Sunday August 9, 2020 12:59

สุขภาพ Press Release : 16 Jun 2017

ไปโรงพยาบาลทีไร ทำไมชอบถามข้อมูลซ้ำๆ สุขภาพ—16 Jun 17

คำตอบคงหนีไปไหนได้ไม่ไกล นั่นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการรักษาไงล่ะเพราะในแต่ละวันหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ต้องดูแลคนไข้จำนวนมาก การรักษาที่ถูกต้องและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงอันดับแรกนั่นเองครับ ดังนั้นการขอให้ผู้ป่วยทวนข้อมูลซ้ำในแต่ละจุดหร

ไคอาเจน ขยายตลาดสู่ประเทศไทยเพื่อสนับสนุนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พร้อมเปิดสำนักงานในกรุงเทพและส่งเสริมความร่วมมือในงานวิจัยด้านโรคมาลาเรียและมะเร็ง สุขภาพ—16 Jun 17

ไคอาเจน (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) เผยการขยายตลาดสู่ประเทศไทยในวันนี้ พร้อมเปิดสำนักงานในกรุงเทพฯ ด้วยแผนการขับเคลื่อนธุรกิจโดยความร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือสำหรับเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุล

เมอร์ค ประกาศขยายข้อตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่ายกับ Public Health England สุขภาพ—16 Jun 17

- เตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้จัดจำหน่ายระดับโลกของ European Bank of iPS Cells ยกเว้นในประเทศญี่ปุ่น - ขยายความร่วมมือกับ Public Health England ในการจัดจำหน่ายเซลล์ไลน์ที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้ทั่วโลก เมอร์ค ( Merck ) บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