W9 แนะปรับวิถีชีวิตใหม่ พิชิต "โรคอ้วน" ปัญหาสุขภาพระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday October 29, 2020 10:42
กรุงเทพฯ--29 ต.ค.--แอบโซลูท พีอาร์

W9 Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ในโรงพยาบาลพระรามเก้า มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรคโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน เผย "โรคอ้วน" คือปัญหาระดับโลก โดยจากภาพรวมสุขภาพคนไทยช่วงปีที่ผ่านมา ดัชนีมวลกายปกติมีแนวโน้มลดลง พบภาวะอ้วน BMI (Body Mass Index) สูงมากกว่า 25% เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 48.28 ของประชากรวัยทำงาน (ข้อมูลจากกรมอนามัย) ส่งสัญญาณอันตรายต่อร่างหลายด้าน ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ล่าสุดยูเอ็น พบปีที่ผ่านโรคอ้วนคร่าชีวิตประชากรทั่วโลกไปแล้วกว่า 4 ล้านคน ขณะที่ด้านประเทศไทยพบป่วยเบาหวานแตะ 4.8 ล้านคน เสียชีวิตไปแล้วกว่า 200 คน/วัน ซึ่งสาเหตุของโรคมาจากโรคอ้วน ผลพวงจากวิถีชีวิตเร่งรีบ รับประทานอาหารไม่มีคุณค่า ขาดการออกกำลังกาย สะสมความเครียด และมลพิษจากมลภาวะ W9 Wellness แนะเทคนิคการสร้างสมดุลร่างกายควบคุม BMI มาตรฐานควรต่ำกว่า 25% ด้วยการปรับวิถีชีวิต สร้างสุขภาพดี ห่างไกลโรค

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center ในโรงพยาบาลพระรามเก้า เผย ปัจจุบันภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน จัดเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้น ๆ ของประชาคมโลก พบมากในแทบทุกประเทศทั่วโลก และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน ล่าสุดข้อมูลจากสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ชี้ให้เห็นว่าช่วงปีที่ผ่านมา พบปัญหาโรคอ้วนคร่าชีวิตประชากรทั่วโลกไปกว่า 4 ล้านคน และคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะมีภาวะน้ำหนักเกินมากขึ้นในทุก ๆ ปี จากการสำรวจข้อมูลในระดับนานาชาติ พบว่า ประเทศไทยมีความชุกของภาวะโรคอ้วนโดยมีดัชนีมวลกาย หรือ BMI สูงมากกว่า 25% โดยสูงเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากมาเลเซียซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.28 จากภาวะโรคอ้วนในคนไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานมากถึง 4.8 ล้านคน และเสียชีวิตไปแล้วกว่า 200 คน/วัน โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง 13.1% นับว่าโรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพที่คนทุกเพศวัยต่างเผชิญ ซึ่งเป็นผลมาจากวิถีชีวิตแบบเร่งรีบ ทำให้บริโภคอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ขาดการออกกำลังกาย มีความเครียดสะสม และได้รับมลพิษจากมลภาวะรอบตัว

ในช่วงปีที่ผ่านมา มีผู้ที่เข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนที่ W9 Wellness Center จำนวนมาก โดยพบปัญหาหลักเกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิตและนาฬิกาชีวิตของแต่ละคน ที่ประกอบด้วย การรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่เกินกว่าที่ร่างกายจะสามารถเผาผลาญ การพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและทำให้เกิดความหิวมากกว่าเดิม รวมทั้งอยากรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูง ไม่ได้ออกกำลังกำลังกายหรือขยับตัวเพื่อเผาผลาญไขมันส่วนเกินออก อายุที่มากขึ้น และฮอร์โมนที่ลดลงทำให้อัตราการเผาผลาญช้าลง ส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มได้ง่ายขึ้น และบางส่วนที่เกิดร่วมกับปัจจัยทางพันธุกรรม

