กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมเกษตรกรทำนาขั้นบันได ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 20, 2016 12:41
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกพืชอยู่บนพื้นที่สูงหรือลาดชัน ที่ทำการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ แล้วได้ผลผลิตตอบแทนไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน ให้ทำการปรับรูปแปลงเกษตรให้มีสภาพพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่มีต้นทุนต่ำ เช่น การปรับพื้นที่ทำเป็นนาขั้นบันได ซึ่งเป็นการทำนาบนพื้นที่สูงที่ให้ผลผลิตตอบแทนได้มากกว่าเดิม โดยการทำการขุดและปรับสภาพพื้นที่การเพาะปลูกเดิมที่ใช้ปลูกข้าวไร่หรือพืชไร่อื่น ๆ ไปเป็นพื้นที่ทำนาขั้นบันไดที่มีระดับลดหลั่นกันลงไป ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการใช้ประโยชน์พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย ลดต้นทุนการผลิต ช่วยลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย

ในอดีตที่ผ่านมา พื้นที่ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เดิมเป็นพื้นที่ที่มีการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้สภาพดินเกิดการเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวไร่ เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัวเรือน รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม ทำการเพาะปลูกโดยขาดหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขาดการปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกต้อง โดยเฉพาะพื้นที่ดอนและพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง มักจะมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นสูง กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ลาดชัน ให้ทำการปรับพื้นที่เพื่อทำนาขั้นบันได สนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว ทั้งนี้วิธีการทำนาขั้นบันได นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงแล้ว เกษตรยังสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในการปลูกข้าวนาน้ำขัง ข้าวไร่ และพืชผักต่าง ๆ เพื่อบริโภคในครัวเรือน ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจและ เริ่มปรับตัวมาทำนาข้าวแบบขั้นบันไดกันมากขึ้น

สำหรับเกษตรกรหรือท่านที่สนใจ วิธีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นนาข้าวขั้นบันได สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 (เชียงใหม่) โทร. 053 - 120167 , 053- 120176 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7 (น่าน) โทร. 054 - 774509 , 054 - 771588 หรือที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0 - 2579 - 8515


Latest Press Release

วิ่งโจ๊กๆ โครงการ 2 วิ่งนี้พี่ให้น้องเรียน

กระแสวิ่งฟีเว่อร์ในบ้านเราอย่างมาก หลังจากที่นักร้องร๊อคซุปเปอร์สตาร์ ตูน บอดี้แสลม ปลุกกระแสทำให้คนไทยหันมารักสุขภาพมากขึ้น ล่าสุดมีงานวิ่งในแบบต่างๆ มากมาย แต่ละงานก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ล่าสุดกลุ่มนักวิ่งกลุ่มเล็กๆ ที่มีไอเดียเก๋...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี พร้อมรับฟังปาฐกถาโดยกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ในประเด็น "เถรวาทในเอเชียอาคเนย์...

คาเฟ่ อเมซอน ร้านกาแฟแบรนด์แรก ที่ได้รับสัญลักษณ์ ทางเลือกสุขภาพ จาก 3 เมนูใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับ 3 เมนูเพื่อคนรักสุขภาพ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ ของคาเฟ่ อเมซอน...

กบข. ตั้งเป้าเป็น Leader in ESG Investment ESG Initiatives in Thailand

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ตั้งเป้าเป็นนักลงทุนสถาบันชั้นนำของประเทศที่ให้ความสำคัญต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแล (Environment, Social and Governance) เพื่อเพิ่มบทบาท กบข. ต่อความรับผิดชอบทางสังคม...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561

สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ผลผลิตในไร่หมด ข้าวโพดในมือพ่อค้าเหลือน้อย โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 627 บาท เป็นหาบละ 630...

Related Topics