Saturday January 19, 2019 07:31

ทั่วไป Press Release : 27 Jul 2016

กปภ. มอบส่วนลดค่าน้ำประปาให้ชาวขอนแก่นกว่า 11,113 ราย ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ทั่วไป—27 Jul 16

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาขอนแก่น มอบสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำประปาที่สามารถประหยัดการใช้น้ำในช่วงที่ 1คือ เดือนเมษายน เทียบกับ พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผู้เข้าหลักเกณฑ์ได้รับสิทธิตามโครงการ จำนวน 11,113 ราย รวมมูลค่าเกือบ 600,000 บาท นายเสรี

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติขณะเติมก๊าซรถยนต์ เพิ่มความปลอดภัย...ลดเสี่ยงอันตรายร้ายแรง ทั่วไป—27 Jul 16

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ใช้รถระบบก๊าซเลือกใช้บริการจากสถานีบริการก๊าซที่ได้มาตรฐาน ดับเครื่องยนต์และลงจากรถทุกครั้ง ไม่ประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟขณะเติมก๊าซ ไม่เติมก๊าซเกินแรงดันหรือความจุของถังก๊าซ

ปภ.รายงานสถานการณ์ฝนตกหนัก และวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด เตือนประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักบ ทั่วไป—27 Jul 16

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักและวาตภัยใน 3 จังหวัดได้แก่ สงขลา ฉะเชิงเทรา และอำนาจเจริญ บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 20 หลังคาเรือน เสาไฟฟ้าแรงสูงหัก32 ต้น ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 9 ราย

ฉัตรชัย นั่งหัวโต๊ะเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงถกแผน 5 ปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ทั่วไป—27 Jul 16

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมชี้แจงและหารือแนวทางปฏิบัติร่วมกันตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ทั่วไป—27 Jul 16

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มุ่งเน้นให้บริการแก้ไขปัญหาและให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดโครงการ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด คืนชีวิตสู่แหล่งน้ำ ทั่วไป—27 Jul 16

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดโครงการ "เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด คืนชีวิตสู่แหล่งน้ำ" เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ

ก.เกษตรฯ เร่งหาแนวทางปฏิบัติการร่วมกันภายใต้การใช้อำนาจ ม.44 ทั่วไป—27 Jul 16

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินการ ม.44 การครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 ไม่ยอมเข้ากระบวนการ จำนวน 429 แปลง เนื้อที่รวม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงาน สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด 84 พรรษา ทั่วไป—27 Jul 16

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการจัดงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -14 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ว่า

ธพว.โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 59 เข้าเป้าทุกด้าน มีกำไรสุทธิ 1,104 ล้านบาท พร้อมผนึกพันธมิตร ทั่วไป—27 Jul 16

ในวันนี้ (27 กรกฎาคม 2559) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้แถลงข่าว ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2559 โดย นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ และ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. (SME Development Bank)

ภาพข่าว: ธพว. แถลงข่าวผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ปี 2559 ทั่วไป—27 Jul 16

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2559 มีกำไรสุทธิ 206 ล้านบาท ครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2559 มีกำไรสุทธิรวม 1,104

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 ทั่วไป—27 Jul 16

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559) จัดเก็บได้ 1,793,590 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ

มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต ทั่วไป—27 Jul 16

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 ทั่วไป—27 Jul 16

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,807,149 ล้านบาท

ครึ่งปีแรก..! คปภ.เอาจริงเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่กระทำผิดกฎหมายแล้ว 27 ทั่วไป—27 Jul 16

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รายงานว่า ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ (วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559) สำนักงาน คปภ. ได้ตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ทั่วไป—27 Jul 16

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรเปิดการสัมมนา โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล ทั่วไป—27 Jul 16

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล" ให้แก่ผู้ประกอบกิจการร้านทอง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายภาษีที่เกี่ยวกับระบบบัญชีและภาษีธุรกิจค้าทองคำ

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ทั่วไป—27 Jul 16

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2559 โดยเป็นการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2559 ทั่วไป—27 Jul 16

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2259 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26

ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั่วไป—27 Jul 16

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27

อร่อยแบบเต็มอิ่มไปกับ เวิฟ คลิกโกต์ (Veuve Clicquot) แชมเปญซันเดย์บรั้นช์สุดหรู ที่ ทั่วไป—27 Jul 16

เชิญทุกท่านอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อสายวันอาทิตย์มื้อหรู พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับสุดยอดแชมเปญและเมนูอาหารรสเลิศหลากเมนู ทั้งอาหารสไตล์ฝรั่งเศส ไทย ญี่ปุ่น เมนูเพื่อสุขภาพ อาหารทะเลสดใหม่นำเข้าจากแหล่งที่ดีที่สุดทั่วโลก

อิ่มอร่อยไปกับ SOLE MEUNI?RE เมนูปลาตาเดียวทอดซอสเนยแสนอร่อย ปรุงด้วยสูตรเฉพาะสไตล์ฝรั่งเศสแบบดั้งเด ทั่วไป—27 Jul 16

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – วันที่ 20 กันยายนนี้ เชฟนิโคลิโน่ ลัลลา และทีมเชฟประสบการณ์แห่ง เมดิซี่ คิทเช่น แอนด์ บาร์ เจ้าของหลากหลายรางวัลห้องอาหารอิตาเลียนยอดเยี่ยม

ลาพาร์ต บาร์ แอนด์ เรสเตอรองค์ ได้รับรางวัลห้องอาหารที่ให้บริการไวน์ยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ ทั่วไป—27 Jul 16

โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ลาพาร์ต บาร์ แอนด์ เรสเตอรองค์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลห้องอาหารที่ให้บริการไวน์ยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ จากนิตยสารไวน์สเป็คเตเตอร์ ประจำปี ค.ศ. 2016 (Wine Spectator Award of

อิ่มหนำไปกับอลังการอาหารทะเลคุณภาพระดับพรีเมียม สดใหม่จากทะเลในสไตล์ซีฟู้ดมาร์เก็ต ที่ บาร์เบต | ทั่วไป—27 Jul 16

บาร์เบต เดอะ สเต็กเฮ้าส์ แบงค็อก แห่งโฮเทล มิวส์ แบงค็อก การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศมากมาย ขอเชิญทุกท่านควงแขนครอบครัวที่รักและกลุ่มเพื่อนสนิทมาร่วมอิ่มหนำไปกับอาหารทะเลคุณภาพสดใหม่ ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารทะเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ในทุกมื้อค่ำ

