กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ชี้แจงกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2561 (FASHION DESIGNER CREATION 2018 : FDC2018)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 22, 2018 12:03
กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้จัดชี้แจง กิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2561 (FASHION DESIGNER CREATION 2018 : FDC2018) ณ โรงแรมเอเชีย โดยกิจกรรมฯ จัดขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดนักออกแบบอิสระที่มีผลงานโดดเด่นใน 3 สาขา ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับและนักออกแบบสินค้าแฟชั่นจากวัสดุสร้างสรรค์ เช่น วัสดุจากธรรมชาติหรือเทคโนโลยี ชีวภาพ เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์งานออกแบบคอลเลคชั่นสินค้าแฟชั่น และบ่มเพาะสู่การเป็นนักออกแบบอิสระมืออาชีพ โดยทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบแฟชั่นเฉพาะด้าน พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 450,000 บาท และโอกาสในการศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น

นายอยุทธ์ เตชะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ (ISMED) กล่าวว่า   สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED) กำหนดแนวคิดการพัฒนาผู้ให้บริการการออกแบบ หรือนักออกแบบอิสระด้วยโมเดล "SMART Fashion Design Freelance" เพื่อตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพนักออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ(Freelance) ตามกระแสแนวโน้มตลาด ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจแฟชั่น โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ และเตรียมความพร้อมการเป็นนักออกแบบอิสระ ซึ่งนอกจากมีความสามารถด้านการออกแบบสร้างสรรค์แล้ว ยังมีคุณสมบัติเป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบที่ดี เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจแฟชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักออกแบบอิสระและผู้ให้บริการด้านการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ อาทิ เข้าใจอาชีพฟรีแลนซ์ การตรวจสอบความพร้อม และเตรียมตัวสู่อาชีพ การค้นหา Creative Signature และการหาตลาด และสร้างเครือข่าย การคิดราคา จรรยาบรรณวิชาชีพ และเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จ

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนานำทีมโดยเหล่าแฟชั่นไอดอลประจำปี 2018 ได้แก่ คุณขวัญข้าว เศวตวิมล เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า KwanKao, คุณเอก ทองประเสริฐ เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ Ek Thongprasert และคุณเอนก กุลทวีทรัพย์ เจ้าของแบรนด์เครื่องหนัง Labrador ทั้ง 3 ท่านได้มาร่วมแบ่งบันและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพงานออกแบบของตน ซึ่งได้รับความสนใจมากมายจากผู้เข้าร่วมงานที่มีตั้งแต่นักศึกษา จนถึงผู้ประกอบการแฟชั่น

ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED) มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้ จะส่งเสริมให้นักออกแบบอิสระที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกฝนทักษะ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้กระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนักออกแบบที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ รวมทั้งผู้ประกอบการแฟชั่นช่วยยกระดับความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ และเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมแฟชั่น

สามารถร่วมติดตามข่าวสารและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบในการแข่งขันกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2561 (FASHION DESIGNER CREATION 2018 : FDC2018) ได้ที่ เฟชบุ๊ก FDC 2018 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hotline : 082-450-2632 หรือ www.fdcbydip.com


Latest Press Release

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามความก้าวหน้าภารกิจ ส.ป.ก.และโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดพัทลุง

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธราดล วัชราวิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นายจำเรียง นิธิกรกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ...

ปตท.สผ. จัดการประชุมและนิทรรศการ IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology หรือ APDT

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการ "IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology (APDT) ซึ่งเป็นงานที่บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ผู้รับเหมา...

การนิคมอุตสาหกรรม เปิดตัวนิคมซีพีซีจี รองรับกลุ่มนักลงทุนที่สื่อสารภาษาจีน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรียนเชิญร่วมทำข่าว เปิดตัวนิคมอุตสาหกรรมซีพีซีจี พร้อมอัพเดทความคืบหน้าในการขับเคลื่อนพื้นที่เพื่อการประกอบอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ...

ทปอ. จัดแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2562

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรียนเชิญร่วมแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2562 พบ 6 เรื่องสำคัญใน TCAS62 ที่ DEK62 ต้องรู้ พร้อมกัน ในวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น...

สจล. เปิดทัพนวัตกรรมงานวิจัยเพื่อสังคม รับ ครม.สัญจร ภาคใต้ ตอกย้ำความสำเร็จ ผลผลิตภาคการศึกษาพัฒนาภาคชุมชน พร้อมตั้งเป้า 2564 วิทยาเขตชุมพรฯ เป็นสถาบันด้านการเกษตร เทคโนโลยี อาหารและพลังงาน อันดับ 1 ของภาคใต้

- นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ สจล.ชุมพร ชมความสำเร็จของงานวิจัยและธนาคารปูม้าอัจฉริยะ 4.0 บริหาร – จัดการด้วยนวัตกรรม พร้อมปล่อยลูกปู 10 ล้านตัว คืนความสมบูรณ์สู่ทะเล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์...

Related Topics