Guggenheim UBS MAP Global Art เปิดฉากเดินสายจัดนิทรรศการในต่างประเทศ ณ Asia Society Hong Kong Center

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 28, 2013 15:01
นิวยอร์ก และ ฮ่องกง--28 ต.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

-- No Country: ศิลปะร่วมสมัยเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมเปิดแสดงที่ Asia Society Hong Kong Center ในวันพุธที่ 30 ตุลาคมนี้

-- นิทรรศการนี้จะค้นหาความหลากหลายของการทำงานศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาค

Asia Society Hong Kong Center จะจัดแสดงนิทรรศการ No Country: ศิลปะร่วมสมัยเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการเดินสายจัดแสดงผลงานศิลปะในต่างประเทศเป็นครั้งแรกของ Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2013 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014 โดยนิทรรศการ No Country จะนำเสนอส่วนหนึ่งของทรรศนะที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน ผ่านผลงานล่าสุดของศิลปิน 13 รายจากบังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

(รูปภาพ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131028/DC03483 )

นิทรรศการดังกล่าวได้รับการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในนครนิวยอร์ก ที่พิพิธภัณฑ์ Solomon R. Guggenheim (22 กุมภาพันธ์-22 พฤษภาคม 2013) โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative ซึ่งเป็นความร่วมมือระยะเวลาหลายปี เพื่อบันทึกศิลปะร่วมสมัยในสามภูมิภาคหลัก ได้แก่ เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาตินอเมริกา และ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ตลอดจนมีการจัดสถาบันฝึกอบรมภัณฑารักษ์ นิทรรศการนานาชาติ โปรแกรมการศึกษาซึ่งมีผู้ชมเป็นผู้ขับเคลื่อน และการเพิ่มคอลเลคชันถาวรของ Guggenheim ทั้งนี้ ผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้เป็นชิ้นงานใหม่ที่รวมรวมมาไว้ในคอลเลคชันของ Guggenheim ภายใต้การอุปถัมภ์ของกองทุนจัดซื้อของ Guggenheim UBS MAP ภายหลังการจัดแสดงในฮ่องกงเสร็จสิ้นลงแล้ว นิทรรศการนี้จะย้ายไปจัดแสดงต่อที่สิงคโปร์

ภาพรวมของนิทรรศการ

นิทรรศการ No Country ดูแลการจัดแสดงโดย June Yap ภัณฑารักษ์ของ Guggenheim UBS MAP ฝ่ายศิลปะเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Dominique Chan ภัณฑารักษ์นิทรรศการของ Asia Society Hong Kong Center โดยนิทรรศการนี้จะประกอบด้วยภาพวาด งานแกะสลัก/งานปั้น ภาพถ่าย วิดีโอ และศิลปะสื่อผสม รวมทั้งสิ้น 18 ผลงาน

นางสาว Yap กล่าวว่า “รูปแบบงานศิลปะในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก และแน่นอนว่ามีศิลปินและผลงานศิลปะมากกว่าที่โครงการใดๆจะสามารถรับมือไหว นิทรรศการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอพัฒนาการทางศิลปะและเรื่องที่ศิลปินร่วมสมัยให้ความสนใจ และเพื่อท้าทายความได้เปรียบและการเล่าเรื่องของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดโปรแกรมต่างๆสำหรับให้ผู้รับชมในแต่ละท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม No Country จึงมิได้เป็นเพียงแค่นิทรรศการ หากแต่เป็นเวทีสำหรับการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น”

รายชื่อศิลปินในนิทรรศการนี้ ได้แก่
 • Bani Abidi (เกิดปี 1971 การาจี ปากีสถาน)
 • Reza Afisina (เกิดปี 1977 บันดุง อินโดนีเซีย)
 • Khadim Ali (เกิดปี 1978 เควตตา ปากีสถาน)
 • Aung Myint (เกิดปี 1946 ย่างกุ้ง พม่า)
 • Shilpa Gupta (เกิดปี 1976 มุมไบ อินเดีย)
 • Vincent Leong (เกิดปี 1979 กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย)
 • Tayeba Begum Lipi (เกิดปี 1969 ไกบันธา บังคลาเทศ)
 • Tuan Andrew Nguyen (เกิดปี 1976 ไซง่อน เวียดนาม)
 • Araya Rasdjarmrearnsook (เกิดปี 1957 ตราด ไทย)
 • Norberto Roldan (เกิดปี 1953 ร็อกซัสซิตี้ ฟิลิปปินส์)
 • Tang Da Wu (เกิดปี 1943 สิงคโปร์)
 • Truong Tan (เกิดปี 1963 ฮานอย เวียดนาม)
 • Vandy Rattana (เกิดปี 1980 พนมเปญ กัมพูชา)

ชื่อนิทรรศการ No Country ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรคแรกในบทกวีของ W.B. Yeats ที่มีชื่อว่า “Sailing to Byzantium”(1928) โดยเป็นการนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคที่ไม่จำกัดอยู่แค่พรมแดนทางกายภาพและการเมือง เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น มีความเป็นมายาวนานนับแต่สมัยอาณาจักรและจักรวรรดิโบราณ มาจนถึงการจัดตั้งรัฐประเทศแบบในปัจจุบัน ภูมิภาคแห่งนี้แฝงไปด้วยร่องรอยแห่งการล่าอาณานิคม การแบ่งแยก การแทรกแซง เหตุการณ์ และกระบวนการต่าง ๆ ที่จารึกอยู่ในความทรงจำทางวัฒนธรรม เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นจุดกำเนิดของความศรัทธา ศาสนา และหลักศีลธรรมที่มีความสำคัญจำนวนมาก ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และศาสนาอิสลาม