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคอ้วน และโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่ตามมา W9 Wellness Center เผยเทคนิคการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ให้ห่างไกลโรคอ้วน ป้องกันก่อนเกิดโรคแทรกซ้อน แนะนำ ควรรับประทานอาหารตามนาฬิกาชีวิต (Circadian eating) ไม่ทานใกล้เวลานอน ทานมื้อเช้า และเน้นเลือกรับประทานอาหารธรรมชาติแบบพืชเป็นหลัก (Whole-food Plant-based) หลีกเลี่ยงการประทานน้ำตาลและอาหารแปรรูปเป็นประจำ ออกกำลังกายหรือสร้างนิสัยให้เป็นคนที่มี Active lifestyle ทำจิตใจแจ่มใสอยู่เสมอ คิดบวก และรู้จักปล่อยวาง ที่สำคัญต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่นอนดึกเป็นนิสัย เพื่อที่จะให้ร่างกายได้สร้างโกรทฮอร์โมน ได้อย่างเต็มที่ เพราะนอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อระดับการเผาผลาญไขมันส่วนเกินแล้ว ยังส่งผลต่อระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร คือ ฮอร์โมนเกอลิน (Ghrelin) ที่จะบอกให้ร่างกายรู้สึกหิว และ ฮอรโมนเลปติน (Leptin) ที่จะบอกให้สมองสั่งการให้หยุดกินและรู้สึกอิ่ม ถ้านอนไม่พอ ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเกอลินเพิ่มขึ้นและ ฮอร์โมนเลปตินลดลง ส่งผลให้รู้สึกหิวอยู่ตลอดและไม่รู้สึกอิ่ม สรุปหลักการคือ กินให้ถูก ร่างกายต้องได้ขยับ เครียดให้น้อย และ นอนให้พอ ซึ่งเป็นเทคนิคเบื้องต้นจากโปรแกรม Holistic Weight Management โปรแกรมดูแลรูปร่างแบบองค์รวมที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์ เข้ากับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ผ่านการตรวจวิเคราะห์เชิงลึกถึงระดับเซลล์ โดยวิเคราะห์ถึงต้นต่อปัญหาการลดน้ำหนักของแต่ละบุคคล เจาะลึกถึง DNA ความแตกต่างทางพันธุกรรม ในโปรแกรมนี้จะมีทั้งการตรวจผ่านเนื้อเยื้อกระพุ้งแก้ม การตรวจเลือด และ รวมไปถึงการตรวจปัสสาวะ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย ความต้องการในสารอาหารแต่ละชนิด และรูปแบบการออกกำลังที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล รวมถึงระดับความสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ของร่างกาย ที่ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเผาผลาญและการนำไขมันไปใช้ของร่างกาย ซึ่งผลการตรวจทั้งหมดแพทย์จะนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนโปรแกรมการลดน้ำหนักที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล พร้อมคำแนะนำในการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่สามารถทำได้จริงเพื่อให้การลดน้ำหนักในครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รับบริการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (Body Composition Analysis) พร้อมเข้ารับการปรึกษาปัญหาสุขภาพและการลดน้ำหนักกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักและการชะลอวัยได้ฟรี 30 นาที ที่ W9 Wellness Center ในโรงพยาบาลพระรามเก้า (เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายเพื่อเข้ารับบริการล่วงหน้า) ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.w9wellness.com


Latest Press Release

อาจารย์แพทย์ ม.มหิดล "อาจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ" เดินหน้า "โครงการ 300 ดวงตาเทียม 300 ดวงใจ" ช่วยเหลือผู้สูญเสียดวงตาสู่ชีวิตใหม่

วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันคนพิการสากล ที่องค์การสหประชาชาติประกาศเพื่อให้ทั่วโลกเข้าใจปัญหาความพิการ และเกิดความตระหนักรู้ถึงสิทธิของคนพิการ ข้อมูลจาก World report on vision 2019 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานว่า...

เทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

แม่จำเป็นที่จะต้องดูแลตนเองตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เพื่อร่างกายให้สามารถสร้างน้ำนมได้พอกับความต้องการของทารก ในน้ำนม 100 มิลลิมิตร ให้โปรตีน 1.1 กรัม ไขมัน 4-4.5 กรัม และพลังงาน 67 -75 กิโลแคลอรี มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ...

EKH ลงเสาเอก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ถ่ายภาพร่วมกันในพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด...

ท้าทายลมหนาวกับเคล็ดลับดูแลผิวแพ้ง่าย

หลังจากฝนเริ่มทิ้งช่วง และลมหนาวน้อยๆ เริ่มผ่านมาทักทายกันบ้าง สาวๆ หลายๆ คนอาจจะสูดอากาศสดชื่นกันเพลิน จนลืมกันไปว่าลมเย็นสบายๆ นั้น จะมาพร้อมกับอากาศแห้งๆ ที่พลอยจะทำให้ผิวสวยๆ ขาดความชุ่มชื้นกันไปด้วย ซ้ำร้าย สำหรับบางคนที่เกิดอาการแพ้ง่ายอยู่แล้ว...

แค่คุณดัด โลกก็เปลี่ยน รวมข้อดีของการดัดฟัน

ข้อดีแรกที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะจัดฟันก็คือ เมื่อจัดเสร็จแล้วจะทำให้ฟันเรียงตัวกันสวยงาม ใบหน้าดูเข้ารูปขึ้น ดูสวยดูหล่อขึ้นแหละว่ากันง่ายๆ แต่ทว่าข้อดีของการจัดฟันที่หลายคนอาจยังไม่ทราบกันก็คือ การจัดฟันช่วยให้การบดเคี้ยวอาหารดีขึ้นได้ด้วย...

Related Topics