Global Art ตอนรับปิดเทอมชวนน้องๆ เรียนรู้วัฒนธรรมต่างแดน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday April 11, 2016 14:33
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--Play Communications

ปิดเทอมนี้ Global Art ชวนน้องๆ มาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างแดนจากประเทศญี่ปุ่นกับคอร์สใหม่ "Cultural Program" ผ่านกิจกรรมศิลปะ อาทิ การระบายสีฉากหลังและระบายสีผ้าใบอคริลิค การจัดดิสเพลย์ การปั้นดินเคลย์เป็นตัวคนและสิ่งของ พร้อมสอดแทรกความรู้ทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาด้านไอคิวและอีคิว ฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมือและการทำงานที่สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ เพิ่มสมาธิให้แก่ผู้เรียน และช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้มิติสัมพันธ์ สามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ – 15 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2146210, Facebook/ Global Art and Creative ( Thailand) และ www.globalart.co.th


Latest Press Release

เลขา กอศ. ตรวจเยี่ยมการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมอาชีวะ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนในการผลิตสื่อให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน...

ประสานกรมเจ้าท่าจัดระเบียบผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบ - เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด 19

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบที่ยืนเบียดเสียดแออัดในเรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า สำนักการจราจรและขนส่ง...

สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง – ให้ความช่วยเหลือดูแลลดผลกระทบโควิด-19

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยถึงการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพว่า...

ภาพข่าว : WCE-ปปร. 23รวมน้ำใจช่วยเหลือประชาชน มอบ“ปันสุข ปันน้ำใจ” สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ธุรกิจบริการวิศวกรรมในกลุ่มเอสเอสไอ ร่วมกับ สถาบันปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 23 (ปปร. 23) มอบตู้ “ปันสุข ปันน้ำใจ” พร้อมของอุปโภค บริโภค...

ภาพข่าว: วิริยะประกันภัย ร่วมสู้ภัยโควิด สนับสนุนชุด PPE รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รับมอบชุดปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 1,080 ชุด ถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน 4,000 คู่ และน้ำดื่ม 3,600 ขวด รวมถึงเครื่องอุปโภคที่จำเป็น จาก...

Related Topics