SPU : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา Busan University of Foreign Studies - Republic of Korea เข้าเยี่ยมชม SPU

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 7, 2017 12:40
กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Busan University of Foreign Studies - Republic of Korea เข้าเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการสายการบิน SPU Airlines ห้องสมุด และห้องปฎิบัติการและส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัยศรีปทุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานวิเทสสัมพันธ์ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Busan University of Foreign Studies ในการเข้าเยี่ยมชมและหารือในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา


Latest Press Release

อพวช. จัดงานแถลงข่าว การสำรวจวิจัยขั้วโลกเหนือครั้งแรกของประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว"การสำรวจวิจัยขั้วโลกเหนือครั้งแรกของประเทศไทย" โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ...

พนัส แอสเซมบลีย์ จัดงานแถลงข่าวโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2018

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ในฐานะผู้นำตลาดธุรกิจขนส่งในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 48 ปี โดย คุณพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการขนส่ง...

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย และ ดัชนีภาคบริการ

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย และ ดัชนีภาคบริการ" ขึ้น ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. (พร้อมร่วมรับประทานอาหาร) ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์...

ภาพข่าว: TRSC นำทีมผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ร่วมกิจกรรมที่อุบลฯ

วนิดา ชันซื่อ ประธานกรรมการบริหาร TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และผู้เข้ารับบริการ ไปร่วมกิจกรรม " วิถีฅน..TRSC เครื่องมือสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างมีความสุข " เพื่อเสริมสร้างพลังทีม และพลังความสุข...

ภาพข่าว: ดิ แอสเพน ทรี ร่วมกับ Baycrest (เบย์เครสต์) จากประเทศแคนาดา ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลและการบริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร

นางโดมิกา พอตตี (ตรงกลาง) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลและการบริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร ระหว่างโครงการดิ แอสเพน ทรีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการและที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุและ...

Related Topics