ภาพข่าว: HomePro Fair ครั้งแรกกับ งานแฟร์เรื่องบ้านสำหรับทุกครอบครัว ช้อป กิน บิน เที่ยว ทั่วไป—27 Jul 16

นายณัฎฐ์ จริตชนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวการจัดงาน"Homepro Fair"ภายใต้คอนเซ็ปต์ Living & Life style Fair "ช้อป กิน บิน เที่ยว" งานแฟร์เรื่องบ้านครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่จะมาตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย

โจ๊ะครึม ครึม เสน่ห์กันตรึมกับการสร้างพลเมือง มูลนิธิสยามกัมมาจล ทั่วไป—27 Jul 16

ความสนุกสนานของดนตรีที่เล่นสดในจังหวะตีโทนโจ๊ะครึม ครึม สอดรับกับคำร้องภาษาเขมร ผสานท่วงท่าร่ายรำ คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของการแสดง"กันตรึม"การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอีสานใต้ ที่สืบสานโดยเยาวชนรุ่นใหม่จาก

วสท. ชี้จุดอ่อนแผนรับมือน้ำท่วม กทม. พร้อมเสนอแนะแนวทางระยะสั้น กลาง ทั่วไป—27 Jul 16

จากเหตุการณ์ฝนตกหนักคืนวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 21 ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังใน 36 พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร นำมาสู่ปัญหาจราจรอย่างหนักในหลายพื้นที่

ภาพข่าว: ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยจากกระทรวงแรงงาน ทั่วไป—27 Jul 16

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยจากกระทรวงแรงงาน" มาเพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ต่อไป

ภาพข่าว: เคทีซีรับรางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ทั่วไป—27 Jul 16

นายศักดา จันทราสุริยารัตน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัล ESG 100 (Environmental, Social and Governance) ประจำปี 2559

ผ่อนคลายความเมื่อยล้า 3 ขั้นตอนกับ Foot treatment ทั่วไป—27 Jul 16

หลีกหนีรถติดบนท้องถนนแล้วมาพักเท้าด้วยสปาแบบพิเศษกับ "Foot treatment" โปรโมชั่นสุดคุ้ม ดูแลเท้าคุณเป็นพิเศษภายใน 3 ขั้นตอน เริ่มด้วยการ Fish Spa วิธีการขจัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออกแบบธรรมชาติ เพื่อให้เท้าสะอาดเนียนนุ่ม ตามด้วยนวดทรีตเมนต์กดจุดต่าง ๆ

ชั้นโดยสารชั้นหนึ่งของสายการบินเอทิฮัด คว้า 3 รางวัล จากการประกาศผลรางวัลสายการบินระดับโลกของสกายแทร ทั่วไป—27 Jul 16

สายการบินเอทิฮัดได้รับรางวัล 3 รายการอันเป็นที่ปรารถนาจากการประกาศผลรางวัลสายการบินระดับโลกประจำปีของสกายแทรกซ์ ณ งานฟาร์นโบโรห์ แอร์โชว์ ที่สหราชอาณาจักร ได้แก่ สายการบินที่มีชั้นโดยสารชั้นหนึ่งที่ดีที่สุดในโลก บริการอาหารสำหรับชั้นหนึ่งที่ดีที่สุดในโลก

ภาพข่าว: เบอร์แทรมเคมิคอล มอบเงินสนับสนุน หุ่นละครเล็ก คณะคำนาย ทั่วไป—27 Jul 16

นางสุวรรณา เอี่ยมพิกุล (กลางเสื้อขาว) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.ธนาภรณ์ธนโรจน์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(คนที่2จากซ้าย) บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "เซียงเพียว" และ "เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์"

พีทีแจกแล้ว แจกจริง!! ทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท กับผู้โชคดีคนแรก ทั่วไป—27 Jul 16

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG คืนกำไรให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศกับโปรโมชั่นยักษ์ใหญ่ "พีทีทุ่มแจกทอง จัดโปรฯ หนัก PT Max card ให้ทุน ลุ้นเลข ลุ้นล้าน ทุกเดือน" มอบ

ร่วมฤดี เฮลท์ มาสสาจจ์ จัดแคมเปญ THE PROFESSIONAL CARE นวดหม้อเกลือเพื่อสุขภาพ ลด ทั่วไป—27 Jul 16

วันนี้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2559 "ร่วมฤดี เฮลท์ มาสสาจจ์" ร้านนวดเพื่อสุขภาพและการดูแลผิวพรรณในแนวธรรมชาติ จัดแคมเปญ THE PROFESSIONAL CARE ด้วยราคาสุดคุ้ม ลด 25% สำหรับผู้ใช้บริการกลุ่มการนวดประคบด้วยหม้อเกลือสมุนไพรสด (Salt Pot Massage)

แผนแม่บทพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในงานนิทรรศการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ทั่วไป—27 Jul 16

รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและรับฟังข้อคิดเห็นโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2 เผยแบบร่างแนวคิดแผนแม่บทระยะทางสองฝั่งรวม 57 กม. และระยะนำร่องสองฝั่งรวม 14 กม.ณ ลานกิจกรรมใกล้ศูนย์มรดกเจ้าพระยา สะพานพระราม

พานาโซนิค หนุน #มัธยม ประกวดคลิป!!! ทั่วไป—27 Jul 16

"พานาโซนิค" หนุนความสามารถด้านไอทีและเทคโนโลยีของเด็ก 'Gen z' ไทย เตรียมเฟ้นหาผู้ชนะไปวัดฝีมือกับระดับมัธยมในเวทีโลก น้องๆ ทีมีอายุ 10-18 ปี อย่ารอช้ารีบส่งคลิปวีดิโอเข้าประกวดในโครงการ"KWN" Panasonic Kid Witness News 2016 กับโจทย์ การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม

ยกคาราวานดารามาชวน ช้อป กิน บิน เที่ยว สนั่นเมือง!! ในงาน Homepro Fair ทั่วไป—27 Jul 16

