Saturday January 19, 2019 22:25

ทั่วไป Press Release : 06 Oct 2016

UREKA สยายปีกสู่งานด้าน Logistic Automation ลงนามความร่วมมือ พีเอ็นไครส์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ASRS ทั่วไป—06 Oct 16

บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ (UREKA) สยายปีกสู่ธุรกิจ Logistic Automation หวังเป็นฐานกำลังใหม่ที่จะมาช่วยหนุนรายได้-กำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต ล่าสุดร่วมลงนามร่วมกับ "พีเอ็นไครส์" ให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ASRS "นรากร ราชพลสิทธิ์"

The Consumer Goods Forum ตั้งปณิธานใหม่ มุ่งสู่การเลิกใช้สารทำความเย็นทำลายโอโซน ทั่วไป—06 Oct 16

ปารีส และ นิวยอร์ก--6 ต.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

คณะกรรมการบริหารของ The Consumer Goods Forum (CGF) ได้ประกาศปณิธานใหม่ว่าด้วยการใช้สารทำความเย็น ( Refrigeration Resolution ) โดยเรียกร้องให้บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคทุกรายเลิกใช้สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ที่เป็นอันตราย ความมุ่งมั่นครั้งใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญก้าวต่อไปในการบรรลุเป้าหมายการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ปัจจุบัน   สาร HFC คิดเป็น 1.5% ของสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้โลกร้อน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6-9% ของปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทั้งหมดภายในปี 2050 หากไม่มีการดำเนินการใดๆ

(โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151201/292056LOGO )

ปณิธานใหม่นี้มุ่งเน้นใน 4 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์การทำความเย็นใหม่ในตลาดที่สามารถดำเนินการได้ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสำคัญเพื่อเอาชนะอุปสรรคในตลาดที่ยังไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากระบบทำความเย็นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และการพัฒนาเป้าหมายเป็นรายๆไป พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติเพื่อวัดผลการดำเนินงานใน 3 ข้อแรก

คณะกรรมการฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกฎเพื่อการเลิกใช้สาร HFC ทั่วโลกอย่างเท่าเทียมยุติธรรม และจึงได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มรายชื่อสาร HFC ลงในพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protoc

ภาพข่าว: เอไอเอส มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ทั่วไป—06 Oct 16

อมรรัตน์ ชาญปรีชญา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการส่วนงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เอไอเอส มอบทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี พร้อมทุนช่วยเหลือครอบครัว ให้แก่ ด.ญ.ดลพร เสาหงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เยาวชน สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน

ภาพข่าว: ปตท. รับโล่เชิดชูเกียรติด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย ทั่วไป—06 Oct 16

นายพีรทักษ์ อุตะเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับโล่เชิดชูเกียรติ จาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่คลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Pro Fruit ผลงานวิจัย วว. ได้รับรางวัลออกแบบเชิงนวัตกรรมอันดับ 2 ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ทั่วไป—06 Oct 16

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.ภูษิตา วรรณิสสร นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ร่วมรับรางวัลออกแบบเชิงนวัตกรรมด้านอาหารอันดับที่ 2 โดย ผลิตภัณฑ์ "Pro Fruit "

การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ทั่วไป—06 Oct 16

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ที่กระทรวงการคลังเสนอ

ภาพข่าว: LDC เปิดสาขาที่ 29 LDC Dental เชียงใหม่ ยกระดับการทำฟันภาคเหนือ ทั่วไป—06 Oct 16

ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ หรือ (หมอหนึ่ง) (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งสาขาที่ 29 "LDC Dental เชียงใหม่" โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ (ที่ 5 จากขวา)

ภาพข่าว: กรุงศรี คอนซูมเมอร์ สนับสนุนการศึกษา นำพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ทั่วไป—06 Oct 16

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ นำพนักงานจิตอาสา ไปร่วมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงทัศนียภาพสนามเด็กเล่น พร้อมมอบหนังสือ ชุดเครื่องเขียน รวมถึงอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โครงการ

ภาพข่าว: SPU : นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริษัท เอส พี ออดิท ทั่วไป—06 Oct 16

อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ และผศ.ยุวดี เครือรัฐติกาล ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเข้านิเทศงานสหกิจศึกษา นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ระหว่างวันที่ 22

อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ วิ่งเที่ยงคืนการกุศล ครั้งที่ 19 ทั่วไป—06 Oct 16

อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาการกุศลชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขัน "อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ วิ่งเที่ยงคืนการกุศลครั้ง ที่ 19" ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลาเที่ยงคืนตรง เพื่อนำรายได้สมทบทุน

ภาพข่าว: โครงการ ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ทั่วไป—06 Oct 16

นิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง และ พิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค เป็นประธานร่วมปลูกต้นไม้ใน โครงการ "ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานศูนย์การค้าฯ นักเรียน

ภาพข่าว: สมศ. ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน ทั่วไป—06 Oct 16

พล.ร.ต. วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. (คนกลาง) และประธานเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน มร. ยุก นอย (H.E. Youk Ngoy) ปลัดกระทรวงการศึกษาเยาวชนและกีฬา ประเทศกัมพูชา (คนที่ 3 จากขวา) มร.

หลักทรัพย์บัวหลวงจัดโครงการช่วยเหลือโรงเรียนวิชาวดี ทั่วไป—06 Oct 16

เพราะการแบ่งปัน คือจุดเริ่มต้นการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ... ล่าสุด บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ ได้นำทัพผู้บริหารและพนักงานใจบุญ เดินทางไปทำบุญกันไกลถึงแดนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

#MPPM นิด้า เปิดรับ ป.โท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน รับสิทธิ์อบรมหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่รองรับ ทั่วไป—06 Oct 16

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM Executive Program) รุ่นที่ 22 กรุงเทพมหานคร (รอบที่ 2) เหมาะสำหรับนักบริหารและผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1

Gossip News: CBS Academy ปี 2 ทั่วไป—06 Oct 16

ชัยลดา ตันติเวชกุล เอ็มดีฟาร์อีสท์ ดีดีบี จับมือ AIS ชวนคนมีของส่งไอเดียสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ทางการตลาดจริง เข้าประกวดในเวที CBS Academy ปี 2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วม CBS Workshop 2016 กับ 9 สุดยอดนักโฆษณาและนักการตลาดชื่อดัง

เปิดตัวแคมเปญออนไลน์ MEET IN THE VILLAGE #Best Company outing ever ทั่วไป—06 Oct 16

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ ) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดแคมเปญออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทและองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรม Company outing และ CSR trip ในพื้นที่ชุมชน ภายใต้ชื่อแคมเปญ MEET IN THE VILLAGE # Best

ภาพข่าว: นักศึกษา ม.ขอนแก่น คว้ารางวัลออกแบบจาก #ตราเพชร ทั่วไป—06 Oct 16

นายณัฐพงศ์ กงแก้ว (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศจากการส่งผลงานออกแบบห้องรับแขกภายใต้ชื่อ Diamond Living Project เข้าประกวดในโครงการ 'DIAMOND STYLE Young Designer Contest 2016'

ภาพข่าว: ร่วมยินดีครบรอบ 14 ปี กรมเหมืองแร่ฯ ทั่วไป—06 Oct 16

นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ที่ 3 จากซ้าย) รับมอบกระเช้าจากนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ที่ 4 จากซ้าย)

#ตราเพชร มอบรางวัลผู้ชนะ #DIAMOND STYLE Young Designer Contest 2016 ทั่วไป—06 Oct 16

'ตราเพชร' แจ้งเกิดดาวดวงใหม่ประดับวงการนักออกแบบ หลังได้นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันประกวดออกแบบห้องรับแขกพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งในโครงการ 'DIAMOND STYLE Young Designer Contest 2016' จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดหลายร้อยชิ้นจากทั่วประเทศ ภายใต้คอนเซปต์ My

ภาพข่าว: เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง จัดกิจกรรม MBLTs The Terrarium Workshop ทั่วไป—06 Oct 16

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง จัดกิจกรรม "MBLT's The Terrarium Workshop" ชวนลูกค้าคนพิเศษร่วมอบรบจัดสวนขวด พร้อมจิบชายามบ่าย ณ ร้านมาเมซอง บ้านปาร์คนายเลิศ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณภัทรพล เตชะสำราญ (คนกลาง) ผู้จัดการทั่วไป

โปรโมชั่นลดกระหน่ำ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภุเก็ต ทั่วไป—06 Oct 16

