กระทรวงเกษตรฯ หารือบราซิล เล็งแลกเปลี่ยนพัฒนาวิจัยงานด้านการเกษตรการจัดการผลิตเอทานอลจากอ้อย หวังนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรไทย พร้อมทั้งขยายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 20, 2016 12:34
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายบลาโร บอร์เกส มากกี (H.E. Mr. Blairo Borges Maggi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และการผลิตอาหาร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ตลอดทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน โดยทางบราซิลได้มีความประสงค์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนาระหว่างประเทศไทย และสถาบัน EMBRAPA หรือองค์การวิจัยเกษตรของบราซิล เนื่องจากบราซิลมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรชั้นสูง และการจัดการการผลิตเอทานอลจากอ้อย ซึ่งหากเกิดความร่วมมือก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนการพัฒนาวิจัยงานด้านการเกษตรอันเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ พร้อมกันนี้ ทางฝ่ายไทยได้แจ้งความประสงค์ให้บราซิลสนับสนุนการนำเข้าข้าวและยางพาราของไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทยเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิส่งออก ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และยางพาราธรรมชาติที่มีคุณภาพ โดยไทยได้ส่งออกสินค้าดังกล่าวไปหลายประเทศทั่วโลก โดยขณะเดียวกัน บราซิลก็ได้ขอความร่วมมือให้ไทยช่วยพิจารณานำเข้าเนื้อวัวและไก่ป่นจากบราซิลเช่นกัน

นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย และกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และการผลิตอาหารของบราซิล โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุมงานด้านการเกษตรในหลายมิติ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ซึ่งไทยจะได้รับประโยชน์จากความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีด้านการเกษตรทั้งแบบที่ใช้เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งนี้ บราซิลได้ส่งร่างโต้ตอบบันทึกความเข้าใจฯ ให้ฝ่ายไทยแล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณาร่างโต้ตอบดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ต่อไป

สำหรับด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและบราซิลนั้น ในปี 2558 มีมูลค่าการค้ารวม 127,479 ล้านบาท มีการนำเข้า 66,917 ล้านบาท และการส่งออก 60,562 ล้านบาท ซึ่งในภาพรวม ไทยทั้งเป็นฝ่ายได้เปรียบและเสียเปรียบดุลการค้าสลับกันกับบราซิล โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ปลาทูน่าปรุงแต่ง ปลาที่ปรุงแต่งชนิดบด พืชมีชีวิตอื่นๆ (รวมถึงราก) เช่น ต้นกล้วยไม้ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลา (เช่น กระเพาะปลา เป็นต้น) กิ่งชำที่ไม่มีรากและกิ่งตอน และของปรุงแต่งอื่นๆ ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ส่วนสินค้าที่นำเข้า ได้แก่ ถั่วเหลือง ที่ไม่ใช้สำหรับทำพันธุ์ กากน้ำมัน (ออยล์ เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง ข้าวสาลี และเมสลินอื่น ๆ เป็นต้น


Latest Press Release

วิ่งโจ๊กๆ โครงการ 2 วิ่งนี้พี่ให้น้องเรียน

กระแสวิ่งฟีเว่อร์ในบ้านเราอย่างมาก หลังจากที่นักร้องร๊อคซุปเปอร์สตาร์ ตูน บอดี้แสลม ปลุกกระแสทำให้คนไทยหันมารักสุขภาพมากขึ้น ล่าสุดมีงานวิ่งในแบบต่างๆ มากมาย แต่ละงานก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ล่าสุดกลุ่มนักวิ่งกลุ่มเล็กๆ ที่มีไอเดียเก๋...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี พร้อมรับฟังปาฐกถาโดยกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ในประเด็น "เถรวาทในเอเชียอาคเนย์...

คาเฟ่ อเมซอน ร้านกาแฟแบรนด์แรก ที่ได้รับสัญลักษณ์ ทางเลือกสุขภาพ จาก 3 เมนูใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับ 3 เมนูเพื่อคนรักสุขภาพ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ ของคาเฟ่ อเมซอน...

กบข. ตั้งเป้าเป็น Leader in ESG Investment ESG Initiatives in Thailand

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ตั้งเป้าเป็นนักลงทุนสถาบันชั้นนำของประเทศที่ให้ความสำคัญต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแล (Environment, Social and Governance) เพื่อเพิ่มบทบาท กบข. ต่อความรับผิดชอบทางสังคม...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561

สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ผลผลิตในไร่หมด ข้าวโพดในมือพ่อค้าเหลือน้อย โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 627 บาท เป็นหาบละ 630...

Related Topics