Tuesday July 7, 2020 14:12

สุขภาพ Press Release : 04 Jul 2017

รพ.หัวเฉียว จัดอบรมให้ความรู้แกผู้ป่วยโรคเบาหวาน..ฟรี สุขภาพ—04 Jul 17

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว มีกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง "อันตรายจากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา" เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา รวมถึงวิธีป้องกันภัยร้ายคุกคามดวงตา ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560

สพฉ.เตือนหากพบเห็นผู้ป่วยนิ้วหรืออวัยวะในร่างกายขาดให้รีบโทรแจ้งสายด่วน สุขภาพ—04 Jul 17

สพฉ.เตือนหากพบเห็นผู้ป่วยนิ้วหรืออวัยวะในร่างกายขาดให้รีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 พร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช้ผ้าสะอาดปิดบาดแผลเพื่อห้ามเลือด และรีบนำอวัยวะที่ขาดใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงให้แน่นใส่น้ำแข็งและรีบส่งผู้ป่วยและอวัยวะที่ขาดให้ถึงมือแพทย์ภายใน 6

หลังจากรักษาก็มีความสุขขึ้นมาก ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องลำบากลูกหลานอีกแล้ว สุขภาพ—04 Jul 17

ไม่แปลกใช่มั้ยครับที่ใครก็อยากดูแลตัวเองได้ไม่ต้องเป็นภาระของคนอื่น โดยเฉพาะลูกหลาน เช่นเดียวกับ "คุณพัทธนันท์" ที่เข้ามารับการรักษาด้วยอาการข้อเข่าโก่งและเสื่อม เนื่องจากเมื่อก่อนมักจะยกของหนักและเดินทางบ่อย ด้วยอาชีพค้าขายที่ทำให้ต้องลุกเดินตลอดเวลา

มหาวิทยาลัย UMIT แห่งออสเตรียเผยการศึกษาวิจัยที่รัฐทิโรลร่วมกับสองสถาบัน สุขภาพ—04 Jul 17

ผลการศึกษาแบบจำลองที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร BMC Public Health โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย UMIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์แห่งรัฐทิโรล ประเทศออสเตรีย ร่วมกับศูนย์ Oncotyrol มหาวิทยาลัย Medical University of Innsbruck และมหาวิทยาลัย