ร้านภูเก็ตสปอร์ตแพลเน็ต (Phuket Sport Planet) ตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์โอ๊คลี่ย์ (OAKLEY) แบรนด์สินค้านำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา และจำหน่ายสินค้า MULTI BRANDS อาทิ RAY-BAN, SPY, SWANS, KEEN, MASSADA, SUNDAY SOMEWHERE, ILLEATEVA, REEF, VOLCOM

ภาพข่าว: AIT เอ็มโอยู ร่วมมือทางวิชาการ ม.เทคโนโลยีมหานคร ทั่วไป—06 Oct 16

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ (ซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT และ รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU

เดอะพรอมานาดจัดกิจกรรม Thailand International Magic Extravaganza 2016 ทั่วไป—06 Oct 16

เดอะพรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ รามอินทรา โดย ผู้บริหารคุณประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการผู้จัดการ เดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์มอลล์ รามอินทรา จัดกิจกรรม Thailand International Magic Extravaganza 2016 รวมนักมายากลชื่อดังระดับโลกถึง 5 ประเทศ อาทิ

ภาพข่าว: สนับสนุนเทเบิลเทนนิสคนพิการไทย ทั่วไป—06 Oct 16

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกมส์ 2016 และชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016 ด้วยผลงานสร้างชื่อให้ประเทศไทย 2

สสวท. เร่งเครื่องผลักดันงานวิจัยชั้นนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค 4.0 ทั่วไป—06 Oct 16

การจะพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจยุค 4.0 โดยอาศัยฐานงานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญคือการพัฒนากำลังคนให้เพียงพอกับความต้องการ ทำให้เป้าหมายของการผลิตนักวิทยาศาสตร์ของไทยต้องเปลี่ยนไปอีกครั้ง ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ภาพข่าว: ก.อุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการ ทั่วไป—06 Oct 16

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากซ้าย) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการบริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องเทศ

ภาพข่าว: เปิดหลักสูตรอบรมผู้นำ ทั่วไป—06 Oct 16

ศ.นพ.ประเวศ วะสี (กลาง) ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวปาฐกถาพิเศษ 'มองโลกภาพใหม่ ภาพใหญ่ประเทศไทย' เนื่องในโอกาสเปิดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7 ภายใต้แนวคิด Together : ก้าวไปด้วยกัน ด้วยพลังสร้างสรรค์

ภาพข่าว: เอสเอ็มอี ดีเวลล็อปเม้นท์แบงก์ เยี่ยมลูกค้าที่ลงทุนใน สปป.ลาว ทั่วไป—06 Oct 16

นางพรรณขณิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริหาร เอสเอ็มอี ดีเวลล็อปเม้นท์แบงก์ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายของ นายเชิดศักดิ์ ยงกิจถาวร กรรมการผู้จัดการ บจก.พงษ์มณี อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต และ บจก.ซีแอนด์ซี

ภาพข่าว: เอสเอ็มอี ดีเวลล็อปเม้นท์แบงก์ จัด Workshop หนุน SMEs Modern SMEs : Design Story ทั่วไป—06 Oct 16

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอี ดีเวลล็อปเม้นท์แบงก์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการ Modern SMEs : Design & Story พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันตลาดสากล โดยมีบริษัท ปทุมไรซมิล

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมรับเหรียญพระพุทธโอสถ ทั่วไป—06 Oct 16

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย 400 เตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี 2556

ข่าวซุบซิบ: งานกาล่าดินเนอร์ เจนเทิลแมน ไนท์ 2016 โดย โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ ทั่วไป—06 Oct 16

คุณเบน เตชะอุบล บอสใหญ่ คันทรี่ กรุ๊ป จัดงาน "เจนเทิลแมน ไนท์ 2016" กาล่าดินเนอร์ไพรเวทสุดหรูในรอบปีที่คุณผู้ชายรอคอย ต้องบอกว่างานนี้หนุ่ม ๆ เซเลบริตี้-คนดังจากหลากหลายวงการได้ร่วมสังสรรค์ปาร์ตี้สุดโก้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม กระจายสินค้าผลไม้ลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทั่วไป—06 Oct 16

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม "กระจายสินค้าผลไม้ลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร" ณ ตลาด อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 1 พ.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: ABC ผนึก Tencent และ Ksher เปิดตัว WeChat Pay ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ทั่วไป—06 Oct 16

นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ ABC พร้อมด้วยนายเซีย หลิง หยุน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการรับชำระเงินระหว่างประเทศ บริษัท เทนเซนต์กรุ๊ป และนางหม่า เยียน ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเคเชอร์

ภาพข่าว: นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ทั่วไป—06 Oct 16

ผศ.ดร. เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการจัดการ

ภาพข่าว: โครเนน บราวเฮ้าส์ อาฟเตอร์ดาร์คแบนด์ คอนเทสต์ 2016 ทั่วไป—06 Oct 16

ห้องอาหารโครเนน บราวเฮ้าส์ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จัดประกวดวงดนตรีชิงเงินรางวัลกว่า 33,000 บาท ภายใต้ชื่องาน KRONEN BRAUHAUS AFTER DARK BAND CONTEST 2016 ณ ห้องอาหารโครเนน บราวเฮ้าส์ – ชั้นใต้ดินของโรงแรมฯ

นิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ ครั้งที่ 22 ทั่วไป—06 Oct 16

ขอเชิญผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่สนใจ ร่วมพูดคุยกับตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกจากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน สถาบันภาษา สถาบันทักษะวิชาชีพ และสถาบันอุดมศึกษา กว่า 38 แห่ง เข้าร่วมให้ข้อมูลหลักสูตรและทุนการศึกษาที่น่าสนใจ

แฟนการ์ตูนบงกชพลาดไม่ได้!!! กับ Bongkoch Comics Big Thanks ทั่วไป—06 Oct 16

1. ตัดบัตรตัว B (ที่ปีกปกหนังสือการ์ตูนบงกช) 10 ใบ นำมาติดลงในบัตร Bongkoch Comics Big Thanks! กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 2. นำบัตร Bongkoch Comics Big Thanks! ที่ติดบัตรตัว B 10 ใบเรียบร้อยแล้วมารับสิทธิลุ้นรางวัล (บัตรตัว B 10 ใบลุ้นรางวัลได้ 1 ครั้ง) 3.

ภาพข่าว: Wings of Love ครั้งที่ 11 ทั่วไป—06 Oct 16

พีระพงษ์ สุเปารุษ ผู้จัดการโรงแรม โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเวดดิ้งแฟร์ "Wings of Love" ครั้งที่ 11 ในบรรยากาศ Gatsby Wedding ณ ห้องพาวิลเลี่ยน คอนเวนชั่นฮอลล์ โดยมี ศุภชัย จิระพจชพร

ภาพข่าว: LeKise Group (เลคิเซ่)ให้การต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย ทั่วไป—06 Oct 16

LeKise Group ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้แบรนด์เลคิเซ่ (LeKise) ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย สาขาไฟฟ้ากำลังเนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

ภาพข่าว: นักขายมืออาชีพในยุคดิจิตอล ทั่วไป—06 Oct 16

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด จัดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง Professional Salesmanship in the Digital Age "นักขายมืออาชีพในยุคดิจิตอล"จัดโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด คอมมิวนิเคชั่นณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี สุพัฒน์

ภาพข่าว: SPU : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ส่งเสริมด้านวิชาการและสหกิจศึกษา : MOU ทั่วไป—06 Oct 16

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ บริษัท Prink Creation Co.,Ltd. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและผลักดันนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช

ภาพข่าว: ป้องกันน้ำท่วม ทั่วไป—06 Oct 16

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี นำโดย นายประสิทธ์ แสงสกุล (ที่ 1 จากซ้าย) ผจก.ส่วนงานซ่อมบำรุง และนายทศพล มีใจบุญ (ที่ 1 จากขวา) ผจก.ส่วนงานบริการทั่วไป บ.อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ส่งมอบน้ำมันดีเซลจำนวน 200 ลิตร ให้แก่นายวันชัย ทองอยู่ (ที่ 2

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรี ร่วม เปิดโรงงาน POSCO ใหม่ ทั่วไป—06 Oct 16

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (ที่ 8 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโรงงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กกัลวาไนซ์รีดเย็น (GI,GA) ของบริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ POSCO-TCS สัญชาติเกาหลี

ภาพข่าว: เบสท์-ณัฐสิทธิ์ ร่วมแชร์ประสบการณ์ทำคลิปวิดีโอกับ ธนชาตประกันภัย ในโครงการ Drive DD United ทั่วไป—06 Oct 16

