PEA ติดตั้งหลอด LED วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 7, 2017 13:26
กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ "เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED" ให้แก่วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเข้าร่วมงาน ณ วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ หลอด LED เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่าและช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีโครงการเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนหลอดไฟ LED มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ ใช้หลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์ เพื่อให้แสงสว่างภายในวัดทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้มีปริมาณในการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 5,000 หน่วยต่อเดือน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟชนิด LED จำนวน 315 หลอด สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 55,000 บาทต่อปี และลดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนลงได้ 7.74 ตันต่อปี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินโครงการ"เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED" ให้กับวัดต่างๆ ที่มีความสำคัญทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างสังคมที่สวยงามและมีความยั่งยืนคู่กับชุมชนตลอดไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics