กสส.อบรมเข้มพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ - ยับยั้งการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 7, 2017 16:57
กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี2559-2560 ติวเข้มองค์ความรู้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบป้องปรามเพื่อระงับยับยั้งปัญหาการทุจริต และนำเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์ไม่ให้ลุกลามขยายออกไป

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนนี้ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งกำหนดมาตรการให้บรรลุตามแผนรวม 5 มาตรการ ซึ่งหนึ่งในมาตรการสนับสนุนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์นี้คือ โครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ในการเข้าไปกำกับดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงเป็นกลไกการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ตรวจการสหกรณ์นับว่ามีความสำคัญในการเข้าไปติดตามดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย รวมถึงป้องปรามไม่ให้มีข้อบกพร่องหรือเกิดการทุจริตขึ้นในสหกรณ์ ดังนั้น กรมฯจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด รวมถึงสามารถระงับยับยั้งป้องปราบการทุจริตและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดการลุกลามขยายตัวออกไป ขณะเดียวกันยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนายทะเบียนสหกรณ์ ในการตรวจการสหกรณ์ในพื้นที่ วิเคราะห์ คัดกรองและวางแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตามผลการแก้ปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ได้อย่างทันท่วงทีกับข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

สำหรับความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการจัดโครงการผู้ตรวจการสหกรณ์ในครั้งนี้คือการตรวจการสหกรณ์ เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการควบคุม หรือช่วยกำกับดูแลระบบสหกรณ์ของประเทศ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยคัดเลือกเป้าหมายสหกรณ์จากสหกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอและสหกรณ์ที่มีผลการวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ว่าต้องเฝ้าระวัง ซึ่งทีมตรวจสอบสหกรณ์จะต้องตรวจการสหกรณ์ให้ครบ

ทุกแห่งภายใน 3 ปี ทั้งนี้จะไปในรูปแบบของคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัด ในส่วนของการกำหนดประเด็นเพื่อการตรวจสอบต้องตรวจให้ครบทุกประเด็น และเป็นไปตามแนวทางการตรวจการสหกรณ์ตามที่กำหนด พร้อมด้วยวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นของสหกรณ์ ที่จะเข้าตรวจสอบจากรายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานผลการส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS


Latest Press Release

วิศวะฯ หลังการเก็บเกี่ยว มทร.อีสาน จัดอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความเชี่ยวชาญ เรื่อง "GMP.HACCP.ISO.22000.ISO.9001....

แค่คิดก็ฟิน ขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศส แบบฉบับเชฟอเล็กซ์ รัฟฟีโนนี่ ณ ห้องอาหารเรดสกาย

เชฟอเล็กซ์ รัฟฟีโนนี่ หัวหน้าพ่อครัวเบเกอรี่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเบเกอรี่ เอาใจสายหวานทุกท่าน ด้วยการเนรมิตรเมนูความอร่อยหลากหลายเมนูการันตีด้วยประสบการณ์ในการทำเบเกอรี่มากกว่า 15 ปี ทั้งในโรงแรมฯ และร้านอาหารชั้นนำประเทศฝรั่งเศส...

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้สืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้มีความยั่งยืน...

ชู !! บางระกำโมเดล ส่งเสริมอาชีพประมงให้เกษตรกรในช่วงฤดูน้ำหลาก พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส หวังแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน พร้อมดันสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มก่อนส่งจำหน่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ว่า...

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมรณรงค์ รวมพลังเกษตรกรไทย หยุดการใช้สารเคมี ตั้งกลุ่มคนผู้รักในวิถีเกษตรอินทรีย์ พลิกฟื้นแผ่นดินไทยคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ด้วยวิถีธรรมชาติ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมปาฐกถาในงานรวมพลังเกษตรกรไทย หยุดการใช้สารเคมี ณ วัดสิริมงคล (วัดป่าบ้านคำครตา) หมู่ 3 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ว่า...

Related Topics