รองนายกฯ ธนะศักดิ์ แนะ สบศ. ปรับโครงสร้างบริหาร แนะแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนอัตรากำลัง-เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 19, 2016 16:39
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่มอบนโยบาย รับฟังปัญหาการเรียนการสอน รวมถึงตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง สบศ.ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผู้บริหาร สบศ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในด้านต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "88 พรรษา 5 ธันวามหาราช" การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ เมืองทองธานี การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

พล.อ. ธนะศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า รวมถึงการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงละครแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สบศ. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนและสร้างบุคคลเพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พบว่า สบศ. ยังเป็นสถาบันที่มีความสำคัญในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานชาติด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ ณ จังหวัดตรัง การนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมไปเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน งานฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และงานเทศกาลไทย ณ กลุ่มประเทศนอร์ดิก เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้ทำให้เด็กและเยาวชนมีเวทีในการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งทำให้ วธ. เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจต่อนานาชาติมากขึ้น

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามจากการรับฟังผลการดำเนินงานของ สบศ. ที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการ ที่มีปัญหาเรื่องขาดหน่วยงานด้านสำนักงาน อาทิ ด้านบริหาร งานทั่วไป ด้านการเงิน การคลัง ด้านบริหารงานบุคคล ซึ่งได้มอบนโยบายให้กระจายบุคลากรที่มีอยู่เดิมมาปฏิบัติงานในส่วนงานที่ยังขาดหรือจัดหาบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการและลูกจ้างจากภายนอกมาทดแทน นอกจากนี้ยังมีปัญหาขาดแคลนบุคคลากรด้านการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งในเบื้องต้นได้แนะให้ สบศ.สำรวจความจำเป็นพร้อมทั้งจัดทำแผนเสนอขออัตรากำลังข้าราชการในส่วนของอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อรับผิดชอบและประจำหลักสูตรให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตนพร้อมที่จะสนับสนุนนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ของบประมาณด้านบุคคลากรต่อไป


Latest Press Release

ผู้เชี่ยวชาญเกือบ 1,500 คนจากกว่า 60 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม World Nut and Dried Fruit Congress ครั้งที่ 37 ที่เมืองเซบียา ประเทศสเปน

- การประชุมนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ว่าด้วยอุตสาหกรรมการผลิตถั่วและผลไม้แห้ง ทำลายสถิติผู้เข้าร่วมงาน ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานเกือบ 1,500 คน จากกว่า 60 ประเทศ - การเปิดเผยคาดการณ์ปริมาณการผลิตถั่วและผลไม้แห้งประจำฤดูกาล 2561/2562 -...

Suning ทดสอบรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติ มุ่งผลักดันการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์

Suning Logistics ในเครือ Suning Holdings Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทพาณิชย์ยักษ์ใหญ่ของจีน ได้เสร็จสิ้นการทดสอบรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติรุ่น "Strolling Dragon" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

เอส เอฟ จับมือ กระทรวงวัฒนธรรม จัดฉายสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ ที่เอส เอฟ

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน "นิทรรศการสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อวงการภาพยนตร์ไทย...

คริสปี้ ครีม มอบความสุขแด่สาวกชีสเค้กด้วยโปรโมชั่นสุดฮอท

คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) โดนัทสูตรลิขสิทธิ์อันดับ 1 ที่ครองใจคนทั่วโลก เอาใจชีสเค้กเลิฟเวอร์ด้วยโปรโมชั่นเด็ด "Happy Doughnut Hour" เมื่อซื้อ Cheesecake Set มีให้เลือก 4 รสชาติ อาทิ - Powered Strawberry Filled - Cookie & Chocolate Cheese Cake -...

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ่ายทอดสดจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 15

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ่ายทอดสดจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 15 เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์" เชิญติดตามชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 และ facebook live TNN2 เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ....

Related Topics