"อาตุ่ย" "เอ๋– พรทิพย์" "ดีเจอ้อย – นภาพร" "พิมพ์-พิมมาดา"และ "นุช-นุขนันท์" ภรรยาสาวแสนสวยของนักร้องหนุ่ม "ตู่-ภพธร" พาชม ชิม ช้อป สินค้าหลากหลายทั้งของกิน ของใช้พร้อมทั้งโปรโมชั่นดีๆแบบจัดหนักในงาน"Homepro Fair 2016" ตั้งแต่วันที่ 22-31

อิ่มหนำแบบเต็มคำไปกับค่ำคืนแห่งสุดยอดอาหารทะเล บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดไนท์มาร์เก็ต คุณภาพระดับพรีเมียม ทั่วไป—27 Jul 16

"อิ่มหนำแบบเต็มคำไปกับค่ำคืนแห่งสุดยอดอาหารทะเล "บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดไนท์มาร์เก็ต" คุณภาพระดับพรีเมียม สดใหม่ ตัวโต ที่ ห้องอาหารวัวล่า! (Voilà!) โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท" เชิญคนรักอาหารทะเลทุกท่านมาเพลิดเพลินไปกับคอนเซ็ปต์

เผยเคล็ด (ไม่) ลับฉบับเพื่อผิวใส ห่างไกลสิว-ฝ้าจากเฟเชียลลิสต์ (Facialist) ทั่วไป—27 Jul 16

พูดถึงปัญหาสิว ฝ้า หน้ามัน คงไม่มีสาวคนไหนอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะนอกจากจะทำให้แต่งหน้ายากแล้ว ยังทำให้เสียความมั่นใจกันไม่น้อยกับรอยด่างดำขรุขระแก้ยาก วันนี้เรามีเคล็ด (ไม่) ลับ ในการฟื้นฟูและดูแลใบหน้าให้เนียนใสจากผู้เชี่ยวชาญ "อลิสา สิริสันต์

มรภ.สงขลา รับรางวัลพร้อมให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั่วไป—27 Jul 16

มรภ.สงขลา ปลื้ม ยูนิเน็ทมอบรางวัลสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ชี้คณะรัฐมนตรียกเป็นวาระแห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศ นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วสท.ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตเหล็กฯ จัดงานเหล็กข้ออ้อยกับงานก่อสร้างยุคประเทศไทย ทั่วไป—27 Jul 16

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า จัดงานแถลงข่าว "เหล็กข้ออ้อยกับงานก่อสร้างยุคประเทศไทย 4.0" นำโดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการพร้อมด้วยรศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา

ประชาชน 64.33 เชื่อว่า social media ช่วยทำให้ใกล้ชิดพุทธศาสนาได้มากขึ้น ทั่วไป—27 Jul 16

ประชาชน 64.33 เชื่อว่า social media ช่วยทำให้ใกล้ชิดพุทธศาสนาได้มากขึ้น แต่ร้อยละ71.26 เคยพบเห็นการใช้ social media ไปในทางพุทธพาณิชย์ มากกว่าครึ่งหนึ่งยอมรับเคยพบเห็นพฤติกรรมการใช้ social media ที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

ห้องอาหารเรือนต้น เมนู ก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุ๋น และ ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด ทั่วไป—27 Jul 16

ห้องอาหารเรือนต้น ค๊อฟฟี่ช๊อป คัดสรรเมนูเด่นประจำเดือนกรกฎาคม ไม่ว่าจะเป็น "ก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุ๋น" ซี่โครงหมูชิ้นโตตุ๋นนานจนเข้าเนื้อนิ่ม ซดกับน้ำซุปร้อนๆ อร่อยถูกปากแทบไม่ต้องปรุงเพิ่ม ต่อกันที่ "ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด"

พณ.จัดใหญ่งานสัมมนาด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ เน้นมาตรฐาน นวัตกรรม และความหลากหลายในงาน Organic and ทั่วไป—27 Jul 16

กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงาน Organic and Natural Expo 2016 เพื่อผลักดันสินค้าเกษตอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง สร้างการรับรู้และความเข้าใจในตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

วธ.เผยผลสำรวจความคิดเห็น วันอาสาฬหบูขา-เข้าพรรษา ทั่วไป—27 Jul 16

วธ.เผยผลสำรวจความคิดเห็น วันอาสาฬหบูขา-เข้าพรรษา ปลื้ม ปชช.ทั่วประเทศ พร้อมใจร่วมกิจกรรม ตักบาตร-เวียนเทียน-ฟังเทศน์ฟังธรรม ชี้ดื่มสุรา/เสพของมึนเมาพฤติกรรมไม่เหมาะสม กรมการศาสนาร่วมมือ จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนทั่วประเทศ ขณะที่ 15

นักศึกษาวิศวลาดกระบังคว้ารางวัลชนะเลิศ งานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICT-ISPC ทั่วไป—27 Jul 16

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดย รศ.ดร. คมสัน มาลีสี คณบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศจากงาน Software Innovation

โมโนโบบาย ปั้น M GAME ศูนย์รวมความสนุก ทั่วไป—27 Jul 16

บุกเบิกธุรกิจโมบายจนสำเร็จลุล่วงไปแล้ว ล่าสุด คุณจิรประวัติ บุณยะเสน ลูกหม้อคนเก่งของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี ก็กำลังหันมาปลุกปั้นตลาดเกมให้คึกคักขึ้นด้วย กับ "M GAME" ศูนย์รวมความสนุก โหลดเล่นเกมฟรีไม่อั้นกว่า 1,000 เกม พร้อมเสิร์ฟทั้ง Application

แสนสิริเปิดตัว ฮาบิโตะ (HABITO) รีเทล มอลล์ มูลค่าลงทุนกว่า 400 ลบ. วางเป้าหมายรายได้ต่อปี 40 ทั่วไป—27 Jul 16

แสนสิริเปิดตัว "ฮาบิโตะ (HABITO) รีเทล มอลล์" ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Heart of Good Living ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้มอลล์แห่งแรกจากแสนสิริ ขนาด 10,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ 4 ไร่ของที77 (T77) มูลค่าการลงทุนกว่า 400 ลบ. ไฮไลท์จุดเด่น ฮับบาโตะ (HUBBA-TO) Coworking

Moet Hennessy ฉลองความสำเร็จของ Solar Impulse ในการเดินทางรอบโลกด้วยเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ ทั่วไป—27 Jul 16