ภายใต้ความร่วมมือกับ Asia Society Hong Kong Center ทำให้การจัดแสดงครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่อิทธิพลของคำสอนทางศีลธรรมและความเชื่อด้านจิตวิญญาณของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อการหล่อหลอมชุมชนในภูมิภาค นิทรรศการ No Country เป็นการค้นหาความหลากหลายของการทำงานศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาคที่มีความหลากหลายนี้ และแสดงให้เห็นว่า วิธีนำเสนอของศิลปินในนิทรรศการนี้ ไม่ใช่แค่การนำเสนอเพียงส่วนหนึ่งเพื่อสะท้อนลักษณะที่ชัดเจนและผลกระทบของความเชื่อเท่านั้น

การนำเสนอผลงานศิลปะในนิทรรศการ No Country แบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ ซึ่งแต่ละส่วนสะท้อนถึงแง่มุมที่แตกต่างกันของศรัทธาและศีลธรรม โดยพื้นที่จัดแสดง 4 ส่วนจะสำรวจอิทธิพลของศาสนาต่อการสร้างรัฐประเทศในภูมิภาค ผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างสังคมโลกในปัจจุบันกับมรดกทางศาสนา การตั้งคำถามว่าหลักคำสอนทางศาสนาสามารถรวมชุมชนที่มีความคิดแตกต่างกันให้เป็นหนึ่งเดียวกัน หรือสร้างความขัดแย้งระหว่างกันได้อย่างไร และการสำรวจทางเลือกสำหรับบุคคลและชุมชนต่างๆโดยไม่คำนึงถึงความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกัน

เกี่ยวกับ Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative

ภายใต้แนวคิดที่ต้องการรวมกลุ่มผู้ชมต่างๆ ได้แก่ ศิลปิน ภัณฑารักษ์ และนักการศึกษา Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative มุ่งมั่นที่จะกระตุ้นให้เกิดการสนทนา และการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ยาวนานของสถาบัน ศิลปิน นักวิชาการ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และชุมชนออนไลน์ โปรแกรมนี้เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน 2012 โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นสากลที่โดดเด่นของมูลนิธิ Solomon R. Guggenheim และเพื่อเพิ่มจำนวนงานศิลปะของ Guggenheim อย่างมีนัยสำคัญจากบรรดาชุมชนที่หลากหลายเหล่านี้

การขยายการสนทนา ทั้งสถานที่จริงและออนไลน์

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสนับสนุนการสนทนาข้ามวัฒนธรรมเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยและวิธีปฏิบัติทางวัฒนธรรม Guggenheim ได้ดำเนินงานร่วมกับ Asia Society Hong Kong Center อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่แปลกใหม่และครอบคลุมในรูปแบบต่างๆ เช่น เวิร์กช็อปการฝึกอบรมผู้สอน เวิร์กช็อปสำหรับครอบครัว การจัดทัวร์สำหรับผู้ชมที่มีความบกพร่องทางสายตา โปรแกรมที่ดำเนินโดยศิลปิน การจัดทัวร์แบบมัลติมีเดียโดยใช้แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน และการประชุมสัมมนาว่าด้วยอัตลักษณ์ทางความคิดซึ่งเป็นความซับซ้อนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในศิลปะร่วมสมัย ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและอาชีพที่ทรงพลัง การมีส่วนร่วมโดยตรงของศิลปิน การผสมผสานเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และโปรแกรมที่ครอบคลุมด้านทัศนศิลป์ โปรแกรมการศึกษานี้จะกลายเป็นเวทีสำคัญในระดับนานาชาติเหนือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เพื่อเข้าถึงผู้คนหลายแสนคนทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม:
เว็บไซต์ของโครงการ guggenheim.org/MAP
เว็บไซต์ของ Asia Society Hong Kong Center: asiasociety.org/hong-kong
สื่อโซเชียลมีเดีย guggenheim.org/connect
หรือติดตาม #GuggUBSMAP ทางทวิตเตอร์ เพื่อรับชมข่าวสารล่าสุด

Latest Press Release

ภาพข่าว: เคทีซีมอบชุด Isolation Gown 10,777 ชุด ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากเชื้อโควิด-19

นายชุติเดช ชยุติ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ และนางพิทยา วรปัญญาสกุล (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบ Isolation Gown...

ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (3 มิ.ย. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก เลย และสมุทรปราการ รวม 7...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชวนสมาชิกสหกรณ์ปลูกพืชเศรษฐกิจ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ จับมือเอกชนแจกพันธุ์ข้าวโพดหวาน ทดลองปลูก 73 วัน รายได้เฉียดหมื่นต่อไร่

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือเอกชนรายใหญ่ หาช่องสร้างรายได้ช่วงโควิด 19 ให้สมาชิกสหกรณ์ ประเดิมทดลองปลูกข้าวโพดหวานพืชใช้น้ำน้อย 73 วัน สร้างรายได้เฉียดหมื่นบาทต่อไร่ เริ่มทดลองปลูกระยะแรก 350 ราย ระบุหากเกษตรกรพอใจจะเดินหน้าหนุนเป็นอาชีพหลัก...

ห้ามพลาด! SPU เปิดรับสมัคร #TCAS63 รอบ 5

กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #TCAS63 รอบ 5 พร้อมรับทุน 20,000 บาท* คลิก : www.spu.ac.th/page/TCAS63 ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2563 *เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด สมัครได้ทุกวัน...

รมช.มนัญญา เดินหน้ามอบนโยบายแบนสารเคมีเกษตร

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแบนสารเคมีการเกษตร พร้อมด้วยคณะทำงาน และนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท...

Related Topics