บลจ.ทหารไทยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ยึดหลักบรรษัทภิบาลเพื่อผลประโยชน์ผู้ถือหน่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday February 5, 2007 15:32

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด   เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของกองทุน และการจัดการกองทุนทุกๆกองทุนของบริษัท   เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการจัดการกองทุนด้วยความโปร่งใสและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บลจ.ทหารไทย นางสาวนวพร เรืองสกุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ปัจจุบันเป็นกรรมการให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการนโยบายเงินออมเพื่อการชราภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง   และนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ อดีตประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะบริหาร บริษัท ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นางโชติกากล่าวว่า กรรมการ RMC ทั้ง 3 ท่านจะมีสถานะเป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูแลการทำงานของผู้จัดการกองทุน   การดูแลนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ประกาศไว้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง   มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ ยังดูแลถึงการให้บริการที่ดีเหมาะสม และการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วย

“ธุรกิจจัดการกองทุนในประเทศขณะนี้ยังไม่มีข้อกำหนดบังคับ ซึ่งโดยปกติการทำงานด้านการตรวจสอบจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกลต.อยู่แล้ว   อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหน่วยของเรามากขึ้น จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ RMC ขึ้นมาเองเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส เพราะสิ่งสำคัญที่สุดของธุรกิจกองทุนรวมคือการมีชื่อเสียงที่ดีที่ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าการบริหารงานเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล” นางโชติกากล่าวในที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณลัคคณา บุษบา (09-488-1777)   และคุณสุจิรา   วิโรจนะ (01-629-1821)
PR Consultant   Tel. 0 2953-8633, 0 2953-8723

Latest Press Release

รวมพลังจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนสู่คนไทย

"ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระองค์อยากเห็นปวงชนชาวไทยอยู่ดีกินดีและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำรัสให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ในกรุงเทพฯ...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ด้านพ่อค้าทยอยนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดด้วย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับลดลง จากหาบละ 576 บาท เป็นหาบละ 549 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562...

วิสซ์ดอมโซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี เดินหน้าสนับสนุนนาย ณภัทร แบรนด์แอมคนล่าสุด เปิดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

หลังจากวิซส์ดอม โซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี (Whizdom Society by MQDC) เปิดตัว วิสซ์ดอมแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ (Whizdom Brand Ambassador) นาย- ณภัทร เสียงสมบุญ ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ล่าสุดวิสซ์ดอมได้ให้การสนับสนุนงานนิทรรศการภาพถ่ายของแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนดัง...

มาเรียม กระตุกจิตสำนึก คน ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

การแถลงข่าวสรุปสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ซึ่งมีสภาพภายนอกพบรอยขูดขีด ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ แพนหาง...

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติหลากเมนู ที่ฟาโวล่าบรันช์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ชวนคุณมาอิ่มอร่อยกับมื้อสายวันอาทิตย์ ในบรรยากาศสบายๆ ที่ฟาโวล่าบรันช์ ลิ้มลองอาหารนานาชาติหลากหลายเมนู เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดอาหารทะเล อาทิ ล็อบสเตอร์ หอยนางรม ปูม้า อีกทั้งอาหารอิตาเลียนรสชาติต้นตำรับ...

Related Topics