กว่าหนึ่งปีหลังจากที่เริ่มต้นการเดินทางรอบโลก Solar Impulse ได้กลับมายังอาบูดาบีอีกครั้ง พร้อมบทพิสูจน์ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของ Solar Impulse และในฐานะเจ้าภาพร่วมกับ Mission Control Center

ภาพข่าว: ฟิตเนส อินโนเวชั่น ตอบแทนสังคม ร่วมมอบทุนการศึกษา ทั่วไป—27 Jul 16

นายสมพัฒน์ จำรัสโรมรัน (ซ้าย) ผู้แทน บริษัทฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬา FIT GAMES : 11 Years Growing Together ในโอกาสดำเนินงานครบรอบ 11 ปี

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าว สถานการณ์คอร์รัปชันและภาพพจน์ประเทศในสายตาคนไทยแล ทั่วไป—27 Jul 16

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าว "สถานการณ์คอร์รัปชันและภาพพจน์ประเทศในสายตาคนไทยและนานาชาติ" เพื่อเผยผลสำรวจสถานการณ์คอร์รัปชันในไทย พร้อมร่วมหารือถึงแนวทางในการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชันที่เป็นรูปธรรมจากทุกภาคส่วน

เริ่มแล้ว! ไทยยูเนี่ยน พร้อมเสิร์ฟ ไทยแลนด์ อินดัสทรี เอ็กซ์โป 2016 ทั่วไป—27 Jul 16

เริ่มแล้ว! ไทยยูเนี่ยน ผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก ยกขบวนสินค้าคุณภาพ พร้อมเสิร์ฟงาน ไทยแลนด์ อินดัสทรี เอ็กซ์โป 2016 วันนี้ -31 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 2 ที่บูธ AB16 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ

ภาพข่าว: ยีนส์ไนท์ปาร์ตี้ ทั่วไป—27 Jul 16

พีระพงษ์ สุเปารุษ ผู้จัดการโรงแรม โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน "ยีนส์ไนท์ปาร์ตี้" ณ ห้องพาวิลเลี่ยน โดยมี ประกิจ ชินอมรพงษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย

แกลลัพ จัดงานแนะนำหลักสูตร การโค้ชจุดแข็งแบบเร่งรัด ไขความลับสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากล ทั่วไป—27 Jul 16

บริษัท แกลลัพ จำกัด ขอเรียนเชิญผู้สนใจที่ต้องการทำอาชีพโค้ช หรือผู้ที่เป็นโค้ชมืออาชีพที่กำลังอยู่ในช่วงสะสมชั่วโมงเพื่อให้ได้การรับรองเป็น Certified Coach เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์

ภาพข่าว: #ไซโก ร่วม Siam Paragon Watch Expo 2016 โชว์คอลเลกชั่นล่าสุด ทั่วไป—27 Jul 16

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร.ฮารุมิตซึ อากาชิ กรรมการผู้จัดการ นำเรือนเวลาคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งแบรนด์ SEIKO และ ALBA คอลเลกชั่นใหม่หลากหลายรุ่น ร่วมโชว์และจำหน่ายในงาน Siam Paragon Watch Expo 2016 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 9

พาย เฟสซ์ พายอารมณ์ดีจากออสเตรเลีย ส่งตรงความอร่อยถึงมือคุณ เพียง Add LINE @piefacethai ก็รับสิทธิ์ ทั่วไป—27 Jul 16

พาย เฟสซ์ (Pie face) ขนมอบแสนอร่อยสไตล์โฮมเมดชื่อดังจากประเทศออสเตรเลีย ที่มาพร้อมการสร้างสรรค์หน้าตาบอกอารมณ์บนตัวพาย ให้คุณส่งต่อความรู้สึกได้หลากหลายไม่รู้เบื่อ มาพร้อมความอร่อยด้วยรสชาติที่เป็นสูตรลับเฉพาะ

ภาพข่าว: SPU : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ปั้น ลูกๆ SPU ฝึก เดินเรือสากล ทั่วไป—27 Jul 16

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ โรงเรียนเดินเรือสากล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ

ภาพข่าว: แชมป์เปียน จาก TPA Robot เตรียมความพร้อมสู้ศึก ABU Robocon ทั่วไป—27 Jul 16

ร่วมส่งแรงเชียร์ แรงใจให้กับน้องๆ ทีม MODFIRE@FIET จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บุฟเฟ่ต์ติ่มซำ มา 4 จ่าย 3 ทั่วไป—27 Jul 16

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ขอเชิญคุณมาอิ่มอร่อยยกแก้งค์ไปกับโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ติ่มซำสุดคุ้ม "มา 4 จ่าย 3" ที่ขนความอลังการละลานตามาไว้รวมกัน ณ ห้องอาหารจีน หยู เห้อ ตลอดเดือนสิงหาคม ศกนี้ สัมผัสความอร่อยของติ่มซำคำใหญ่สไตล์ฮ่องกง

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษา ม.ศรีปทุม คนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ Young Love ทั่วไป—27 Jul 16

สำนักการอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ บริษัท Bayer และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม "Young Love – รักเป็นปลอดภัย" เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศกับนักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล และนายแพทย์ประวิศ ชวชลาศัย

ภาพข่าว: สเวนสัน เผยโฉมใหม่ฉลองเปิดสาขาเซ็นทรัลบางนา ทั่วไป—27 Jul 16

สเวนสัน เผยโฉมแฮร์ เซ็นเตอร์ รูปแบบใหม่ ที่สาขา เซ็นทรัล บางนา ตอกย้ำความเป็นผู้นำการดูแลสุขภาพผมให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งยังให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าที่เข้ามารับการปรึกษาปัญหาด้านเส้นผมมากยิ่งขึ้น ปฏิรูปวงการเส้นผมและหนังศีรษะ

ที่สุดของทาเลนต์บน #fame มาทำความรู้จักดาวดวงใหม่สุดฮอตในขณะนี้กัน! ทั่วไป—27 Jul 16

หลังจากที่ #fame แอปพลิเคชั่นพื้นที่บนสังคมออนไลน์บนมือถือสำหรับคนรุ่นใหม่ได้เปิดตัวอย่างสวยงามในประเทศไทยในโซเชียลมีเดียแห่งนี้ก็ได้เกิดเหล่าดาราคลื่นลูกใหม่ที่เต็มไปด้วยความสามารถมากมายที่โดดเด่นมากมาย เรามาดูกันดีกว่าใครกำลังฮอตที่สุดบน#fame ขณะนี้