"เบสท์-ณัฐสิทธิ์" ร่วมแชร์ประสบการณ์ทำคลิปวิดีโอกับ ธนชาตประกันภัยในโครงการ "Drive DD United Season 2" ปลุกพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติ นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: เอไอเอส ก้าวสู่ปีที่ 27 ทั่วไป—06 Oct 16

นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นประธานในพิธีทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 27 ของการให้บริการ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส ,

ไทยร่วมเวทีมั่นคงอาหารอาเปค ชู การพัฒนาความร่วมมือประชารัฐ ให้ความสำคัญเกษตรกรรายย่อย ทั่วไป—06 Oct 16

ไทยประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 4 ภายใต้กรอบเอเปค ณ เมืองเพียวร่า สาธารณรัฐเปรู รุกร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างกันภายในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก พร้อมรับรองปฏิญญาเพียวร่า ด้านไทย ชูแนวทางพัฒนาที่มีความร่วมมือโดยประชารัฐ

เวลาแห่งความสำราญ ณ คาร์บาร์ ทั่วไป—06 Oct 16

ช่วงเวลาพิเศษสำหรับผู้ที่โปรดปรานค็อกเทลสไตล์โมเลกูลาร์ เมนูค็อกเทลสุดสร้างสรร ที่ใช้เทคนิคและเครื่องมือชนิดพิเศษในการทำเครื่องดื่มแก้วธรรมดา ให้กลายเป็นความเร้าใจในรูปแบบของ ฟอง เนื้อโฟม ควัน ซึ่งเมื่อได้ลิ้มรสแล้วแม้กลิ่น รสจะเหมือนเดิม แต่ด้วยเนื้อ

มทร.ธัญบุรี จับมือ HIU ประเทศญี่ปุ่น จัดประกวดสื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั่วไป—06 Oct 16

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)กับ Hokkaido Information University เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย

แอลทีดี แนะนำ คอลเลคชั่นเสื้อเชิ้ตสไตล์โมเดิร์นทวิสต์ ตอบโจทย์ทุกโอกาสของสุภาพบุรุษยังก์ ทั่วไป—06 Oct 16

แอลทีดี (LTD) แบรนด์เสื้อผ้าสุภาพบุรุษยังก์ เอ็กเซคคิวทีฟ สไตล์คลาสสิก ลักชัวรี่ แนะนำคอลเลคชั่นเสื้อเชิ้ตสไตล์โมเดิร์นทวิสต์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกโอกาสของหนุ่มๆ ผลิตจากเส้นใยฝ้ายบริสุทธิ์ 100% ที่มีส่วนผสมของเส้นใยฝ้ายสหรัฐอเมริกา จากคอตตอน ยูเอสเอ

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุน ทั่วไป—06 Oct 16

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย "การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย"

บอร์ดกองทุนพัฒนาสื่อฯ เห็นชอบแผนขับเคลื่อนกองทุนฯ ปี 59 และกรอบปี 60 ทั่วไป—06 Oct 16

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 5/2559 ว่า

กระทรวงเกษตรฯ เผยควบคุมสถานการณ์น้ำได้ แม้มีปริมาณฝนตกหนัก ทั่วไป—06 Oct 16

กระทรวงเกษตรฯ เผยควบคุมสถานการณ์น้ำได้ แม้มีปริมาณฝนตกหนัก เดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำเต็มสูบ ยันไม่ปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก่อนเก็บเกี่ยว นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลกระทบจากสถานการณ์พายุราอี ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน

เซ็นทรัล ไบค์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์จักรยานพรีเมี่ยม ไตรมาส 4 ทุ่มงบการตลาดกว่า 10 ล้าน ทั่วไป—06 Oct 16

"เซ็นทรัล ไบค์" ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์จักรยานพรีเมี่ยมไตรมาส 4 ทุ่มงบการตลาดกว่า 10 ล้าน สร้างกระแสวงการจักรยานระดับโลก เชิญมาริโอ้ ซิปโปลีนี่ นักปั่นระดับโลก ร่วมงาน หลังจากเปิดตัวแผนการตลาดเชิงรุกของ Central Bike Evolution ไปเมื่อต้นปี 2559 โดยไตรมาส 4 ทาง

