Thursday August 13, 2020 21:49

สุขภาพ Press Release : 08 Sep 2015

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการ iRESCUE หลักสูตร Basic Life Support First Aid Training สุขภาพ—08 Sep 15

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดโครงการ i RESCUE หลักสูตร Basic Life Support & First Aid Training เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน แก่อาสาตำรวจท่องเที่ยวต่างชาติ

พอร์โต้ ชิโน่ ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม หนึ่งหยด ต่อชีวิต ครั้งที่ 3 สุขภาพ—08 Sep 15

พอร์โต้ ชิโน่ (Porto Chino)ไลฟ์สไตล์มอลล์สุดยิ่งใหญ่บนถนนพระราม 2 ร่วมกับสภากาชาดไทย สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม"หนึ่งหยด ต่อชีวิต" ครั้งที่ 3โดยขอเชิญชาวไทยทุกคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่วมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ

ภาพข่าว: โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน สุขภาพ—08 Sep 15

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนใจรักอนุบาล จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียนมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้รู้จักวิธีในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีด้วยการบริหารร่างกายยามเช้าและเสริมสร้างความรู้เรื่องการล้างมือ แนะนำประโยชน์อาหารหลัก 5 หมู่

ภาพข่าว: ความร่วมมือทางการแพทย์ สุขภาพ—08 Sep 15

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ โรงพยาบาล หัวเฉียว มอบของที่ระลึกแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร (ซ้าย) หัวหน้าสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เปิดให้บริการห้องพักผู้ป่วยในเพิ่ม สุขภาพ—08 Sep 15

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เป็นโรงพยาบาลระดับพรีเมียมในเครือบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ บีซีเอช ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่ออยู่ใน Forbes Asia's 200 Best Under A Billion ในปี 2552

Kobe Biomedical Innovation Cluster กลุ่มธุรกิจชีวการแพทย์รายใหญ่ของญี่ปุ่น สุขภาพ—08 Sep 15

แปดบริษัทจาก Kobe Biomedical Innovation Cluster ในจังหวัดเฮียวโงะ เตรียมเข้าร่วมงาน Medical Fair Thailand งานจัดแสดงอุปกรณ์การแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย เว็บไซต์ของงาน: http://www.medicalfair-thailand.com/index.php/en/ (รูปภาพ:

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ห่วงใย ภัยจากหมอกควันชายแดนใต้ สุขภาพ—08 Sep 15

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดปัญหาหมอกควันในเขตภาคใต้ตอนล่าง จากเหตุเกิดไฟไหม้บนเกาะสุมาตรา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำหรับคุณภาพอากาศในวันที่ 3 กันยายน 2558 ของพื้นที่ภาคใต้

ภาพข่าว: ก้าวใหม่สู่ก้าวแห่งความสำเร็จของ WMC สุขภาพ—08 Sep 15

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ให้เกียรตินำคณะแพทย์ และ คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์ อย่างเป็นทางการ

สบส.สั่งเข้ม อสม.ลงพื้นที่ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน เน้นดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างใกล้ชิด สุขภาพ—08 Sep 15

จากสถานการณ์ไข้เลือดออกตลอดปี 2558 คาดการณ์ว่าอาจพบถึง 70,000 ราย โดยตั้งแต่ 1 ม.ค. – 18 ส.ค. มีผู้ป่วยสะสม 51,500 ราย มากกว่าปี 2557 ถึง 2 เท่า มีผู้เสียชีวิต 37 ราย พบผู้ป่วยมากที่สุดในภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้