มอบของขวัญวันแม่ด้วยแพจเกจอินเลิฟออฟมิลค์ ที่ น้ำสปา โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ทั่วไป—27 Jul 16

คุณแม่รับส่วนลดอีก10% จากแพ็คเกจโปรโมชั่นอินเลิฟออฟมิลค์ โดยทรีทเมนท์นี้เริ่มจากการเตรียมผิวโดยการขัดผิวกับเกลือกลิ่นอโรมา เพื่อเปิดรูขุมขนและให้น้ำนมซึมเข้าไปบำรุงผิวได้ดีขึ้น ผ่อนคลายเอนกายพักไปกับนวดบำบัดที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมน้ำมันนวด

เปิดผลวิจัยสะเทือนสังคม ผู้สูงวัยติดโซเชียลสุขหดหาย พร้อมแนะวิธีใช้โซเชียลสร้างสุข แม่-ลูก ทั่วไป—27 Jul 16

ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดผลวิจัยสะเทือนสังคม "ผู้สูงวัยติดโซเชียลสุขหดหาย"พร้อมแนะวิธีใช้โซเชียลสร้างสุข "แม่-ลูก" ต้อนรับ วันแม่แห่งชาติ ในยุคที่โซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้สูงวัย

การเคหะแห่งชาติ ตอกย้ำผลสำเร็จ สานต่อ CSR โครงการประกวดชุมชนฯ ปีที่ ทั่วไป—27 Jul 16

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้า CSR "โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม" ประจำปี 2559 รณรงค์ชุมชนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอแผนงานส่งประกวด คาดหวังผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตนเองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งด้านคุณภาพชีวิต และสภาพสิ่งแวดล้อม

TK Reading Club : วีรพร นิติประภา ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต ทั่วไป—27 Jul 16

อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชวนนักอ่านมาร่วมกิจกรรม TK Reading Club เดือนกรกฎาคมกับนักเขียนสุดฮอตแห่งยุคสมัย ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. คุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

ภาพข่าว: บมจ. มั่นคงเคหะการ ประกาศรางวัล มั่นคงอวอร์ดส์ ครั้งที่ 1 รู้รักษ์ ศิลป์ ไทย ทั่วไป—27 Jul 16

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย รศ.สน สีมาตรัง อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาศิลปะ ออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวแทนคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ

กรุงเทพประกันชีวิตร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษา งานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จ. ทั่วไป—27 Jul 16

ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559 จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 115 จึงถือเป็นต้นตำรับงานแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีขึ้นทุกปีในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ภาพข่าว: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ลงนามความร่วมมือผลักดันการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั่วไป—27 Jul 16

บรรยายภาพจากซ้าย: รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุรีย์ เจียรณ์มงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บุญศรี องค์พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์

นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับชวนศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ประเทศสิงคโปร์ ทั่วไป—27 Jul 16

โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับขอเชิญครูบรรณารักษ์ร่วมกิจกรรม "ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ประเทศสิงคโปร์" เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา San Yu Adventist School,ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา Shelton College, ห้องสมุดสาธารณะ Bishan

ภาพข่าว: วปธ. ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ทั่วไป—27 Jul 16

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 1-4 เข้าศึกษาดูงานธุรกิจเอสเอ็มอี และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยมี ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

MCOT Family ช่อง 14 ส่งรายการเด็กระดับโลก เติมความรู้ เสริมจินตนาการวัยซน ทั่วไป—27 Jul 16

นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย Mr. Ferdinand Habsburg (นายเฟอร์ดินานด์ ฮับส์บรูก) CEO of Da Vinci Learning Media GmbH ร่วมกันคัดสรรรายการคุณภาพจากช่องรายการระดับโลก "Da Vinci Learning" (ดาร์วินชี เลิร์นนิ่ง)

ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ทั่วไป—27 Jul 16

มร.อังเดร บลูฮาร์ท ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ประกาศแต่งตั้ง วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ มาดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยา โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วุฒิศักดิ์

Maxion Wheels ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัล Ford World Excellence ทั่วไป—27 Jul 16

Maxion Wheels บริษัทในเครือ Iochpe-Maxion S.A. คว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากบริษัท Ford Motor Company ในพิธีประกาศรางวัล Ford World Excellence Award ประจำปีครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ภาพข่าว: ท่าเรือประจวบ สนับสนุนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งฝึกภาคสนาม ทั่วไป—27 Jul 16

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ สนับสนุนพื้นที่สำหรับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) กองทัพเรือ ในการฝึกภาคสนาม เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างๆ

ภาพข่าว: ร่วมเปิดนิทรรศการ ออมศิลป์ถิ่นไทย ทั่วไป—27 Jul 16

อิสระ วงศ์รุ่ง (กลาง) รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงภาพ "ออมศิลป์ถิ่นไทย" โดยมี หม่อมไฉไล ยุคล ณ อยุธยา (ที่สองจากขวา) คุณแสงเดือน พร้อมพันธุ์ (ที่สองจากซ้าย) คุณยาจิตร ยุวบูรณ์ (ที่สามจากซ้าย) และคุณลลิสา จงบารมี

ร่วมบอกรักแม่แบบไม่เขินผ่านกิจกรรม Dear Mom with Love บอกรักให้แม่รู้ กับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ทั่วไป—27 Jul 16

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จัดกิจกรรมดี ๆ "Dear Mom with Love บอกรักให้แม่รู้" ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. เป็นต้นไป ร่วมเนรมิตรพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ให้อบอวลไปด้วยบรรยากาศของความรักและความอบอุ่น แสดงความรักผ่านกิจกรรม อาทิ DIY

Say Cheese!! ทั่วไป—27 Jul 16

เอาใจคนรักชีส...กับเวิร์คช็อป "Say Cheese" ที่ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องชีสคุณภาพจากฝรั่งเศส และความรู้เบื้องต้นในการจับคู่ชีสเพื่อรับประทานคู่กับเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ อย่างลงตัว เช่น ไซเดอร์ เบียร์ ไวน์ ที่ท่านจะได้ชิมพร้อมไปกับชีสชนิดต่าง ๆ รวม 9

