การประชุมวิชาการ นานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 29, 2012 10:11
กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--D-sure Creation

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ Asian Association on Remote Sensing (AARS) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 หรือ The 33rd ACRS 2012 โดย รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ - ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีนักวิจัยและ นักวิชาการจากหน่วยงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกว่า 1,104 คน จาก 50 ประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม

การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 หรือ The 33rd ACRS 2012 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ อีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และโครงการดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ถือได้ว่าการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของกลุ่ม Asian ให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดน สอดคล้องกับความประสงค์ของคณะกรรมการจัดการประชุมฯ ที่ต้องการจัดงานประชุมเพื่ออำนวยประโยชน์แก่บุคลากรของประเทศต่าง ๆ โดยที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2554 ได้มีการจัดประชุมแล้วที่กรุงไทเป ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ภายในงานจัดให้มี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 โดยจัดแสดงพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นิทรรศการของ สทอภ.ที่ให้บริการความรู้และข้อมูลของ “ดาวเทียมไทยโชต” ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ผ่านสื่อนิทรรศการที่ทันสมัย และนิทรรศการผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 50 คูหา รวมทั้งการนำเสนอบทความทางวิชาการที่น่าสนใจกว่า 32 หน่วยงาน และการประกวดออกแบบเว็บไซต์ของนิสิตนักศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

นอกจากนั้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับเทศกาลลอยกระทง สทอภ.และคณะเจ้าภาพได้จัดให้มีงานลอยกระทง เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติและแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของประเพณีไทย ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงขนมไทยหลากหลายชนิด สาธิตทำกระทง และการสอนร้อยพวงมาลัย ทั้งนี้มีไฮไลท์อยู่ที่การประกวด Mr. & Ms. Loi Kratong Contest ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมชาวต่างชาติได้เข้าร่วมการประกวดด้วย และเพิ่มบรรยากาศให้งามอย่างไทยด้วยการแสดงจากมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ - ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประธานเปิดงานกล่าวว่า “การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา หรือผู้ที่ให้ความสนใจ ในระดับชาติและนานาชาติ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ ที่จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เป็นส่วนสำคัญของการจัดการเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่ครอบคลุมที่สามารถนำไปประเมินและวิเคราะห์ผลเพื่อหาหนทางบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

สาระของการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ประกอบด้วย,การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ การนำเสนอบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ด้านกระบวนการและการประมวลผลภาพ, แผนที่, การเกษตร, ป่าไม้, ข้าว, การทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ รวมถึงมีหน่วยงานของไทยและต่างประเทศ จำนวน 32 หน่วยงาน จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ติดต่อ:

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 ได้ที่ http://acrs2012.gistda.or.th หรือสอบถามที่โทรศัพท์ 0 2141 4600-10 หรืออีเมล์ acrs2012@gistda.or.th


Latest Press Release

Ripleys Believe It or Not! Pattaya เชิญคุณวิ่งไปด้วยกันในงานวิ่งการกุศล Ripleys Charity Virtual Run 2020

ริบลีย์ เชื่อหรือไม่! พัทยา โดยนายไมคา ตามไท รองประธานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์และมูลนิธิบ้านครูบุญชู จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศล "Ripley's Charity Virtual Run 2020"...

ภาพข่าว: เอสเซ้นซ์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้น เพิ่มพลังขจัดคราบหนัก พร้อมกลิ่นหอมยาวนาน

นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เอส เซ้นซ์ และกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซ้นซ์สูตรเข้มข้น ที่เพิ่มพลัง ในการขจัดคราบสกปรกและคราบฝังลึก จัดการกับกลิ่นไม่พึง ประสงค์...

ซิติเซ็นใส่เกียร์เดินหน้า ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากร ลุย CSR ในโครงการ CITIZEN - Give the Better Life #ไปกับหมากไปกับCITIZEN

ถือเป็นโครงการนำร่อง ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมื่อ บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิกาซิติเซ็นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนาฬิกาซิติเซ็นดำน้ำรุ่นตระกูล FUGU หรือ NY 009 Series มีเพียง 999 เรือน...

คนกรุงเฮ....ขสมก.ใจป้ำ ลดค่าใช้จ่ายวันละ 18 บาท

ขสมก. จัดประชุม workshop เป้าหมายพัฒนาคุณภาพงานบริการ และลดภาระประชาชน ระดมสมองสนองนโยบาย ค่าโดยสาร " วันละ30บาท " ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ขสมก.) กล่าวว่า วันที่ 21 พฤศจิกายน นี้ เวลา 13.00 น. ขสมก. จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ...

บีทูเอส สาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง โฉมใหม่ล่าสุด

เปิดแล้ววันนี้ บีทูเอส สาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง โฉมใหม่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่น ครบครันทั้งหนังสือไทยและต่างประเทศ เครื่องเขียน อุปกรณ์ศิลปะ สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กยุคใหม่ทุกช่วงวัย พร้อมเปลี่ยนบีทูเอสให้เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์...

Related Topics