ตามติดโครงการตลาดเกษตรกร สศก. ย้ำ สินค้าได้คุณภาพปลอดภัย มีการสุ่มตรวจสารพิษทุกเดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 13, 2016 16:31
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามโครงการตลาดเกษตรกร เผย มูลค่าการจำหน่ายสินค้าในแต่ละครั้งเฉลี่ย 57,800 บาท/ครั้ง/สัปดาห์ หรือ ประมาณ 3 ล้านบาท/ปี โดยร้อยละ 81 เป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย ย้ำ มีการสุ่มตรวจสอบสารพิษตกค้างเฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามการดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้สโลแกน เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย เพื่อจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยตรง ซึ่งการติดตามประเมินผลครั้งนี้ สศก. ได้ลงพื้นที่สอบถามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมที่ผ่านมา รวม 25 จังหวัด พบว่า

ตลาดเกษตรกรมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าในแต่ละครั้ง เฉลี่ย 57,800 บาท/ครั้ง/สัปดาห์ หรือประมาณ 3 ล้านบาท/ปี โดยมูลค่าการจำหน่ายมีค่าต่ำสุด ถึง สูงสุดอยู่ที่ 20,000 – 140,000 บาท สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีคุณภาพและเป็นสินค้าปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 81 ส่วนที่เหลือร้อยละ 19 บางส่วนอยู่ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐาน และบางส่วนเป็นเกษตรกรที่มีข้อจำกัดไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานได้แต่เป็นสินค้าปลอดภัยที่คณะกรรมการตลาดรับรองและอนุญาตให้เข้ามาจำหน่ายในตลาดได้ โดยแต่ละตลาดยังมีการสุ่มตรวจสอบสารพิษตกค้างเฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

นอกจากนี้ พบว่า สินค้าที่นำมาจำหน่ายเริ่มเป็นสินค้าใหม่มากขึ้น และมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือเป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะถิ่น และจากนโยบายที่ต้องการให้มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม (Corporate Social Responsibility : CSR ) ขณะนี้ มีตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐวิสาหกิจ เช่น ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และ อื่นๆ แล้วคิดเป็นร้อยละ 57 โดยมีการสนับสนุนจำพวกเต็นท์ ถุงพลาสติก และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

สำหรับข้อเสนอแนะที่ค้นพบ คือ ควรพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากยิ่งขึ้น และ ควรพัฒนาสถานที่ให้เป็นตลาดถาวร เนื่องจากสถานที่จัดตลาดเกษตรกร บางแห่งพื้นที่จัดไม่เหมาะสม เช่น จัดในสวนสาธารณะ ถนน หรือลานจอดรถ ทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาให้ยั่งยืน โดยควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนาในแต่ละด้าน เช่น การอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสารตกค้าง เป็นต้น ทั้งนี้ สศก. จะยังคงติดตามการดำเนินโครงการเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามการดำเนินงานอีกระยะ รวมกว่า 20 จังหวัด ซึ่งจะมีการรายงานภาพรวมโครงการให้ทราบในระยะต่อไป


Latest Press Release

โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ให้การต้อนรับ “อิทธิพล คุณปลื้ม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กิตติเดช คุ้มม่วง (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ให้การต้อนรับ อิทธิพล คุณปลื้ม (คนที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสให้เกียรติเข้าพัก ณ โรงแรมแคนทารี เบย์...

#ที่พักหนึ่งเดียวในระนอง การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn's cup "Tour of Thailand 2020"

พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย และท่านพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รวมทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติจัดการประชุมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn's...

วศ.เสริมหลักสูตร “ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี”

ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี” โดยมี นางอังสนา ฉั่วสุวรรณ และนางสาววันดี ลือสายวงศ์...

นฤมล หารือร่วมภาคอุตสาหกรรม ยกระดับฝีมือแรงงานไทย

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ร่วมกับสถานประกอบกิจการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม 37 หน่วยงาน เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน...

สจด.เปิดคอร์สอบรมอาหารระยะสั้น

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดหลักสูตรอบรมอาหารระยะสั้นวิธีทำอาหารคาว-หวาน 10 หลักสูตร (เสียค่าใช้จ่าย) อาทิคอร์สเสี่ยวหลงเหา เผือกทอด คอร์สอาหารจานเดียว คอร์สขนมจีนน้ำพริก ขนมจีนน้ำยา คอร์สขนมเปี๊ยะไส้ลาวา คอร์สผัดไท หอยทอด ออส่วน...

Related Topics