ทีโอที ประเดิมกิจกรรม TYC ปี 2559 ที่ ชุมชนบ้านป่าพน จ.สตูล สร้างงานและองค์ความรู้ ทั่วไป—27 Jul 16

เร็วๆ นี้ (เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการTOT Young Club ปี 2559 ตั้งเป้าจัดกิจกรรม 11ชุมชนใหม่ เริ่มชุมชนแรกที่บ้านป่าพน จ.สตูล ด้วยการจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ TYC "เด็กไทยมีดี ใช้ไอที

งานแถลงข่าว บมจ.ไอ.ซี.ซี. สนับสนุนโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 1984 ทั่วไป—27 Jul 16

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ และผลิตภัณฑ์ CW-X ชุดกระชับกล้ามเนื้อสำหรับการออกกำลังกาย ร่วมกับ เทศบาลตำบลหัวทะเล

เติมความหวานทุกสัปดาห์สไตล์ซิงก์ เบเกอรี่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ทั่วไป—27 Jul 16

เสิร์ฟความหอม อร่อยเข้มข้นถึงรสชาติอย่างลงตัวของโฮมเมดเบเกอรี่ เพลิดเพลินไปกับ บราวนี่ เครปเค้ก คัพเค้ก และครัมเบิ้ล ที่จะหมุนเวียนมาให้คุณลิ้มลองอย่างไม่มีเบื่อกันทุกสัปดาห์ ณ ซิงก์ เบเกอรี่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Hotcourses Thailand เผย 4 อันดับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่มีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติมากที่สุด ทั่วไป—27 Jul 16

Hotcourses Thailand จัดอันดับ 4 สถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีความหลากหลายของสัญชาตินักเรียนสูงสุด ด้วย Hotcourses Diversity Index ซึ่งเป็นดัชนีวัดความหลากหลายของสัญชาตินักเรียน โดยอันดับ 1 คือ Wesminter University ในประเทศอังกฤษ มีนักเรียนถึง 169

Sweet Monster เปิดตัว 3 รสชาติใหม่ ทั่วไป—27 Jul 16

หลังจากปล่อยให้ไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟรสนมท้อปปิ้งป็อปคอร์นออกมายั่วน้ำลายเหล่าไอศกรีมเลิฟเวอร์ให้ได้ชิมแอนด์แชะกันจนเป็นกระแสติดลมบนเต็มโลกโซเชี่ยลกันไปแล้ว คราวนี้แฟนคลับไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟได้ดีใจกันถ้วนหน้าอีกครั้ง เมื่อ Sweet Monster (สวีท มอนสเตอร์)

ภาพข่าว: สนช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดสัมมนา Focus Group Innovation Coupon Workshop ทั่วไป—27 Jul 16

นายวัฒนา ธนาศักดิเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายพรชัย หอมชื่น ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมคณะทำงาน จัดสัมมนา Focus Group – Innovation

Future Park Digital Expo ระหว่างวันที่ 27 กรกฏาคม 2 สิงหาคม2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นจี ทั่วไป—27 Jul 16

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน "Future Park Digital Expo" รวบรวมสุดยอดนวัตกรรมสินค้าไอที โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์มากมาย จากแบรนด์ดัง!! อาทิ AIS, TRUE, SAMSUNG, OPPO, Asus, Sony, Huawei ฯลฯ ในราคาลดสูงสุดถึง 80% พร้อมโปรโมชั่นและของแถมมากมาย ·

ภาพข่าว: ทีมเอ็นฟอร์ซปลื้มคว้าสุดยอดรางวัลจากบลูโค้ท #Blue Touch Support Partner of the year 2016 ทั่วไป—27 Jul 16

นายภาสกร คชพันธ์สุนทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (ที่ 2 จากขวา) ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทีมงานเอ็นฟอร์ซที่ได้รับรางวัล Blue Touch Support Partner of the year 2016 ระดับเอเชียแปซิฟิก ( APAC) จากบริษัท บลูโค้ท ซิสเต็มส์

คลื่นข่าว FM 100.5 MCOT News Network จัดกิจกรรม 100.5 พาเที่ยวอุบลฯ แห่เทียน ท่องวัฒนธรรม ทั่วไป—27 Jul 16

News Network เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 ด้วยการพาผู้ฟังร่วมเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาที่ยาวที่สุดในโลก ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะแขก VIP ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับเข้าชมขบวนแห่เทียนพรรษาแบบริงไซด์

Le Bounty Workshop ทั่วไป—27 Jul 16

เวิร์คช็อปใหม่!! โดดเด่นด้วยรูปทรงโดม "Le Bounty" ด้วยศิลปะการตกแต่ง และเทคนิคการทำขนมชิ้นเล็กสไตล์ฝรั่งเศส สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความหอมหวานของครีมมะพร้าวที่แทรกอยู่ในโดมมูสนม-ช็อกโกแลตเนื้อเบา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำขนม Le Bounty

เปิดเส้นทางประวัติศาสตร์ 2 แผ่นดิน จัดงานวิ่ง RunARAN ฮาล์ฟมาราธอน ทั่วไป—27 Jul 16

สัมผัสกับเสน่ห์ของดินแดน 5 ชนเผ่า กับงานวิ่งครั้งแรกของอรัญประเทศ ในงาน RunARAN ฮาล์ฟมาราธอน ด้วยคอนเซ็ปต์ "Friendship Beyond Frontier" ร่วมสร้างมิตรภาพแบบไร้พรมแดน บนเส้นทางอันสวยงามทั้ง 3 ระยะ พร้อมเตรียมระดมทัพนักวิ่งร่วม 4,000 คน

ภาพข่าว: สถาบันบางกอกแดนซ์ นำทีมนักเต้นเยาวชนตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศรวมกว่า 54 รางวัล ทั่วไป—27 Jul 16

นางสาววัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์, นางสาวนวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์ วรรธนะโกวินท์ (ที่ 4 จากซ้าย) และนายมงคล มงคลสวัสดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) คุณครูผู้ฝึกสอน นำทีมเยาวชนนักเต้นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน C.S.T.D. THEATRICAL

การประชุมสำเร็จแบบครบวงจรที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 ทั่วไป—27 Jul 16

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ในการจัดประชุมสัมนาอันกว้างขวาง รวมไปถึงการบริการที่เป็นมืออาชีพและใส่ใจในทุกด้าน เพื่อให้ทุกๆการประชุมของคุณนั้นประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ

