Thursday October 17, 2019 07:47

สุขภาพ Press Release : 05 Jan 2016

โปรแกรมตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง รพ.ปิยะเวท สุขภาพ—05 Jan 16

โรงพยาบาลปิยะเวท เชิญชวนทุกท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงต้อนรับปีลิง ด้วย "โปรแกรมตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง" อาทิ การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน เพื่อดูความผิดปกติของ ตับ ไต ถุงน้ำดี ม้าม และตับอ่อน ราคา 1,400 บาท การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ขานรับสังคมผู้สูงอายุ จัดอบรมพัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการกายภาพบำบัดเขตพื้นที่บริการเขต ๔ สุขภาพ—05 Jan 16

รศ.นพ.จิตตนัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการ แจ้งว่า งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานสหเวชศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชมรมนักกายภาพบำบัดเขต 4 กำหนดจัดโครงการระบบบริการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ

สัญญาณอันตราย โลหิตจางในเด็ก เตือนตรวจเลือดทารก 6-12 เดือน สุขภาพ—05 Jan 16

แพทย์เตือนสัญญาณอันตรายปัญหา 'โลหิตจางในเด็ก' เสี่ยงต่อสติปัญญา ไอคิวต่ำ แนะตรวจเลือดเมื่อทารกอายุ 6-12 เดือน รู้เร็ว รักษาไว ป้องกันผลกระทบต่อศักยภาพการเรียนรู้อย่างถาวร ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยมาตลอดจากงานวิจัยของกรมอนามัยเมื่

เครื่องฟอกอากาศควบคุมการกระจ่ายของเชื้อไวรัสซาร์ สุขภาพ—05 Jan 16

ผู้ป่วยโรคซาร์สจะมีลักษณะเหมือนกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอื่นๆ โรคซาร์สมีการแพร่กระจายไปสู่คนที่อยู่ใกล้ชิดกัน เมื่อมีคนที่ได้รับเชื้อซาร์ส ทำให้เชื้อโรคปนเปื้อนไปในอากาศ

ภาพข่าว: สถาบันนิวทริเซียจับมือสมาคมโรคภูมิแพ้ฯ จัดประชุมวิชาการโรคแพ้โปรตีนนมวัวในเด็ก สุขภาพ—05 Jan 16

สถาบันวิจัยนิวทริเซีย ร่วมกับ สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย จัดประชุมในหัวข้อเรื่อง 'Practical Tolerance Induction in Food Allergy: more than a "nice" concept in management of CMPA?'

สมิติเวช เปิด Health Station by Samitivej พร้อมดูแลสุขภาพ นักปั่นสนาม Sky Lane มาตรฐานระดับโลก สุขภาพ—05 Jan 16

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวยิ่งใหญ่ต้อนรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ Sky Lane บนระยะทาง 23.5 กิโลเมตร เพื่อยกเป็นสนามปั่นที่ได้ตามมาตรฐานระดับโลก