ภาพข่าว: ช.การช่าง มอบทุนการศึกษาแก่สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ทั่วไป—06 Oct 16

นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) โดยมีผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีไทย –ญี่ปุ่น เป็นผู้รับมอบ ณ

โรงแรม เอสเคป ชวนคุณชิลล์กับเทศกาล Beer Pairing จาก OKTOBER คัดสรรค์เมนูเด็ดๆ ทั่วไป—06 Oct 16

เข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมหลายๆคนก็คงนึกถึงเทศกาลเบียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมันอย่าง "OKTOBERFEST" โรงแรมเอสเคป หัวหิน และเขาใหญ่ จึงชวนคุณมาสัมผัสรสชาติของเบียร์เยอรมันแท้ๆ อย่างเบียร์ Maisel's Weisse

เปิดตัวแคมเปญออนไลน์ MEET IN THE VILLAGE #Best Company outing ever ณ ห้องบอลลูม ทั่วไป—06 Oct 16

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน ) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, บริษัท

ข่าวซุบซิบ: หน่อง-บุษยา บิ๊กบอส แห่งค่ายนีโอ เตรียมจัดงานใหญ่ส่งท้ายปี ทั่วไป—06 Oct 16

หน่อง – บุษยา ประกอบทอง บิ๊กบอส แห่ง บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) เตรียมจัดงานใหญ่แห่งปี...Thailand Bestbuys 2016 งานมหกรรม ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ระหว่างวันที่ 16-25 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

6-9 ตุลาคมนี้ เตรียมจูงสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวงาน SmartHeart presents Pet Variety ตอน ทั่วไป—06 Oct 16

6-9 ตุลาคมนี้ เตรียมจูงสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวงานSmartHeart presents Pet Variety ตอน สิ่งมหัศจรรย์ในโลกสัตว์เลี้ยง อาคาร 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 10.00-20.00 น. ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งมหัศจรรย์ในโลกสัตว์เลี้ยง • สัมผัสชีวิต Slow Life

ภาพข่าว: พร้อมรับน้ำลุ่มเจ้าพระยา ทั่วไป—06 Oct 16

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับ กปภ.สาขาในจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมแผนรับมือน้ำท่วมให้รัดกุมรอบด้าน

พิเศษสุด กับ 2 แพ็คเกจสปาที่สุดแห่งความสดชื่น ผ่อนคลาย เดอะ แกรนด์ สปา เชอราตัน แกรนด์ ทั่วไป—06 Oct 16

– เดอะ แกรนด์ สปา เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล ขอเชิญคุณให้รางวัลตัวเองหรือคนที่คุณรัก ด้วย 2 แพ็คเกจสปา ระหว่างเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน ในคุณภาพและราคาพิเศษสุด เดือนตุลาคม - "Pure Indulgence" สปาแพ็คเกจ (2 ชั่วโมง

กยท. เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน GMP สร้างยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม สหกรณ์กองทุนสวนยางฯ จ.ตรัง 30 แห่ง ทั่วไป—06 Oct 16

การยางแห่งประเทศไทย เร่งพัฒนาคุณภาพยางไทย ยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควัน ภายใต้มาตรฐานGMP โดยมีสหกรณ์กองทุนสวนยางฯทั้ง 30แห่งในพื้นที่ จ.ตรัง เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน หวังสร้างยางเกรดพรีเมี่ยมทั้งจังหวัด ล่าสุด กยท. ตรวจรับรอง 5

อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559 เชิญชวนเยาวชนไทยรู้คุณค่าการกีฬา ผ่านผลงานศิลปะ ทั่วไป—06 Oct 16

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวเปิดโครงการ "อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559" เชิญชวนเยาวชนสายสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมถ่ายทอดจินตนาการสร้างสรรค์

ภาพข่าว: Supersports 19th Anniversary ทั่วไป—06 Oct 16

ซูเปอร์สปอร์ตฉลองครบรอบ19ปีภายใต้คอนเซ็ปต์"Supersports19Jump": บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ผู้บริหารร้านซูเปอร์สปอร์ตในเครือกลุ่มเซ็นทรัล โดย มร.โทนี่ มอร์ตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) และนางสาวสิราภรณ์ วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

jobsDB เผย 10 อันดับบริษัทที่คนอยากเข้าทำงานมากที่สุดในประเทศไทย ทั่วไป—06 Oct 16

