ร.พ. กรุงเทพและร.พ.สมิติเวช ในเครือบีดีเอ็มเอส ตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานสากล คว้ารางวัลใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิก 3 ปีซ้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday May 16, 2018 15:46
กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--

โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวช ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ บีดีเอ็มเอส ได้รับรางวัลจากงานประชุมด้านการดูแลสุขภาพและการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก 2018 (The Asia Pacific Healthcare and Medical Tourism Summit 2018) รวม 8 รางวัล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ยังความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในเครือบีดีเอ็มเอสที่มีส่วนร่วมในพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการสาธาณสุขของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

นายบุรณัชย์ ลิมจิตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้านการตลาดต่างประเทศ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ บีดีเอ็มเอส ซึ่งได้รับเกียรติร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธกิจองคกรในการร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ใน งานประชุมด้านการดูแลสุขภาพและการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก 2018 ที่ได้จัดขึ้นที่กรุง โฮจิมินห์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ถึง 5 สาขา ได้แก่ รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยมในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (HOSPITAL OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC 2018) รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2018 (HOSPITAL OF THE YEAR THAILAND 2018) ซึ่งนับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติถึง 3 ปีซ้อน รางวัลผู้ให้บริการด้านกระดูกและข้อดีเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (ORTHOPAEDIC SERVICE PROVIDER OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC 2018) รางวัลผู้ให้บริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะดีเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (TRANSPLANT SERVICE PROVIDER OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC 2018) และ รางวัลผู้ให้บริการด้านระบบประสาทดีเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (NEUROLOGY SERVICE PROVIDER OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC 2018)

พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคอีกถึง 3 สาขา ได้แก่ รางวัลผู้ให้บริการด้านกุมารเวชดีเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (PAEDIATRIC SERVICE PROVIDER OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC) รางวัลผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามดีเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (COSMETIC SURGERY SERVICE PROVIDER OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC) และ รางวัลผู้ให้บริการด้านระบบทางเดินอาหารดีเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (GASTROENTEROLOGY SERVICE PROVIDER OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC)

แพทย์หญิงนิศารัตน์ ใจดี ผู้อำนวยการ Samitivej Referral & Assistance Center และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่โรงพยาบาลสมิติเวชได้รับรางวัล Global Health Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่จะมอบให้กับผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับ และสามารถคงคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นและความทุ่มเทในการพัฒนาทางด้านการแพทย์และการดูแลด้านการแพทย์แบบองค์รวมของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ทีมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นและเชี่ยวชาญ ตลอดจนจุดยืนในวัฒนธรรมงานดูแลและให้บริการด้านสุขภาพ

นายแพทย์อัศวิน ภูวธนสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า โรงพยาบาลกรุงเทพมีพันธกิจการพัฒนาด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยตรวจหาและรักษาโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการความร่วมมือทางการแพทย์กับสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในระดับโลกมากมายทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา และการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างกันอีกด้วย นอกจากนี้บุคลากรของโรงพยาบาลยังมีความพร้อมในการให้บริการด้วยความเอาใจใส่แก่ผู้ป่วยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และรู้สึกผ่อนคลายตลอดเวลาขณะเข้ารับการรักษาพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ามีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี

นายบุรณัชย์ ลิมจิตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้านการตลาดต่างประเทศ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ บีดีเอ็มเอส สรุปปิดท้ายว่า จากชื่อเสียงในการให้บริการ ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และบุคลากรด้านการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรด้านเชี่ยวชาญเฉพาะ (BDMS Centers of Excellence Network) ทำให้โรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอส ไม่ว่าจะเป็นเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลสมิติเวช เครือพญาไท สามารถให้บริการครอบคลุมการรักษาทุกโรคตามมาตรฐานคุณภาพสากล จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เครือ BDMS พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาลและคลินิคในเครือทั้งหมด 45 แห่งต่อไปอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ


Latest Press Release

มะเร็งปอด ... อันตรายกว่าที่คิด

เป็นโรคที่พบได้มากในประเทศไทย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของทั้งเพศชายและเพศหญิง อย่าง ไรก็ดี มะเร็งปอดสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะต้น สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งปอดเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไ...

รพ.จิตเวชโคราช เตรียมพร้อมรับมือ ภัยพิบัติ ช่วงฤดูฝน ฟิตซ้อมทีมเยียวยาใจในเขตสุขภาพที่ 9 เกือบ 100 ทีม

รพ.จิตเวชนครราชสีมา จัดอบรมทีมเยียวยาใจระดับอำเภอในเขตสุขภาพที่ 9 ที่มีเกือบ 100 ทีม และนำร่องทีมระดับตำบล 13 ตำบล ฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและซักซ้อมแผนปฏิบัติงานฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแต่เนิ่นๆ...

Gossip News: เอช เอ็ม ซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Holistic Medical Centre - HMC) ศูนย์กลางเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม

ด้วยเหตุ 15 ปีที่แล้ว คุณนีน่า - ณัฐนันท์ สหวัฒน์ อยากมีสถานที่ให้ทั้งครอบครัว ได้มาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกันแบบครบวงจร จึงได้ก่อกำเนิด "เอชเอ็มซี" (HMC - Holistic Medical Centre) ศูนย์กลางเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม ขึ้น...

ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกหารือเรื่องการกระจายฐานการผลิตยาเพื่อรับมือกับโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและส่งเสริมการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า

- ผู้นำจากแวดวงสุขภาพทั่วโลกถกประเด็นการผลิตยาและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72 - การประชุมมุ่งเน้นเกี่ยวกับโซลูชันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับการเข้าถึงยารักษาโรคและยาชีววัตถุ เมอร์ค (Merck)...

Menarini Ricerche เตรียมนำเสนอ 3 โครงการโรคมะเร็ง ที่การประชุม ASCO ประจำปี 2562

Menarini Ricerche จะนำเสนอโครงการที่แตกต่างกัน 3 โครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารประกอบในการพัฒนายา SEL24/MEN1703, MEN1611 และ MEN1309/OBT076 ทางคลินิก ที่งานประชุม ASCO ประจำปี 2562 ในนครชิคาโก ในระหว่างการนำเสนอแบบโปสเตอร์หัวข้อ "มะเร็งเต้านม -...

Related Topics