การประชุมวิชาการ นานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 29, 2012 10:11
กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--D-sure Creation

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ Asian Association on Remote Sensing (AARS) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 หรือ The 33rd ACRS 2012 โดย รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ - ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีนักวิจัยและ นักวิชาการจากหน่วยงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกว่า 1,104 คน จาก 50 ประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม

การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 หรือ The 33rd ACRS 2012 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ อีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และโครงการดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ถือได้ว่าการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของกลุ่ม Asian ให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดน สอดคล้องกับความประสงค์ของคณะกรรมการจัดการประชุมฯ ที่ต้องการจัดงานประชุมเพื่ออำนวยประโยชน์แก่บุคลากรของประเทศต่าง ๆ โดยที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2554 ได้มีการจัดประชุมแล้วที่กรุงไทเป ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ภายในงานจัดให้มี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 โดยจัดแสดงพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นิทรรศการของ สทอภ.ที่ให้บริการความรู้และข้อมูลของ “ดาวเทียมไทยโชต” ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ผ่านสื่อนิทรรศการที่ทันสมัย และนิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 50 คูหา รวมทั้งการนำเสนอบทความทางวิชาการที่น่าสนใจกว่า 32 หน่วยงาน และการประกวดออกแบบเว็บไซต์ของนิสิตนักศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

นอกจากนั้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับเทศกาลลอยกระทง สทอภ.และคณะเจ้าภาพได้จัดให้มีงานลอยกระทง เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติและแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของประเพณีไทย ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงขนมไทยหลากหลายชนิด สาธิตทำกระทง และการสอนร้อยพวงมาลัย ทั้งนี้มีไฮไลท์อยู่ที่การประกวด Mr. & Ms. Loi Kratong Contest ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมชาวต่างชาติได้เข้าร่วมการประกวดด้วย และเพิ่มบรรยากาศให้งามอย่างไทยด้วยการแสดงจากมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ - ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประธานเปิดงานกล่าวว่า “การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา หรือผู้ที่ให้ความสนใจ ในระดับชาติและนานาชาติ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ ที่จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เป็นส่วนสำคัญของการจัดการเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่ครอบคลุมที่สามารถนำไปประเมินและวิเคราะห์ผลเพื่อหาหนทางบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

สาระของการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ประกอบด้วย,การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ การนำเสนอบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ด้านกระบวนการและการประมวลผลภาพ, แผนที่, การเกษตร, ป่าไม้, ข้าว, การทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ รวมถึงมีหน่วยงานของไทยและต่างประเทศ จำนวน 32 หน่วยงาน จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ติดต่อ:

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 ได้ที่ http://acrs2012.gistda.or.th หรือสอบถามที่โทรศัพท์ 0 2141 4600-10 หรืออีเมล์ acrs2012@gistda.or.th


Latest Press Release

ภาพข่าว : สมาคมเพื่อนชุมชนไม่ทิ้งกัน มอบข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยทีมงานสมาคมฯ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลตำบลเนินพระ ในพื้นที่ จ.ระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 1,200 กล่อง...

“พุทธิพงษ์” หารือร่วมสภาอุตฯ-สภาหอฯ-สมาคมธนาคารไทย หนุน“โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล”

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทาง “โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล” ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอของบประมาณ ตาม พรบ. เงินกู้ 400,000 ล้านบาท โดยมีผู้แทนฯ...

“บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง บาร์บีคิว ซีฟู้ด” สดอร่อยได้ทุกวัน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา

ห้องอาหารโอเอซิส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ชวนคุณมาลิ้มลองความอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง บาร์บีคิว ซีฟู้ด และหลากหลายเมนูอาหารเอเชีย อิ่มอร่อย จัดเต็มเน้นๆได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ อาทิ ซุ้มอาหารทะเลสดๆ, ซุ้มซูชิหน้าต่างๆ,...

ภาพข่าว : ทรู ส่งใจให้ฮีโร่ไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบ True SMART 4G Adventure และซิมทรูมูฟ เอช โทรฟรี เน็ตฟรีไม่อั้นนาน 1 ปี

กลุ่มทรู โดย นางสาวหทัยณัฐ พงศ์ศรีรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค พื้นที่ภาคตะวันออก (ที่2 จากซ้าย) เป็นผู้แทน เดินหน้าส่งใจให้ฮีโร่ไทย สู้ภัยโควิด-19 โดยมอบ True SMART 4G Adventure พร้อมซิมจากทรูมูฟ เอช ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน...

แกะกล่องความอร่อย ตื่นตาตื่นใจ กับเมนูน้องใหม่สไตล์สเปน

อูโนมาส สาขาเซ็นทรัลชิดลม ชั้น Gเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาย่อยของห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอชวนคุณมาค้นหาเสน่ห์ความอร่อยสไตล์สเปน พร้อมเปลี่ยนสไตล์การทานอาหารแบบเดิมๆ เป็นการนั่งทานอาหารเลิศรสบนเคาน์เตอร์บาร์สุดหรู...

Related Topics