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์หางานชั้นนำของเอเชีย เผย 10 อันดับบริษัทที่คนอยากเข้าทำงานมากที่สุดในประเทศไทย พบว่า 4 ใน 10 ขององค์กรน่าทำงานที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนชาวไทยใฝ่ฝันอยากเข้าทำงานเป็นบริษัทสัญชาติไทยและยังติด 2

ภาพข่าว: ความร่วมมือด้านวิชาการ ทั่วไป—06 Oct 16

นายมนตรี ตั้งเติมสิริกุล ผู้จัดการทั่วไป แผนกการรับรองระบบและพัฒนาธุรกิจ (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จำกัด ในฐานะบริษัทชั้นนำในด้านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ CSR

ภาพข่าว: โครงการมาลาดา เยี่ยมชม บุญถาวร เชียงใหม่ ทั่วไป—06 Oct 16

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการบุญถาวร สาขาเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงาน "มาลาดา" โครงการที่พักอาศัยในเชียงใหม่ ที่มีแบบบ้านเรียบหรูสไตล์ Modern Minimalist เข้าเยี่ยมชมสินค้า และโชว์รูมต่างๆ ภายในบุญถาวร

กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติวเข้มสร้างความพร้อมด้านการออกแบบนักศึกษาทั่วประเทศ รองรับอุตสาหกรรม ทั่วไป—06 Oct 16

กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติวเข้มคอร์สพัฒนาด้านการออกแบบแฟชั่นรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ชวนนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม พร้อมเตรียมเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท มอบแก่ผลงานดีเด่นที่เข้ารอบ ประเดิมจังหวัดนครปฐมพื้นที่แรก 3 ต.ค.59 กระทรวงอุตสาหกรรม

สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย ชวนช็อปสินค้าคุณภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจ ในงาน Shop Fun Fair 2016 วันที่ 7-16 ทั่วไป—06 Oct 16

สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย เชิญชวนเที่ยวชมงาน "ช็อปสนุก ลดสนั่น ครบครันทุกสินค้าคุณภาพ" ในงาน Shop Fun Fair 2016 วันที่ 7-16 ต.ค. 2559 ระหว่างวันที่ 7-16 ต.ค. 2559 เวลา 10.00-20.00น. ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก (ตรงข้ามศาลอาญา)

ภาพข่าว: งานเลี้ยงฉลองวันชาติสาธารณรัฐเกาหลี ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ทั่วไป—06 Oct 16

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย มร. โน ควังอิล เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงฉลองวันชาติสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ทั่วไป—06 Oct 16

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ วัดโบสถ์ล่าง ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้อนรับหน้าฝนตลอดเดือนตุลาคม ด้วยแพ็คแกจสุดพิเศษ จากลาเวนเดอร์ สปา โรงแรมแกรนด์ ทั่วไป—06 Oct 16

ลาเวนเดอร์ สปา โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ขอมอบแพ็คแกจสุดพิเศษต้อนรับหน้าฝนตลอดเดือนตุลาคมนี้ สำหรับท่านที่ต้องการผ่อนคลายความเมื่อยล้าร่างกายและเท้า ด้วยราคาสุดพิเศษดังนี้ 1. นวดอโรมา 60 นาที นวดเท้า 30 นาที เพียงแค่ 1,300 บาท จากราคาเต็ม 1,500

ภาพข่าว: มูลนิธิพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต สนับสนุนการศึกษา มอบเงินและอุปกรณ์กีฬา-เครื่องเขียน ทั่วไป—06 Oct 16

มูลนิธิพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต โดยนางสาวณัฐชนันท์พร แฟรงคาวสกี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมอบเงินและสิ่งของจำเป็น อาทิ อุปกรณ์กีฬา-เครื่องเขียน ให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี (อนุบาล-ประถม 6)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจความพร้อมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั่วไป—06 Oct 16

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เดินทางมาตรวจความพร้อมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณวัดโบสถ์ล่าง

ไลน์ ทรานสปอร์ต เปิด Rest Center Cha-am ศูนย์พักรถ ณ อ.ชะอำ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน ทั่วไป—06 Oct 16

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในกลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านการขนส่งและขับขี่บนท้องถนน เปิด Rest Center Cha-am ศูนย์พักรถสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า