บลจ.ทหารไทยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ยึดหลักบรรษัทภิบาลเพื่อผลประโยชน์ผู้ถือหน่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday February 5, 2007 15:32

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด   เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของกองทุน และการจัดการกองทุนทุกๆกองทุนของบริษัท   เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการจัดการกองทุนด้วยความโปร่งใสและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บลจ.ทหารไทย นางสาวนวพร เรืองสกุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ปัจจุบันเป็นกรรมการให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการนโยบายเงินออมเพื่อการชราภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง   และนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ อดีตประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะบริหาร บริษัท ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นางโชติกากล่าวว่า กรรมการ RMC ทั้ง 3 ท่านจะมีสถานะเป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูแลการทำงานของผู้จัดการกองทุน   การดูแลนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ประกาศไว้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง   มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ ยังดูแลถึงการให้บริการที่ดีเหมาะสม และการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วย

“ธุรกิจจัดการกองทุนในประเทศขณะนี้ยังไม่มีข้อกำหนดบังคับ ซึ่งโดยปกติการทำงานด้านการตรวจสอบจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกลต.อยู่แล้ว   อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหน่วยของเรามากขึ้น จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ RMC ขึ้นมาเองเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส เพราะสิ่งสำคัญที่สุดของธุรกิจกองทุนรวมคือการมีชื่อเสียงที่ดีที่ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าการบริหารงานเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล” นางโชติกากล่าวในที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณลัคคณา บุษบา (09-488-1777)   และคุณสุจิรา   วิโรจนะ (01-629-1821)
PR Consultant   Tel. 0 2953-8633, 0 2953-8723

Latest Press Release

ภาพข่าว: พฤกษา ส่งเสริมพนักงานในองค์กร สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อลูกค้าจัดประกวด Pruksa Innovation Awards 2018

พฤกษาผู้นำอันดับหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จัดประกวด Pruksa Innovation Awards 2018 เป็นปีที่สามติดต่อกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทั้งองค์กรได้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อลูกค้า...

ภาพข่าว: งานเปิดตัว Breathe Ezy อากาศบริสุทธิ์อัดกระป๋องจากประเทศนิวซีแลนด์

กัลยานี กมลวิศิษฎ์ (คนกลาง) จัดงานเปิดตัว "Breathe Ezy" (บรีธ อีซี่) อากาศบริสุทธิ์อัดกระป๋องจากประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนเมืองที่เผชิญมลภาวะฝุ่นละอองที่เป็นพิษ โดยมี นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ (ที่ 2 จากขวา), ธิติธรรม กมลวิศิษฎ์...

ภาพข่าว: Start-up Plus A คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มของฝากของที่ระลึก...

ภาพข่าว: นิปปอนเพนต์ นำทีมอู่ในเครือวิริยะประกันภัย ตะลุยอิตาลีแทนคำขอบคุณ

นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ นำคณะผู้บริหารศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย และอู่ในเครือวิริยะประกันภัย ตะลุยประเทศอิตาลี แทนคำขอบคุณ...

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัลองค์กรรายได้เติบโต

นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานระบบปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เข้ารับรางวัล HOWE AWARDS 2018 ประเภท HOWE Smart Business Award 2018 รางวัลองค์กรที่รักษามาตรฐานการสร้างรายได้ ผลกำไร...

Related Topics