กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมเกษตรกรทำนาขั้นบันได ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 20, 2016 12:41
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกพืชอยู่บนพื้นที่สูงหรือลาดชัน ที่ทำการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ แล้วได้ผลผลิตตอบแทนไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน ให้ทำการปรับรูปแปลงเกษตรให้มีสภาพพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่มีต้นทุนต่ำ เช่น การปรับพื้นที่ทำเป็นนาขั้นบันได ซึ่งเป็นการทำนาบนพื้นที่สูงที่ให้ผลผลิตตอบแทนได้มากกว่าเดิม โดยการทำการขุดและปรับสภาพพื้นที่การเพาะปลูกเดิมที่ใช้ปลูกข้าวไร่หรือพืชไร่อื่น ๆ ไปเป็นพื้นที่ทำนาขั้นบันไดที่มีระดับลดหลั่นกันลงไป ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการใช้ประโยชน์พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย ลดต้นทุนการผลิต ช่วยลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย

ในอดีตที่ผ่านมา พื้นที่ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เดิมเป็นพื้นที่ที่มีการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้สภาพดินเกิดการเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวไร่ เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัวเรือน รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม ทำการเพาะปลูกโดยขาดหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขาดการปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกต้อง โดยเฉพาะพื้นที่ดอนและพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง มักจะมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นสูง กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ลาดชัน ให้ทำการปรับพื้นที่เพื่อทำนาขั้นบันได สนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว ทั้งนี้วิธีการทำนาขั้นบันได นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงแล้ว เกษตรยังสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในการปลูกข้าวนาน้ำขัง ข้าวไร่ และพืชผักต่าง ๆ เพื่อบริโภคในครัวเรือน ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจและ เริ่มปรับตัวมาทำนาข้าวแบบขั้นบันไดกันมากขึ้น

สำหรับเกษตรกรหรือท่านที่สนใจ วิธีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นนาข้าวขั้นบันได สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 (เชียงใหม่) โทร. 053 - 120167 , 053- 120176 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7 (น่าน) โทร. 054 - 774509 , 054 - 771588 หรือที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0 - 2579 - 8515


Latest Press Release

AMERICAN EAGLE FURTHERS #AExME PLATFORM CELEBRATNG REAL KIDS, SELF-EXPRESSION AND JEANS อเมริกัน อีเกิล #AExME กับการยกย่องความเป็นตัวเองของกลุ่มวัยรุ่น

อเมริกัน อีเกิล (American Eagle) ปล่อยแคมเปญประจำฤดูใบไม้ผลิ 2019 สานต่อ #AExMe อย่างต่อเนื่องในการยกย่องความเป็นอิสระ ความเป็นตัวของตัวเอง และความแตกต่าง เพื่อเป็นการผลักให้แคมเปญนี้มีพลังมากขึ้น ทางแบรนด์จึงหันกล้องไปสู่กลุ่มลูกค้าในการนำ #AExME...

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ มอบเงินล็อตแรก 25 ล้านบาท จากแคมเปญ ลดวันละถุง คุณทำได้ ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้ รพ.ศิริราช

นายธานินทร์ บูรณมานิต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย พร้อมด้วย นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) มอบเงินครั้งที่ 1 จำนวน 25 ล้านบาท...

ภาพข่าว: RP รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก Say to No Plastic Bags

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP รณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ถุงพลาสติกปและหลอดพลาสติก ภายใต้ "โครงการจัดการและคัดแยกขยะ" โดยใช้ชื่อกิจกรรม "Say to No Bags ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"...

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว

พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง "รักกันดีกว่าชังกัน" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรม...

รุ่นที่ 8 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance

รุ่นที่ 8 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tpif.or.th/2012/DownloadPDF/C18YW064P_th.pdf คุณได้อะไรจากหลักสูตร อบรม วันศุกร์ - วันเสาร์ที่ 1-2 มีนาคม...

Related Topics