N Health เตรียมพร้อมรับมือกับโรคในช่วงปลายฝน ให้บริการตรวจวิเคราะห์เลือดหาการติดเชื้อไวรัส ไข้เลือดออก ไวรัสชิคุนกุนยา และไวรัสซิกา

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday August 26, 2020 14:36
กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--ลูกหมูพีอาร์

N Health เตรียมพร้อมรับมือกับโรคในช่วงปลายฝน ให้บริการตรวจวิเคราะห์เลือดหาการติดเชื้อไวรัส ไข้เลือดออก ไวรัสชิคุนกุนยา และไวรัสซิกา ด้วยการเจาะเลือดครั้งเดียว

ช่วงนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝน สิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ การป้องกันมิให้ยุงลายกัด เพราะยุงลายเป็นตัวนำโรค/พาหะโรคไวรัสต่าง ๆ คือ โรคไข้เลือดออก/โรคเด็งกี่ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย/โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อซิกา

โรคติดเชื้อซิกา โรคไข้เลือดออก และโรคปวดข้อยุงลาย เป็นโรคที่เกิดจากยุงลายชนิดเดียวกัน ต่างกันแต่สายพันธุ์ของไวรัส ดังนั้นธรรมชาติของยุงลาย วิธีติดต่อของโรค รวมถึงวิธีป้องกันโรค เหมือนกันทุกประการ อาการของโรคก็จะคล้ายกันมาก คือ มีไข้เฉียบพลัน มักเป็นไข้ไม่สูงมากมักประมาณ 38.5 องศาเซลเซียส ไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุงลายมักเป็นไข้สูงมากกว่า 38.5 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะแต่ไม่มาก ปวดข้อแต่ไม่มาก แต่โรคปวดข้อยุงลายจะปวดข้อมากจนมีผลต่อการเคลื่อนไหว มีอ่อนเพลียไม่มากแต่ไข้เลือดออกจะอ่อนเพลียมาก มีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนังได้ทั่วร่างกาย สำหรับโรคติดเชื้อซิกาจะมีอาการเยื่อตาอักเสบ (อาการสำคัญคือ ตาแดง) ร่วมด้วย แต่ไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุงลายที่มักจะไม่มีอาการนี้

ผู้ป่วยควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเมื่ออาการต่างๆดังกล่าวรุนแรงเช่น ไข้สูงและไข้ไม่ลงใน 2 - 3 วัน ปวดศีรษะมาก อ่อนเพลียมาก หรือมีจุดเลือดออกตามลำตัว แขนขา หรือเมื่อสงสัยเป็นไข้เลือดออกหรือเป็นไข้ปวดข้อยุงลาย โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ เพราะเชื้อไวรัสซิกาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กในเด็ก

ทั้งนี้ภาวะศีรษะเล็ก (Microcephaly) ในเด็กเป็นผลมาจากการพัฒนาการของสมองที่ผิดปกติ โดยเด็กจะมีขนาดของศีรษะเล็กกว่าเด็กปกติในช่วงอายุเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งระหว่างที่อยู่ในครรภ์และหลังคลอด และเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิ ความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซม ภาวะสมองขาดออกซิเจนระหว่างที่อยู่ในครรภ์ ภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรงระหว่างที่อยู่ในครรภ์ การติดเชื้อบางชนิดระหว่างตั้งครรภ์ เช่น เชื้อท็อกโซพลาสมา (Toxoplasma) เชื้อไซโตเมกาโลไวรัส (Cytomegalovirus) เชื้อไวรัสรูเบลลา (Rubella virus) เชื้อไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ (Varicella-Zoster virus) และ เชื้อไวรัสซิกา

ลักษณะและอาการของเด็กที่เป็นโรคนี้มีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก เช่น เด็กมีพัฒนาการช้าในด้านของพูดและการเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อน มีเชาว์ปัญญาต่ำกว่าเด็กปกติ หูหนวก และมีปัญหาเรื่องการมองเห็น ซึ่งหากเด็กมีภาวะศีรษะเล็กนี้แล้ว ทางครอบครัวควรวางแผนในการรักษาและดูแลร่วมกับทีมแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ ให้กับเด็ก

ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเกิดภาวะศีรษะเล็กควรหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่เป็นสาเหตุ หากสาเหตุคือพันธุกรรมให้ปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน genetics สำหรับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป และสำหรับไวรัสซิกานั้นมียุงลายเป็นพาหะ ซึ่งมีการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าที่เข้ามาถึงประเทศไทย ดังนั้นหากสุภาพสตรีที่กำลังตั้งครรภ์และสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสดังกล่าวหรือไม่ สามารถมาตรวจได้ด้วยการเจาะเลือดหรือตรวจจากปัสสาวะ โดยขณะนี้ห้องแล็บไบโอโมเลกุลลาร์ของ N Health ให้บริการตรวจหาไวรัสไข้เลือดออก ไวรัสชิคุนกุนยา และไวรัสซิกาที่มียุงเป็นพาหะนำโรคได้จากการเจาะเลือดครั้งเดียว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการคล้ายกัน ผู้ที่มีอาการดังกล่าวข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ใกล้บ้านท่าน เพื่อที่จะรับการตรวจและรักษาให้ทันท่วงทีต่อไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @Nhealth โทร. 02 7624000 หรือ email: nhcslab@nhealth-asia.com


Latest Press Release

govivigo ใจดี แจกประกัน "นิวนอร์มอลพลัส" Covid + ประกันอุบัติเหตุ ฟรี

govivigo.com ใจดี แจกประกัน "นิวนอร์มอลพลัส" Covid + ประกันอุบัติเหตุ ฟรีเพียงแค่ลงทะเบียน ก็รับสิทธิ์พร้อมเป็นสมาชิก govivigo.com ได้เลย!!! สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน จำนวน 60,000 ท่าน หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลย คลิก...

ซีพีเดินหน้ามอบหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น แก่สภากาชาดไทย แจกจ่ายแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูง เพื่อใช้ป้องกันไวรัสโควิด

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เป็นผู้แทนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ สภากาชาดไทย จำนวน 100,000 ชิ้น...

ทายาทเครื่องร้อน ชู OEM น้ำดี

เคนยากุ ชี้เทรนด์คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมาก ส่งผลตลาดอาหารเสริมโตแรง บิ๊ก OEM แนะเลือกโรงงานผลิตที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อคู่ค้าและลูกค้าสามารถขายสินค้าได้ นายภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์...

เพราะโควิด-19 ทำให้เราเจ็บปวด...เปิดแนวคิดการสร้าง "รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร" 'โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์' แห่งแรกของไทย

ต้องยอมรับว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เราทุกคนล้วนเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ไปพร้อมกันทั่วโลก และล่าสุดกับการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าวมากที่สุดก็คือ "โรงพยาบาล"...

กิฟฟารีน ห่วงใยคนไทย เร่งผลิตเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ ระดับ Food Grade คุณภาพ รองรับความต้องการผู้บริโภค พร้อมแนะวิธีรู้รอดปลอดโควิด-19

กิฟฟารีน ผู้นำธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของคนไทย ให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 โดยตระหนักถึงมาตรฐานการผลิต ที่ใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม...

Related Topics