การรักษาลิ้นหัวใจ ผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: MITRAL VALVE REPAIR)

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday October 8, 2020 15:55
กรุงเทพฯ--8 ต.ค.--แมสคอท คอมมิวนิเคชั่น

โรคลิ้นหัวใจที่พบมากในคนไทยคือ ความเสื่อมของลิ้นหัวใจตามวัยและโรคหัวใจรูห์มาติก นอกจากนี้ยังพบจากสาเหตุอื่น เช่น ลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ ความผิดปกติของเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจมาแต่กำเนิด ซึ่งลิ้นหัวใจที่พบว่ามีปัญหาส่วนใหญ่คือ ลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral Valve) ที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้าย หากความเสียหายไม่มากจนเกินไป และไม่มีโรคร่วมอื่นๆที่ต้องทำผ่าตัดร่วม ปัจจุบัน สามารถทำการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัลผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: Mitral Valve Repair) ที่ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องตัดกระดูกสันอก (Sternum) ช่วยให้แผลเล็ก เจ็บน้อย พักฟื้นไม่นาน กลับมาทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ

ผศ.นพ.อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กล่าวว่า การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัลผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: Mitral Valve Repair) เป็นการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจโดยใช้เครื่องมือผ่าตัดที่ออกแบบเป็นพิเศษและใช้กล้องที่ทำให้เห็นภาพอย่างละเอียดใส่ผ่านรูขนาดเล็ก 4 รูบริเวณซี่โครงด้านขวาเพื่อให้มองเห็นภาพที่มีรายละเอียดชัดเจน โดยจะใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมผ่านท่อที่ใส่จากหลอดเลือดบริเวณขาหนีบเพื่อช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจชั่วคราวให้แพทย์เข้าไปผ่าตัดซ่อมแซมและเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้อย่างราบรื่น โดยไม่จำเป็นต้องตัดกระดูกสันอก (Sternum) เหมือนในอดีต

วิธีนี้นอกจากใช้เวลาผ่าตัดไม่นานอยู่ที่ประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง ยังช่วยให้แผลมีขนาดเล็กประมาณ 4 - 5 เซนติเมตรเท่านั้น ทั้งยังเสียเลือดน้อย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อบริเวณกระดูกสันอก เพราะไม่ต้องเลื่อยกระดูกสันอก ใช้เวลาพักฟื้นไม่นานก็กลับไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ วิธีนี้จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของแพทย์เป็นสำคัญ

ศัลยแพทย์หัวใจจะพิจารณาการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัลผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: Mitral Valve Repair) จากอาการและความผิดปกติของผู้ป่วยและผลการตรวจวินิจฉัยการทำงานของลิ้นหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) ที่แสดงความผิดปกติของลิ้นหัวใจได้ชัดเจนเป็นสำคัญ หากต้องเข้ารับการผ่าตัดแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจจะพิจารณาอายุ สภาพร่างกายของผู้ป่วย โรคประจำตัว หรือโรคต่างๆ ที่พบร่วม รวมถึงตำแหน่งของลิ้นหัวใจที่เกิดปัญหา ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจตามวิธีมาตรฐานได้ การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัลผ่านกล้องแบบแผลเล็กคืออีกทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง

ข้อดีของการผ่าตัดด้วยวิธีนี้คือ 1.ไม่ต้องตัดกระดูกสันอก (Sternum) 2.แผลเล็ก เจ็บน้อย เสียเลือดน้อย 3.ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 4.ลดระยะเวลาการพักฟื้น 5.ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ 6.หมดกังวลเรื่องความไม่สวยงามจากแผลผ่าตัด

อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัลผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: Mitral Valve Repair) ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจเป็นสำคัญ หากผู้ป่วยมีโรคร่วมอื่นๆ ที่ต้องผ่าตัดหลายโรค อาจไม่สามารถผ่าตัดรักษาด้วยวิธีนี้ได้ ซึ่งแพทย์จะพิจารณาวิธีผ่าตัดรักษาที่เหมาะสมต่อไป เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ รพ.หัวใจกรุงเทพ พร้อมให้การรักษาโรคหัวใจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและทีมสหสาขาตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพท์ที่ดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รพ.หัวใจกรุงเทพ โทร. 02-310-3000 หรือโทร. 1719


Latest Press Release

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ผสาน สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์ ป้องกัน รู้ทันโรค IPD และปอดบวม เนื่องในวันปอดบวมโลก

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนและอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค (ที่ 4 จากซ้าย) และดร.นายแพทย์พรเทพ...

Best of SABCS(R) News เตรียมเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัยจากการประชุม 2020 SABCS(R)

การประชุมสัมมนา San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS(R)) ครั้งที่ 43 กำลังจะเปิดฉากขึ้นทางออนไลน์ในอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์ เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Official Best of SABCS(R) News 2020...

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด"

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพร่หลายในทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะในระบบสาธารณสุขนั้น การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในวงการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุขเป็นสิ่งสำคัญ เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโลกดิจิทัล มีการใช้ระบบอัจฉริยะ (Smart Everything)...

อาจารย์แพทย์ ม.มหิดล "อาจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ" เดินหน้า "โครงการ 300 ดวงตาเทียม 300 ดวงใจ" ช่วยเหลือผู้สูญเสียดวงตาสู่ชีวิตใหม่

วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันคนพิการสากล ที่องค์การสหประชาชาติประกาศเพื่อให้ทั่วโลกเข้าใจปัญหาความพิการ และเกิดความตระหนักรู้ถึงสิทธิของคนพิการ ข้อมูลจาก World report on vision 2019 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานว่า...

เทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

แม่จำเป็นที่จะต้องดูแลตนเองตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เพื่อร่างกายให้สามารถสร้างน้ำนมได้พอกับความต้องการของทารก ในน้ำนม 100 มิลลิมิตร ให้โปรตีน 1.1 กรัม ไขมัน 4-4.5 กรัม และพลังงาน 67 -75 กิโลแคลอรี มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ...

Related Topics