รองนายกฯ ธนะศักดิ์ แนะ สบศ. ปรับโครงสร้างบริหาร แนะแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนอัตรากำลัง-เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 19, 2016 16:39
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่มอบนโยบาย รับฟังปัญหาการเรียนการสอน รวมถึงตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง สบศ.ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผู้บริหาร สบศ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในด้านต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "88 พรรษา 5 ธันวามหาราช" การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ เมืองทองธานี การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

พล.อ. ธนะศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า รวมถึงการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงละครแห่งชาติ การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงละครแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สบศ. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนและสร้างบุคคลเพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พบว่า สบศ. ยังเป็นสถาบันที่มีความสำคัญในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานชาติด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ ณ จังหวัดตรัง การนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมไปเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน งานฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และงานเทศกาลไทย ณ กลุ่มประเทศนอร์ดิก เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้ทำให้เด็กและเยาวชนมีเวทีในการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งทำให้ วธ. เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจต่อนานาชาติมากขึ้น

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามจากการรับฟังผลการดำเนินงานของ สบศ. ที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการ ที่มีปัญหาเรื่องขาดหน่วยงานด้านสำนักงาน อาทิ ด้านบริหาร งานทั่วไป ด้านการเงิน การคลัง ด้านบริหารงานบุคคล ซึ่งได้มอบนโยบายให้กระจายบุคลากรที่มีอยู่เดิมมาปฏิบัติงานในส่วนงานที่ยังขาดหรือจัดหาบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการและลูกจ้างจากภายนอกมาทดแทน นอกจากนี้ยังมีปัญหาขาดแคลนบุคคลากรด้านการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งในเบื้องต้นได้แนะให้ สบศ.สำรวจความจำเป็นพร้อมทั้งจัดทำแผนเสนอขออัตรากำลังข้าราชการในส่วนของอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อรับผิดชอบและประจำหลักสูตรให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตนพร้อมที่จะสนับสนุนนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ของบประมาณด้านบุคคลากรต่อไป


Latest Press Release

GAC Motor รุกขยายธุรกิจในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

GAC Motor ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของจีน รุกขยายธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยการเปิดสำนักงานขายและศูนย์บริการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เปิดตัวรถ GS7 ในคูเวตเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน...

ภาพข่าว: มอบรางวัลใหญ่รถยนต์ ให้ผู้โชคดีที่ชอปในงาน COMMART WORK 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน COMMART WORK 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในแคมเปญ COMMART BIG BONUS โดยนายมนู...

ภาพข่าว: เวียนนา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน บริจาคชุดชั้นใน มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี

นางจินดาภรณ์ วรากรสิทธิชัย ผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา พร้อมด้วย นางสาวละออง พุทสิไทย ผู้จัดการแผนกงานขาย บริจาคชุดชั้นในจำนวน 200 ตัว ให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี...

คาลเท็กซ์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ประจำปี 2561

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมพลังทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์...

ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0

รศ.นพ.โศภณ นภาธร (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality...

Related Topics