PEA ติดตั้งหลอด LED วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 7, 2017 13:26
กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ "เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED" ให้แก่วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเข้าร่วมงาน ณ วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ หลอด LED เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่าและช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีโครงการเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนหลอดไฟ LED มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ ใช้หลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์ เพื่อให้แสงสว่างภายในวัดทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้มีปริมาณในการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 5,000 หน่วยต่อเดือน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟชนิด LED จำนวน 315 หลอด สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 55,000 บาทต่อปี และลดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนลงได้ 7.74 ตันต่อปี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินโครงการ"เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED" ให้กับวัดต่างๆ ที่มีความสำคัญทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างสังคมที่สวยงามและมีความยั่งยืนคู่กับชุมชนตลอดไป


Latest Press Release

อพวช. จัดงานแถลงข่าว การสำรวจวิจัยขั้วโลกเหนือครั้งแรกของประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว"การสำรวจวิจัยขั้วโลกเหนือครั้งแรกของประเทศไทย" โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ...

พนัส แอสเซมบลีย์ จัดงานแถลงข่าวโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2018

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ในฐานะผู้นำตลาดธุรกิจขนส่งในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 48 ปี โดย คุณพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการขนส่ง...

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย และ ดัชนีภาคบริการ

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว "ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย และ ดัชนีภาคบริการ" ขึ้น ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. (พร้อมร่วมรับประทานอาหาร) ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์...

ภาพข่าว: TRSC นำทีมผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ร่วมกิจกรรมที่อุบลฯ

วนิดา ชันซื่อ ประธานกรรมการบริหาร TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และผู้เข้ารับบริการ ไปร่วมกิจกรรม " วิถีฅน..TRSC เครื่องมือสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างมีความสุข " เพื่อเสริมสร้างพลังทีม และพลังความสุข...

ภาพข่าว: ดิ แอสเพน ทรี ร่วมกับ Baycrest (เบย์เครสต์) จากประเทศแคนาดา ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลและการบริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร

นางโดมิกา พอตตี (ตรงกลาง) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลและการบริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร ระหว่างโครงการดิ แอสเพน ทรีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการและที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุและ...

Related Topics