ยกขบวนอาหารทะเลแสนอร่อย กับบุฟเฟ่ต์ D2 sunday buffet พร้อมโปร... คุณผู้หญิงทานฟรี! ที่ ทั่วไป—27 Jul 16

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 59 ห้องอาหารม็อกซี่ขอยกขบวนอาหารทะเลแสนอร่อย กับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน "D2 sunday buffet" ระหว่างเวลา 12.00-15.00 น. โดยเชฟฉลอง สักกะพลางกูลพร้อมทีมงานครัว พร้อมรังสรรค์เมนูแสนอร่อยพร้อมหลากหลายเมนูจากทะเล อาทิ ปูม้าตัวโตเนื้อแน่น,

สุขสันต์วันแม่ด้วย Jasmine Herbal Facial ที่ เทวารัณย์ สปา,โรงแรมดุสิตดีทู ทั่วไป—27 Jul 16

วันแม่นี้ ให้คุณแม่ได้ผ่อนคลายไปพร้อมกับผิวหน้าที่สดชื่นสดใสด้วย Jasmine Herbal Facial ที่ใช้ดอกมะลิซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์แห่งวันแม่ มาปรนนิบัติผิวควบคู่ไปกับสุคนธบำบัดจากพืชสมุนไพร เช่น ใบมะกรูด ใบมิ้นต์ มะนาว ว่านหางจระเข้ และใบโรสแมรี่ เริ่มขั้นตอน

ภาพข่าว: แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส บริจาคทุนเพื่อการศึกษาฯ ทั่วไป—27 Jul 16

นายธนัญชัย สมุหวิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้นำบริการธุรกรรมออนไลน์เชี่ยวชาญด้านไอที อีคอมเมิร์ซมากว่า10 ปี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตู้เติมเงิน "กะปุก" หรือ "กะปุกท็อปอัพ (KapookTopup)"

ภาพข่าว: พีเจ้น รุกตลาดเบบี้ไวพ์ เปิดตัว สิงโต นำโชค กับบทบาทคุณพ่อฮีโร่!!! ทั่วไป—27 Jul 16

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายเมธิน เลอสุมิตรกุลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กแบรนด์ "พีเจ้น"เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ผ้าเช็ดทำความสะอาดเบบี้ไวพส์

อร่อยเพื่อสุขภาพ ทั่วไป—27 Jul 16

สองเมนูเด็ดของห้องอาหารสายชลที่ไม่ควรพลาดสำหรับเดือนนี้ คือ ปลาทอดซอสตะไคร้ ปรุงรสอย่างพิถีพิถัน ผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรไทยได้อย่างกลมกลืน รสชาติที่ได้จึงกลมกล่อม ด้วยการคัดสรรเนื้อปลาตาเดียวสดๆ หมักทิ้งไว้ ชุบแป้งบางๆ ทอดให้กรอบนอกนุ่มใน

SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวน น้องๆวัยทีน ที่ชื่นชอบความเร็ว....ระดับม.ปลายและอาชีวะศึ ทั่วไป—27 Jul 16

SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวน น้องๆวัยทีน ที่ชื่นชอบความเร็ว....ระดับม.ปลายและอาชีวะศึกษา เข้าร่วม แข่งขัน Line Tracking Robot Contest 2016 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนน้องๆ

ภาพข่าว: โรงแรม ฮ็อป อินน์ บริจาคผ้าห่มและปลอกหมอนให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จ. ทั่วไป—27 Jul 16

คุณ แววตา ปัดสาแก้ว ผู้จัดการโรงแรมฮ็อป อินน์สาขาขอนแก่น (ที่สองจากซ้าย) พร้อมด้วยทีมพนักงานโรงแรมฮ็อป อินน์ สาขาขอนแก่นบริจาคผ้าเช็ดตัวและปลอกหมอนให้แก่สถานสงเคราะห็เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กชายหญิงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี

ภาพข่าว: ม.วรัยลักษณ์ จับมือ ซีพีไอฯ ทั่วไป—27 Jul 16

ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ลงนาม ข้อตกลงวิจัยร่วมกับ นายโกศล นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ในเรื่องเกี่ยวกับ ปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนางานวิชาการ และแวดวงปาล์มน้ำมัน

ฟิวเจอร์พาร์ค ชวนขาช้อปสนุก ในงาน What a Woman wants Expo ทั่วไป—27 Jul 16

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชวนสาวกนักช้อปสนุก กับงาน "What a Woman wants Expo"พบสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำ กับสินค้าคุณภาพมากมาย จากร้านเซเลบคนดัง ที่ยกทัพกันมาเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้า,เครื่องสำอางค์,อาหารเสริม เป็นต้น ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฏาคม 2559 ณ

พบกับดินเนอร์ริมชายหาดในค่ำคืนสุดพิเศษ ที่รังสรรค์อาหารโดยเจอร์ราร์ด ซาเล่ เชฟมิชลินสตาร์ ทั่วไป—27 Jul 16

อมารี โวค กระบี่ มีความยินดีที่จะได้ต้อนรับการมาเยือนของเชฟเจอร์ราร์ด ซาเล่ (Gerard Salle) เชฟมิชลินสตาร์ ชาวฝรั่งเศส ที่เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้รังสรรค์เมนูอาหารให้กับห้องอาหารชั้นนำหลายแห่งในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อาทิ ห้องอาหารเลอโดยอง (Ledoyen)

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนพิเศษตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ที่อนันตรา สปา, ริเวอร์ไซด์ ทั่วไป—27 Jul 16

อนันตรา สปา ณ อนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ ขอมอบของขวัญสุดพิเศษปรนเปรือคุณแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ด้วยแพ็กเก็จนวดผ่อนคลาย Royal Thai Massage 90 นาที หรือ แพ็กเก็จสปานวดหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ Elemis สุดหรูนำเข้าจากประเทศอังกฤษและนวดสครับเพื่อการผ่อนคลาย รวม 90

ม.เกษตรฯ เปิด Mini MBA หลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ (ร้านอาหาร/ เครื่องสำอาง/ สปา/ ทั่วไป—27 Jul 16

