ร.พ. กรุงเทพและร.พ.สมิติเวช ในเครือบีดีเอ็มเอส ตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานสากล คว้ารางวัลใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิก 3 ปีซ้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday May 16, 2018 15:46
กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--

โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวช ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ บีดีเอ็มเอส ได้รับรางวัลจากงานประชุมด้านการดูแลสุขภาพและการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก 2018 (The Asia Pacific Healthcare and Medical Tourism Summit 2018) รวม 8 รางวัล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ยังความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในเครือบีดีเอ็มเอสที่มีส่วนร่วมในพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการสาธาณสุขของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

นายบุรณัชย์ ลิมจิตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้านการตลาดต่างประเทศ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ บีดีเอ็มเอส ซึ่งได้รับเกียรติร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธกิจองคกรในการร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ใน งานประชุมด้านการดูแลสุขภาพและการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก 2018 ที่ได้จัดขึ้นที่กรุง โฮจิมินห์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ถึง 5 สาขา ได้แก่ รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยมในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (HOSPITAL OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC 2018) รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2018 (HOSPITAL OF THE YEAR THAILAND 2018) ซึ่งนับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติถึง 3 ปีซ้อน รางวัลผู้ให้บริการด้านกระดูกและข้อดีเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (ORTHOPAEDIC SERVICE PROVIDER OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC 2018) รางวัลผู้ให้บริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะดีเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (TRANSPLANT SERVICE PROVIDER OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC 2018) และ รางวัลผู้ให้บริการด้านระบบประสาทดีเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (NEUROLOGY SERVICE PROVIDER OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC 2018)

พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคอีกถึง 3 สาขา ได้แก่ รางวัลผู้ให้บริการด้านกุมารเวชดีเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (PAEDIATRIC SERVICE PROVIDER OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC) รางวัลผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามดีเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (COSMETIC SURGERY SERVICE PROVIDER OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC) และ รางวัลผู้ให้บริการด้านระบบทางเดินอาหารดีเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2018 (GASTROENTEROLOGY SERVICE PROVIDER OF THE YEAR IN ASIA PACIFIC)

แพทย์หญิงนิศารัตน์ ใจดี ผู้อำนวยการ Samitivej Referral & Assistance Center และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่โรงพยาบาลสมิติเวชได้รับรางวัล Global Health Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่จะมอบให้กับผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับ และสามารถคงคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นและความทุ่มเทในการพัฒนาทางด้านการแพทย์และการดูแลด้านการแพทย์แบบองค์รวมของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ทีมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นและเชี่ยวชาญ ตลอดจนจุดยืนในวัฒนธรรมงานดูแลและให้บริการด้านสุขภาพ

นายแพทย์อัศวิน ภูวธนสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า โรงพยาบาลกรุงเทพมีพันธกิจการพัฒนาด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยตรวจหาและรักษาโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการความร่วมมือทางการแพทย์กับสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในระดับโลกมากมายทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา และการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างกันอีกด้วย นอกจากนี้บุคลากรของโรงพยาบาลยังมีความพร้อมในการให้บริการด้วยความเอาใจใส่แก่ผู้ป่วยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และรู้สึกผ่อนคลายตลอดเวลาขณะเข้ารับการรักษาพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ามีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี

นายบุรณัชย์ ลิมจิตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้านการตลาดต่างประเทศ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ บีดีเอ็มเอส สรุปปิดท้ายว่า จากชื่อเสียงในการให้บริการ ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และบุคลากรด้านการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรด้านเชี่ยวชาญเฉพาะ (BDMS Centers of Excellence Network) ทำให้โรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอส ไม่ว่าจะเป็นเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลสมิติเวช เครือพญาไท สามารถให้บริการครอบคลุมการรักษาทุกโรคตามมาตรฐานคุณภาพสากล จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เครือ BDMS พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาลและคลินิคในเครือทั้งหมด 45 แห่งต่อไปอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ


Latest Press Release

จะรู้ได้อย่างไร? ว่าหัวใจและปอดแข็งแรง

เทคโนโลยีทดสอบสมรรถภาพร่างกายระบบหัวใจและปอด โดยการวัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย VO2 Max https://goo.gl/2qKuZe สามารถบอกได้ว่าสุขภาพหัวใจและปอด ของเราเป็นอย่างไร?...

สคร.12 สงขลา ผนึกกำลังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ป้องกันควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เผยสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่อง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ผ่านกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคในพื้นที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา...

กรมวิทย์ฯ จับมือ WHO เร่งสร้างความเข้าใจผู้ผลิตและหน่วยงานควบคุมกำกับ จัดประชุมแนวทางการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพวัคซีนไข้ไทฟอยด์สำหรับเด็ก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนะนำการใช้คู่มือแนวทางการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพวัคซีนไข้ไทยฟอยด์สำหรับเด็ก...

รพส.ทองหล่อ เผยสถิติสัตว์เลี้ยงป่วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้น ชูศูนย์โรคหัวใจ เครื่องมือทันสมัย พร้อมดูแลหัวใจสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง

นางสาวเมสินี วิสิฐนรภัทร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า ปัจจุบันสถิติของสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นโรคหัวใจมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่พบในสัตว์เลี้ยงที่มีอายุมากและมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ในทุกสายพันธุ์...

AminoIndex Risk Screening (AIRS): จัดการมะเร็ง ก่อนที่มันจะเริ่ม ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวของคนญี่ปุ่นคือการตรวจสุขภาพเป็นประจำ

- Ajinomoto Co., Inc. ("บริษัท Ajinomoto") ได้พัฒนา AminoIndexTM ตรวจหาความเสี่ยง (AIRSTM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตรวจหาโรคมะเร็งและโรคในชีวิตประจำวันทั่วไป - บริษัท Ajinomoto หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขยายการใช้งานเครื่องมือที่ทรงคุณค่านี้ไปยังประเทศอื่น ๆ...

Related Topics