบับล่าสุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งชาวกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดซึ่งได้เปิดทดลองใช้งานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554

www.หาหมอ.com (www.haamor.com) เว็บไซต์คุณภาพที่รวมข้อมูลต่างๆ มากมายตั้งแต่บทความเกี่ยวกับโรคต่างๆ มากกว่า 100 โรค รายชื่อโรงพยาบาล รายชื่อแพทย์และแพ็กเกจตรวจสุขภาพของหลากหลายโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เข้าใจสาเหตุของการเกิดโรค ที่สำคัญ เขาเหล่านั้นจะสามารถตั้งคำถามและได้คำตอบจากแพทย์โดยตรง

จากผลการวิจัยของทีมงานบริษัท อาร์เทอเร็กซ์ พบว่าคนไทยจำนวนมากค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพผ่านทางอินเตอร์เนตมากที่สุด ผลพวงจากข้อมูลทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องราวด้านสุขภาพเพื่อส่งต่อให้กับผู้อ่านตั้งแต่โรคร้ายแรง top hit เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคเอดส์ ตลอดจนโรคทั่วไปเช่น ไข้หวัด ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านสามารถมั่นใจในบทความที่อ่านด้วยคุณสมบัติทั้ง 5 ประการดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลถูกต้องและเชื่อถือได้ เนื่องจากทุกบทความมีระบุชื่อ วุฒิการศึกษาของ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และทุกๆท่านผู้เขียนบทความ รวมถึงมีบรรณานุกรมแนบท้าย

2. ข้อมูลเป็นกลาง เนื้อหาต่างๆ เขียนโดย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคคลากรด้านการแพทย์ จากวิชาชีพแขนงต่างๆ ซึ่งมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

3. ข้อมูลบนเว็บไซต์หาหมอ.com มีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา และมุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้อ่าน เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ด้วยการเพิ่มเกร็ดวงเล็บศัพท์ทางการแพทย์ บวกกับมี link เพื่อแปลคำศัพท์ยากๆ ให้กับผู้อ่าน

4. มีบรรณาธิการ 2 ท่าน ได้แก่ บรรณาธิการด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นแพทย์ และบรรณาธิการซึ่งไม่ได้อยู่ในแวดวงทางการแพทย์อ่านทวนข้อมูลก่อน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของคนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์

5. ข้อมูลจะมีทั้งความรู้และสิ่งที่นำไปปฏิบัติได้ ภาษาหมอเรียกว่า practical point หรือทักษะอันสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้เว็บไซต์หาหมอ.com ยังเป็นเว็บไซต์สุขภาพที่ผู้เข้าชมสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ อีเมล์ info@haamor.com หรือผ่านทางเว็บบอร์ดที่ทำให้ผู้อ่านได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองกับผู้อ่านท่านอื่น และผ่านทางทวิตเตอร์ได้ที่ @PuangtongK

ประวัติความเป็นไปของเว็บไซต์หาหมอ.com

บริษัท อาร์เทอเร็กซ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้ร่วมมือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ บุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นบรรณาธิการกิตติมศักดิ์ เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์หาหมอ.คอม

ส่วนที่มาว่าทำไมจึงเป็นชื่อเว็บไซต์หาหมอ.com นั้น นายวิชานน์ มานะวาณิชเจริญและนายกีรติ อินโอชานนท์ 2 หนุ่มนักบริหารและวิศวะกรไฟแรงผู้มากด้วยความสามารถและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพให้กับคนไทย กล่าวว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างเว็บไซต์นั้นเพื่อต้องการให้หาหมอ.com เป็นชื่อที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการจดจำ อีกนัยหนึ่งคือเว็บไซต์หาหมอ.com เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคและยาต่างๆ และเป็นแหล่งรวมรายชื่อแพทย์ทั่วประเทศไทย เมื่อคนป่วยไม่สบาย สิ่งแรกที่นึกถึงคือการไปหาหมอ จึงเป็นที่มาของแบรนด์ หาหมอ.com