ม.เกษตรฯ เปิด Mini MBA หลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ (ร้านอาหาร/ เครื่องสำอาง/ สปา/ แฟชั่นเสื้อผ้า) รุ่นที่ 2ให้กับผู้สนใจและบุคคลทั่วไป (มีทุนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น) สอบถามได้ที่ อ.ที่ปรึกษา (ผู้รับสมัคร) T. 098 353 2303 อ.นาถ T. 087 678 6504 อ.กานต์, T. 086

ภาพข่าว: สยาม แอ็ท สยาม แจกตั๋วบินฟรีญี่ปุ่น ทั่วไป—27 Jul 16

สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพ นำโดย มร. คริส เดอ ซิลวา ผู้จัดการทั่วไป (ที่ 3 จากขวา), มร. ฮิซาโอะ คิคูชิ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็ม ไอ แทรเวิล แอร์ เชอร์วิส จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และ ประคุณ พรประภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Wendy Tour by SMI

ภาพข่าว: ครบรอบ 3 ปี ห้องอาหารปิงไทย-แต้จิ๋ว ทั่วไป—27 Jul 16

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ห้องอาหารปิงฉลองครบรอบ 3 ปี ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กับมื้อค่ำสุดพิเศษกับวิสกี้ Glenmorangie โดยมีท่านเอกราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย นางฉั่ว ซิ่ว ซาน และแขกผู้มีเกียรติมากมายร่วมแสดงความยินดีกับห้องอาหารปิง

อิมแพ็ค เติมเต็มคนรักสุนัข ฉลองความสุขครบรอบ 15 ปี จัดยิ่งใหญ่ ด็อกโชว์ ทั่วไป—27 Jul 16

สำเร็จเกินคาดกันไปแล้วกับมหกรรมคนรักสุนัขอันดับ1ที่ครบ และดีที่สุดของเมืองไทยกับงาน "สมาร์ทฮาร์ทพรีเซ้นต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อกโชว์ 2016" (SmartHeart presents Thailand InternationalDog Show 2016) ภายใต้คอนเซป "เรื่องลับแก็งค์ขนฟู" ฉลองครบรอบ 15

คณะวิทย์ฯ มทร.ธัญบุรี ร่วมอนุรักษ์ปะการังเขตอ่าวไทย ทั่วไป—27 Jul 16

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กว่า 180 คน ร่วมฟื้นฟูปะการัง ในโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา ณ โครงการฟื้นฟูปะการังและสร้างแหล่งเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว: เหมราชฯ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดระยอง ทั่วไป—27 Jul 16

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัทมหาชนในเครือบมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ จังหวัดระยอง โดยมีนายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

สำนักวิทยบริการฯ ราชภัฏโคราช แม่งานใหญ่ จัดประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ ทั่วไป—27 Jul 16

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ราชภัฏโคราช นำนักศึกษาใหม่ สักการะขอพรอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ทั่วไป—27 Jul 16

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 1,3 (เข้าใหม่) ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 05.00-10.00 น. ณ

ราชภัฏโคราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมวันรพีรำลึก ประจำปี 2559 ทั่วไป—27 Jul 16

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันรพีรำลึก ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี กิจกรรมภายในงานพบกับ

ราชภัฏโคราช ชวนเที่ยวชมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 ทั่วไป—27 Jul 16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

บอกรักแม่ปีนี้เป็นพิเศษ ณ ห้องอาหารสกายไลน์ อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ทั่วไป—27 Jul 16

สังสรรค์ในโอกาสพิเศษ บอกรักคุณแม่ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ณ ห้องอาหารสกายไลน์ ที่โปร่งโล่งสบาย พร้อมเพลิดเพลินกับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามา จากชั้น 11 ของ อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โฮเทล ห้องอาหารสกายไลน์

XOS เปิดตัว fleX-Beam(TM) ระบบ Excitation รุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัท ทั่วไป—27 Jul 16

XOS (xos.com) ผู้นำด้านระบบ OEM และ Optics อันทันสมัย ประกาศเปิดตัว "fleX-Beam" ระบบ Excitation รุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัท ที่ยังคงมีลำแสง X-ray ทรงประสิทธิภาพเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนอย่าง X-Beam แต่มีความยืดหยุ่นมากขี้นทั้งในแง่ของดีไซน์

รางวัล LUI Che Woo Prize ประกาศรายชื่อผู้คว้ารางวัลประจำปี 2559 ทั่วไป—27 Jul 16

รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่ http://www.prnasia.com/mnr/lcw_201607.shtml ผู้ได้รับรางวัล LUI Che Woo Prize ครั้งปฐมฤกษ์ ประจำปี 2559 ได้แก่ รางวัลสาขา 1: การพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน (Sustainability Prize) จุดสนใจพิเศษ: อุปทานอาหารโลก:

ราชภัฏโคราช เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง 70 ปี ธ ครองราชย์ มนุษยศาสตร์ฯ สร้างสังคม ทั่วไป—27 Jul 16

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภายใต้ชื่อ 70 ปี ธ ครองราชย์ มนุษยศาสตร์ฯ สร้างสังคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ระหว่างวันที่ 9-10

วันแม่ปีนี้ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ ชวนน้องหนูจับมือมั่มมี่ ร่วมงาม SUPER MOMD.I.Y Gift for ทั่วไป—27 Jul 16

เดอะ ไลท์เฮาส์ พลาซ่า เจริญนคร14 ร่วมกับโรงเรียนเสริมสร้างทักษะ ชั้น 4 จัดกิจกรรมวันแม่ "SUPER MOM…D.I.Y Gift for MOM" เปิดพื้นที่ให้น้องหนู ได้ร้องเล่น แอนด์ เพลย์ กับกิจกรรม Workshop D.I.Y บายคุณลูกสู่คุณแม่ที่รัก อาทิ

วันแม่ปีนี้ ควงคุณแม่ช้อป ชม ชิม อิ่มใจ ในงาน นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ ทั่วไป—27 Jul 16

สว่างไสวเรืองรองกับไฮไลท์การจัดแสดงดอกไม้เรืองแสงสุดตระการตา จาก "ดอกไม้พระนามาภิไธย ดอกไม้พระราชทานนาม และดอกไม้ทรงโปรด" รวม 7 ชนิด พร้อมมิวสิคัล อิลลูมิเนชั่น โชว์ ชุด "มหัศจรรย์ดอกไม้แห่งราชินี" ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม ศกนี้ ณ