TUEWAS ประสานกำลังกับ SNRD ASIA แตกประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 13, 2016 16:48
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน

ด้วยกุญแจสู่ความสำเร็จของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 คือ ความร่วมมือในการดำเนินงานที่เข้มแข็ง และการเชื่อมโยงการดำเนินงานระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติเข้าด้วยกัน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จึงได้จัดการประชุมร่วมระหว่างเครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย (TUEWAS) และเครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนในเอเชีย (SNRD ASIA) ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสร้างความคืบหน้าในการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐทั่วโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่ง SDGs จะมีบทบาทสำคัญยิ่งในการดำเนินงานความร่วมมือด้านการพัฒนาของเยอรมัน

การประชุมระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสให้นักวิชาการของ GIZ ทั่วภูมิภาคเอเชียกว่า 250 ท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนจากนานาประเทศ ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์การดำเนินงานจากโครงการต่างๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงเข้ากับ SDGs ได้

ดร. ฮงจู ฮาห์ม รองเลขาธิการบริหาร คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) กล่าวระหว่างการปราศรัยว่า "วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและสนใจในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ ผ่านความร่วมมือแบบใต้-ใต้ หรือที่เรียกว่าความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่ประเทศกำลังพัฒนาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันหาวิธีการหรือนโยบายที่ดีที่สุดมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ การรับมือกับปัญหาภัยพิบัติ ก็เป็นภารกิจหนึ่งส่วนสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายของ SDGs ซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางอาหาร โครงสร้างพื้นฐาน เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังคงประสานความเข้มแข็งในการดำเนินงานเรื่องระบบการเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ประเทศกัมพูชา มัลดีฟส์ เมียนมาร์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา ที่จะมุ่งแก้ปัญหาด้านน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำข้ามพรมแดน น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มด้วย"

"เฉพาะในปี 2558 น้ำท่วมสร้างความเสียหายกว่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำข้ามพรมแดนขนาดใหญ่ ดังนั้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเรื่องระบบการเตือนภัยล่วงหน้าจึงมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ในภูมิภาคนี้ ซึ่ง UNESCAP และ GIZ กำลังร่วมกันดำเนินการ เราหวังว่าจะมีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ"

มร. สเตฟาน เฮลมิ่ง ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวว่า "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs จัดทำขึ้นเพื่อใช้สานต่อภารกิจภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) รวมทั้งใช้เป็นเป้าหมายสำหรับการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจวบจนปี 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปีข้างหน้า SDGs ถูกรับรองให้เป็นวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการประชุมของสหประชาชาติร่วมกับชาติสมาชิก 193 ประเทศทั้งในซีกโลกเหนือและโลกใต้ ในโอกาสนี้ GIZ มีความภูมิใจที่จะสนับสนุนการดำเนินงานและทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เรากำลังทำงานไม่เพียงแต่บูรณาการ SDGs เข้าไปในกรอบนโยบายและแผนระดับชาติ แต่ยังช่วยสร้างและแบ่งปันแนวคิด ความรู้ ไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วย"

"วันนี้เราได้มาร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและความร่วมมือที่ยั่งยืนในภูมิภาค เครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย (TUEWAS) และเครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนในเอเชีย (SNRD ASIA) ซึ่งถูกดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ GIZ ได้มารวมกันครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงลึกและอภิปรายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่างๆ ของ GIZ ให้สอดคล้องกับ SDGs และข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ"

ด้าน ดร.ฟิลิปป์ มาเกียร่า โฆษกจากเครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย กล่าวว่า "การประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสที่พิเศษสุด ในการสร้างความเชื่อมโยงกว่า 100 โครงการของ GIZ ในภูมิภาคเอเชีย การเชื่อมโยงการดำเนินงานของแต่ละเครือข่าย และการกำหนดวิธีบูรณาการการดำเนินงานที่ชัดเจนนี้ จะสามารถเติมเต็มเป้าประสงค์ของ SDGs และสามารถขจัดความยากจนทั่วโลกได้ในที่สุด ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรทางธรรมชาติของ GIZ จะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 นี้"

มร.เบิร์ทโฮลด์ เชิล์ม โฆษกจากเครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนในเอเชีย กล่าวเสริมว่า "ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองเครือข่ายระดับภาคได้มาผนึกกำลังและจัดประชุมร่วมกัน ซึ่งทำให้เราสามารถดึงทรัพยากรมาใช้ร่วมกัน และแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างสองเครือข่าย ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้การประชุมวันนี้มีประสิทธิภาพและคุ้มทุน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทสรุปจากการประชุมจะถูกนำมาใช้เป็นทิศทางการพัฒนา เพี่อขจัดความยากจน ต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำในสังคมและความ อยุติธรรม แก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้"


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงแรงพูลแมน ขอนแก่นฯ ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ ในโอกาสเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจ...

กสอ. ลงพื้นที่เมืองน่าน โชว์ความสำเร็จ ปั้น นักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เมืองน่าน บุกบ้านถั่วลิสง ต้นแบบความสำเร็จ "ปั้น" นักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่ ผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ต่อยอดธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มปีละกว่า 4 - 5 ล้านบาท นายณัฐพล รังสิตพล...

กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรู คว้าแชมป์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2562 องค์กรแรกของประเทศไทย ในรอบ 8 ปี ที่ได้รับรางวัลสุดสุด บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นส่งมอบบริการและเครือข่ายคุณภาพเพื่อลูกค้าชาวไทย

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (ซ้าย) มอบรางวัลเกียรติยศระดับโลก Thailand Quality Award 2019 แก่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู โดย นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) พร้อมด้วย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา...

เดินหน้าโครงการ Green Bangkok 2030 เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มปอดให้คนเมือง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในเมือง จึงได้จัดทำโครงการ GREEN BANGKOK 2030 ขึ้น โดยเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่าย...

ทัพรถแข่ง เอเชียน เลอมังส์ กระหึ่มบุรีรัมย์! ! เปิดโปรแกรมวันแรกสุดมันส์ ลุ้นตัดสินแชมป์เดือดวันอาทิตย์นี้

ทัพรถแข่งระดับโลก 23 คัน ในศึก "เอเชียน เลอมังส์ ซีรีส์" ศึกดวลความเร็วแบบเอ็นดูรานซ์ ภายใต้รถแข่งที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำ มีนักขับยอดฝีมือจากทีมต่างๆเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก ในวันแรกเป็นการลงซ้อมอย่างสุดเข้มข้นที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต...

Related Topics