กองทุนพัฒนาสื่อฯเปิดเวทีระดมความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 19, 2016 16:01
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เอสดี อะเวนิว กรุงเทพฯ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สื่อมวลชน เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ตลอดจนตัวแทนภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า "พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกฎหมายที่สำคัญฉบับหนึ่งจาก ๑๘๗ ฉบับ ที่รัฐบาลในยุคนี้ ให้ความสำคัญและผลักดันจนมีผลใช้บังคับ เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ของกฎหมายที่มีต่อสังคม ภายหลังจากที่มีความพยายามในการผลักดันเพื่อให้เกิดกฎหมายฉบับนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งการออกกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นผลสำเร็จของความพยายามร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับภาคีเครือข่ายที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะมีสื่อดีให้เลือกบริโภคมากขึ้น รวมทั้งกลุ่มผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะได้รับโอกาส เงินทุนสนับสนุน และเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม ไปในทิศทางที่ดี"

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า "วัตถุประสงค์ของการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เกิดจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระยะเริ่มต้น ภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งต่อการดำเนินงานให้มา ภายหลังจากที่สำนักงานกองทุนฯ มีบุคลากรเพียงพอที่จะขับเคลื่อนงานได้เอง ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมได้อย่างครบถ้วน จึงได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ทราบถึงทิศทางในอนาคตและความคาดหวังที่สังคมต้องการจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้เตรียมการจัดสรรเงินทุนประมาณ ๑๐๒ ล้านบาท สำหรับสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และได้เตรียมการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งจัดเวทีระดมความคิดเห็นในปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยอาจแบ่งประเด็นการพิจารณาใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ๒) การพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ๓) การรู้เท่าทันสื่อ ๔) การผลิตและสร้างนวัตกรรมด้านสื่อ ๕) การเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์"

นับเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเพื่อให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในทุกภูมิภาคของประเทศ มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ และเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม เป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างระบบและความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม


Latest Press Release

ผู้เชี่ยวชาญเกือบ 1,500 คนจากกว่า 60 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม World Nut and Dried Fruit Congress ครั้งที่ 37 ที่เมืองเซบียา ประเทศสเปน

- การประชุมนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ว่าด้วยอุตสาหกรรมการผลิตถั่วและผลไม้แห้ง ทำลายสถิติผู้เข้าร่วมงาน ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานเกือบ 1,500 คน จากกว่า 60 ประเทศ - การเปิดเผยคาดการณ์ปริมาณการผลิตถั่วและผลไม้แห้งประจำฤดูกาล 2561/2562 -...

Suning ทดสอบรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติ มุ่งผลักดันการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์

Suning Logistics ในเครือ Suning Holdings Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทพาณิชย์ยักษ์ใหญ่ของจีน ได้เสร็จสิ้นการทดสอบรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติรุ่น "Strolling Dragon" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

เอส เอฟ จับมือ กระทรวงวัฒนธรรม จัดฉายสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ ที่เอส เอฟ

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน "นิทรรศการสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อวงการภาพยนตร์ไทย...

คริสปี้ ครีม มอบความสุขแด่สาวกชีสเค้กด้วยโปรโมชั่นสุดฮอท

คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) โดนัทสูตรลิขสิทธิ์อันดับ 1 ที่ครองใจคนทั่วโลก เอาใจชีสเค้กเลิฟเวอร์ด้วยโปรโมชั่นเด็ด "Happy Doughnut Hour" เมื่อซื้อ Cheesecake Set มีให้เลือก 4 รสชาติ อาทิ - Powered Strawberry Filled - Cookie & Chocolate Cheese Cake -...

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ่ายทอดสดจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 15

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ่ายทอดสดจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 15 เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์" เชิญติดตามชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 และ facebook live TNN2 เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ....

Related Topics