รวมทั้งประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ก่อตั้ง นายวิชานน์กล่าวว่า เมื่อปีที่ผ่านมา คนใกล้ชิดของผมป่วยเป็นโรคร้ายแรง ซึ่งผมได้หาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์แล้วพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ มาจากเว็บไซต์ต่างประเทศ ล้วนเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษ บางครั้งยากต่อการเข้าใจเนื่องจากเป็นศัพท์ทางการแพทย์ จากเหตุการณ์นั้นผมเกิดความคิดที่ว่า หากคนอื่นที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับผม คงเป็นเรื่องยากพอสมควรในการหาข้อมูล ผมจึงอยากสร้างเว็บไซต์หาหมอ.com นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนไทยส่วนใหญ่สามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างท่องแท้และนำไปปรับใช้ได้จริง

ขณะเดียวกันนายกีรติกล่าวว่า ผมมีโอกาสได้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงที่ผมอยู่ที่ต่างประเทศ ผมพบว่าการแพทย์ที่บ้านเมืองเขาล้ำหน้าทันสมัย มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล ข้อมูลการรักษาที่ครบถ้วน ทว่ายังมีคนไทยจำนวนหลายล้านคนที่อาจไม่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพียงพอ เมื่อกลับมาอยู่เมืองไทย ผมมองว่าคงจะดีไม่น้อยสำหรับการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและต่อยอดคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการทำเว็บไซต์สุขภาพวิชาการที่ครบวงจร ในระดับสากลเช่นนี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
นางสาวรัชฎาภรณ์ พิชัยศรีสวัสดิ์
ที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท เซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Latest Press Release

ทารกเกิดก่อนกำหนด ดูแลรักษาถูกวิธี พัฒนาการดีสมวัย

หนึ่งในสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้เจ้าตัวน้อยต้องเข้ารับการรักษาในหน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ (Neonatal Intensive Care Unit: NICU) คือ การคลอดก่อนกำหนด การฝากครรภ์ในโรงพยาบาลที่มีแพทย์ที่มีประสบการณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีครบครัน...

สุดยอดหน้ากากอนามัยรักษ์โลก 1 ชิ้น ใช้ได้ 7 วัน ZEST MED มาพร้อมคุณสมบัติ 4 คุ้ม ใน 1 เดียว

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด ขอแนะนำสุดยอดหน้ากากอนามัย ZEST - MED รุ่น MEDICAL GRADE N 95 PLUS 4 in 1 ด้วยคุณสมบัติเฉพาะที่ซื้อ 1 คุ้มถึง 4 คือ 1.ช่วยป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้จริงถึง 99% 2.ป้องกัน PM 2.5 และสารเคมี (ZOCs) ได้จริง 3.Double...

เป็นสิวแต่งหน้าอย่างไร ไม่ให้สิวเห่อ

อย่าปล่อยให้ "สิว" มารบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ เพราะสาวๆ หลายคนอาจจำเป็นที่จะต้องแต่งหน้าทุกวัน แต่จะทำอย่างไรเมื่อคุณมีผิวเป็นสิว ยิ่งแต่งหน้าก็เหมือนสิวจะยิ่งเห่อ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีเคล็ดลับดีๆ ในการแต่งหน้าสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิว...

แข็งแรงได้ในวัย 50! ไขความลับสุขภาพที่หลายคนอยากรู้

เมื่อพูดถึงประเด็นเรื่องสุขภาพและการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี การดูแลหลักโภชนาการและการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปด้วยกัน พฤติกรรมบางอย่างที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่น การสูบบุหรี่, ละเลยการออกกำลังกาย,...

แค่กำมือ ก็ช่วยพัฒนาสมองได้แล้ว

นั่นก็เพราะ... เมื่อเรากำมือจะทำให้การหมุนเวียนเลือดเป็นไปอย่างคล่องตัว ส่งผลให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ โดย "การกำมือ" ควรนั่งตัวตรงเพื่อขยายซี่โครงให้กว้างขึ้น จากนั้นกำมือทั้งสองข้างพร้อมๆ กัน...

Related Topics