Thursday October 17, 2019 05:57

สุขภาพ Press Release : 15 Jul 2015

สมิติเวชขอเชิญร่วมงานสัมมนา Play Learn สนุกเล่น สนุกเรียน เสริมสร้างพัฒนาการ สุขภาพ—15 Jul 15

ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่มาเรียนรู้ เคล็ดลับการเสริมสร้างพัฒนาการด้วยทักษะการเล่น การเรียน เล่นและเรียนอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกน้อย รวมไปถึงวิธีการเลือกของเล่นและผลิตภัณฑ์อย่างไรให้เหมาะกับวัยของเด็ก โดยแพทย์หญิงอัมพร สันติงามกุล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เดินหน้าผลิตวัคซีนและน้ำยาทดสอบโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น จำหน่ายอย่างครบวงจรรายแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน สุขภาพ—15 Jul 15

กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--ม.มหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ฉวีวรรณ บุนนาค ที่ปรึกษาของทีมวิจัยวัคซีนโรคภูมิแพ้ และศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า โรคภูมิแพ้นับเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังในคนไทยที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่ง จากสถิติความชุกของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจในประเทศไทยพบว่าโรคภูมิแพ้ของทางเดินหายใจส่วนบนคือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ที่มีอยู่ประมาณร้อยละ ๓๐ ของประชากรเท่ากับ ๒๐ ล้านคน และโรคภูมิแพ้ของทางเดินหายใจส่วนล่างคือ โรคหืดภูมิแพ้อีกประมาณ ๔ ล้านคน ทำให้ที่ผ่านมารัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูงเป็นเงินกว่า ๒,๔๐๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากภาวะภูมิแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่าง ๆ จากผลการศึกษาหลายแห่งพบตรงกันว่า "ไรฝุ่น" เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจมากที่สุด พบผู้ป่วยเด็กร้อยละ ๗๐ ผู้ใหญ่ร้อยละ ๗๐ – ๙๐ และคนทั่วไปร้อยละ ๓๐ ที่แพ้ไรฝุ่น ในขณะที่น้ำยาทดสอบและวัคซีนโรคภูมิแพ้ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนั้นมีราคาแพง

หลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิต ตรวจสอบมาตรฐาน ขึ้นทะเบียน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ ขณะนี้ โรงงานผลิตวัคซีนโรคภูมิแพ้ ซึ่งเป็นโรงงานแรกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ของประเทศไทย ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้ผลิตวัคซีนไรฝุ่น ๓ รุ่นแรกเพื่อรับการ

เผยความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก สุขภาพ—15 Jul 15

เผยความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กโดยใช้ไขกระดูกจากแม่หรือพ่อสำเร็จ ซึ่งเดิมต้องจากพี่น้องเท่านั้น ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการ กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

Samitivej Health Club กับกิจกรรมสัมมนา หนทางชนะไวรัสตับอักเสบบีและซี สุขภาพ—15 Jul 15

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ "วันตับอักเสบโลก" โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท จัดสัมมนาในประเด็น : ไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรังโดย แพทย์หญิงปิตุลักษณ์ อัศวกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับพร้อมด้วย Workshop"เมนูเห็นสุขภาพ " จากเจ้าของ Marayat

วารสาร PLOS ONE เผยผลการศึกษาล่าสุดจากนักวิทยาศาสตร์มาเลเซียว่าด้วยการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการต สุขภาพ—15 Jul 15

เมื่อเร็วๆนี้ นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาเลเซีย (University of Malaysia) ได้นำเสนอข้อมูลล่าสุดจากการศึกษาการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจหาค่ามะเร็ง M2-PK ในอุจจาระ การศึกษาดังกล่าวจัดทำโดยเหล่าคณาจารย์ นำโดยศาสตราจารย์