กสส.อบรมเข้มพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ - ยับยั้งการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 7, 2017 16:57
กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี2559-2560 ติวเข้มองค์ความรู้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบป้องปรามเพื่อระงับยับยั้งปัญหาการทุจริต และนำเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์ไม่ให้ลุกลามขยายออกไป

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนนี้ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งกำหนดมาตรการให้บรรลุตามแผนรวม 5 มาตรการ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสนับสนุนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์นี้คือ โครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ในการเข้าไปกำกับดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงเป็นกลไกการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ตรวจการสหกรณ์นับว่ามีความสำคัญในการเข้าไปติดตามดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย รวมถึงป้องปรามไม่ให้มีข้อบกพร่องหรือเกิดการทุจริตขึ้นในสหกรณ์ ดังนั้น กรมฯจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด รวมถึงสามารถระงับยับยั้งป้องปราบการทุจริตและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดการลุกลามขยายตัวออกไป ขณะเดียวกันยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนายทะเบียนสหกรณ์ ในการตรวจการสหกรณ์ในพื้นที่ วิเคราะห์ คัดกรองและวางแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตามผลการแก้ปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ได้อย่างทันท่วงทีกับข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

สำหรับความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการจัดโครงการผู้ตรวจการสหกรณ์ในครั้งนี้คือการตรวจการสหกรณ์ เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการควบคุม หรือช่วยกำกับดูแลระบบสหกรณ์ของประเทศ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยคัดเลือกเป้าหมายสหกรณ์จากสหกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอและสหกรณ์ที่มีผลการวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ว่าต้องเฝ้าระวัง ซึ่งทีมตรวจสอบสหกรณ์จะต้องตรวจการสหกรณ์ให้ครบ

ทุกแห่งภายใน 3 ปี ทั้งนี้จะไปในรูปแบบของคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัด ในส่วนของการกำหนดประเด็นเพื่อการตรวจสอบต้องตรวจให้ครบทุกประเด็น และเป็นไปตามแนวทางการตรวจการสหกรณ์ตามที่กำหนด พร้อมด้วยวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นของสหกรณ์ ที่จะเข้าตรวจสอบจากรายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานผลการส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics